FAQ

Kinderopvang-achtkarspelen-HZijn er vacatures bij de TIKO en hoe kan ik solliciteren?

De normale procedure voor het aannemen van groepsleidsters is dat je begint als invalkracht. Als dit aan beide kanten goed bevalt, dan kun je na een aantal jaren doorstromen naar een vaste baan. Voor vaste uren komen onze invalkrachten, als ze goed voldoen, namelijk het eerst in aanmerking.

Belangstelling? Ga naar ‘Vacatures, solliciteren & werken bij‘ voor meer informatie en onze openstaande vacatures.

Zijn er wachtlijsten bij de TIKO?

Op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is over het algemeen nog plaats. Soms zit een groep op een bepaalde dag echter vol. Het is altijd verstandig om tijdig contact op te nemen om een plaats te reserveren. Zeker voor de peuterspeelzaal is het belangrijk uw kind tijdig op te geven, anders zitten de groepen vol!

Als mijn peuter naar de kinderopvang gaat, moet hij daarnaast dan ook naar de peuterspeelzaal?

Vroeger was dat zo, maar sinds 2011 biedt TIKO dezelfde voorbereiding op de basisschool als een peuterspeelzaal. Ook toetsing en overdracht naar de scholen wordt door ons geregeld. Het kind volgt het voorschoolse programma Piramide op de eigen vertrouwde groep, net als op de peuteropvang.

Ik hoor wel eens dat de peuterspeelzaal duurder is geworden nu het onder kinderopvang valt, is dat waar?

Daar kunnen we kort over zijn: Nee, dat is niet waar. Het is zelfs voor de meeste ouders voordeliger geworden in het nieuwe systeem. Alleen ouders met een inkomen van meer dan ongeveer € 4.500,- per maand betalen meer dan voorheen.

Kan iedereen gebruik maken van de kinderopvang?

Als u en uw eventuele partner werken, als u zelfstandig ondernemer bent, studeert of een reïntegratietraject volgt, valt u onder de Wet Kinderopvang. Het rijk betaalt dan een flink deel van uw kosten voor kinderopvang mee. Als u niet werkt, maar om sociaal-medische redenen toch kinderopvang nodig heeft, kunt u naar de gemeente (afd. Sociale Zaken) toestappen. In sommige situaties betalen zij de kinderopvang.

Kan iedereen gebruik maken van de peuterspeelzaal, ook als je niet werkt?

Ja, de peuterspeelzaal/peuteropvang is er voor alle peuters. Peuters van werkende ouders (in Achtkarspelen) krijgen kinderopvangtoeslag van het rijk, voor peuters van niet-werkende ouders betaalt de gemeente de kosten, behalve de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is voor iedereen gelijk: volgens de ouderbijdragetabel, dus afhankelijk van je inkomen.

Betaalt mijn werkgever ook mee aan kinderopvang?

Sinds 2007 betalen alle werkgevers via een premieregeling mee aan kinderopvang. U hoeft zelf niet meer bij uw werkgever aan te kloppen. De werkgeversbijdrage krijgt u ook van de belastingdienst; hij zit bij uw kinderopvangtoeslag in.

Wat kost kinderopvang?

De Belastingdienst betaalt u maandelijks kinderopvangtoeslag uit. De hoogte van deze toeslag hangt af van uw belastbaar gezinsinkomen. Zelf past u de rest bij, de zogenaamde ouderbijdrage. Onder  ‘Kosten Kinderopvang?‘ vindt u prijzen van dit jaar en een link naar de site van de belastingdienst, waarop u zelf precies uw eigen ouderbijdrage kunt uitrekenen. Als u met ons kantoor belt, rekenen onze medewerkers graag even met u mee zodat u weet wat kinderopvang in uw situatie kost.

Wat doet het gastouderbureau behalve een gastouder voor me zoeken?

Het GOB staat u bij met raad en daad:

  • Advies en bemiddeling bij problemen
  • Een klankbord zijn voor de gastouder
  • Risico’s in huis inschatten en helpen oplossen
  • uitlenen van box, bedje, buggy, fietsstoeltje, etc. (gratis)
  • cursussen organiseren, zoals kinder-EHBO
  • gastouderverwendag organiseren
  • regelmatig een nieuwsbrief met allerlei nieuws voor gastouders en vraagouders
  • uitbetalen van de gastouder
  • hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag
  • lidmaatschap gastouderacademie

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden