Maatschappelijk verantwoord ondernemen

kinderopvang-maatschappeling-verantwoord-H

Kinderopvang is sinds 2005 geprivatiseerd. Dat betekent dat alle organisaties commercieel geworden zijn, of je nu een stichting bent, een BV zoals wij of een eenmansbedrijf: iedereen is ondernemer en moet “de eigen broek ophouden”. Het gaat natuurlijk wel om het welzijn van kinderen, dus we behoren tot de zgn.”maatschappelijke ondernemers”.

Maatschappelijk ondernemer

Voor ons betekent dit in de eerste plaats dat we zoveel mogelijk investeren in mensen. Winst wordt aangewend voor extra scholing, begeleiding van personeel, hoogwaardige voorzieningen met goed materiaal en vooral in groene, natuurlijke buitenspeelplaatsen voor de kinderen. Buiten spelen is een groot goed bij TIKO, daar trekken we graag extra geld voor uit.

Het betekent ook, dat we willen dat kinderopvang betaalbaar is voor iedere beurs. Daarom letten we ook figuurlijk op de kleintjes. U zult bij ons geen duur ingerichte kantoren aantreffen, maar wel royale speeltuinen en mooi ingerichte kindercentra. We gaan bewust met onze middelen om en proberen de uurprijs hierbij zo laag mogelijk te houden.

Regelmatig organiseren we kledingbeurzen, om ouders de gelegenheid te geven kleding en speelgoed tweedehands te kopen en verkopen. Het leven is ten slotte al duur genoeg!

Kinderen het goede voorbeeld geven

We steunen regelmatig maatschappelijke projecten, vooral projecten voor kinderen. Bij voorbeeld een KiKa-Event, een actie bij de Voedselbank, of Serious Request. Ook de oudere kinderen worden bij de acties betrokken, zodat ze al vroeg leren zich in te zetten voor kinderen die het minder goed getroffen hebben in het leven.

Kinderen en milieu

Kinderen liefde voor de natuur bijbrengen helpt bij de opvoeding tot milieubewuste burgers. We gaan er zoveel mogelijk met de kinderen op uit, de natuur in. Zo komen ze in contact met dieren, bloemen, het bos, vrije ruimte en genieten volop, mét een educatief tintje.

Het vervoer van en naar school en bij de meeste uitstapjes doen we niet met busjes of auto’s. Hiervoor hebben we op de grotere locaties stints aangeschaft. Dat zijn schone, elektrische bakfietsen die we ’s nachts opladen in het stopcontact. Geen uitlaatgassen, dus goed voor het milieu! Ze hebben een bereik van 30 kilometer, een max. snelheid van 15 km. en er kunnen maar liefst 10 kinderen veilig in worden vervoerd.

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden