Ouderavonden kindercentra

Afbeelding

In de maand november hebben we op alle kindercentra ouderavonden georganiseerd met als thema “Voorschoolse educatie (VVE) op de dagopvang”.

Piramide trainster Geke Dijkstra nam het eerste deel van de avond voor haar rekening. Zij gaf uitgebreide toelichting op het VVE-programma Piramide, waar we bij de SKA mee werken. Wat is Piramide? Waarom werken we met een VVE-programma en wat merkt uw kind hiervan?

Na de pauze was het tijd voor de groepsleiding om ouders d.m.v. een presentatie vol foto’s en filmpjes een indruk te geven van de uitvoering van VVE-activiteiten op de locatie. Ook de manier waarop zij de thema’s opbouwen kwam aan de orde. Voor de ouders was het erg leuk om te zien wat hun kinderen allemaal doen en meemaken op het kindercentrum!

De reacties van ouders waren erg positief, het waren geslaagde avonden. Fijn dat u er bij was! Heeft u de ouderavond gemist en wilt u toch graag meer weten over het werken met Piramide? Onder Voorschoolse educatie staat veel informatie over het werken met Piramide en natuurlijk kunt u met uw vragen altijd terecht bij onze groepsleidsters!

Uitnodiging ouderavond over kindercentrum Harkema: 26 januari!!

Hierbij willen wij alle ouders van de wachtlijst Harkema van harte uitnodigen voor een informatieve ouderavond op

  • maandag 26 januari om 19.30 uur

over de plannen voor het kindercentrum in Harkema. De ouderavond wordt gehouden op kindercentrum de Kindertuin, Langelaan 4a te Surhuisterveen. De nieuwe ouders kunnen dan meteen een indruk krijgen van hoe een kindercentrum er uit ziet.

Stand van zaken

Zoals u waarschijnlijk al gehoord hebt, gaan we in Harkema niet wachten tot er toestemming is voor het bouwen van een permanent kindercentrum, omdat dat te lang gaat duren. Er is een bouwaanvraagprocedure in gang gezet voor een tijdelijk gebouwtje naast de sporthal.

De ouders die nu hun kinderen op de Kindertuin hebben, maar ook de nieuwe ouders die op de wachtlijst voor Harkema staan, willen we graag informeren over de stand van zaken.

Bijvoorbeeld:

  • Informatie over de procedure en het te verwachten tijdspad;
  • Informatie over het gebouw: ligging, indeling, tekeningen;
  • Plannen voor het permanente kindercentrum;
  • Informatie over voortgang gesprekken over samenwerking peuterspeelzaal;
  • Voorstellen groepsleidsters die in Harkema gaan werken;
  • Informatie over groepsindeling en werkwijze;
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen en het doorgeven van tips en wensen;
  • Rondleiding door het gebouw voor nieuwe ouders.

Overstap naar het tijdelijk kindercentrum

Verder willen we graag met u praten over een eventuele overstap naar het tijdelijk kindercentrum. We kunnen alle Harkemase kinderen die nu op de Kindertuin zitten naar Harkema overplaatsen, maar er zijn ook mogelijkheden om te wachten tot het permanente centrum er is. We kunnen de voor- en nadelen bespreken en horen graag van u wat uw wensen zijn.

Wees welkom

Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen die geïnteresseerd zijn in plaatsing van hun kinderen maar zich nog niet bij ons hebben ingeschreven, wilt u hen dan namens mij laten weten dat ook zij van harte welkom zijn?

We verwachten dat het een zeer informatieve avond wordt en hopen natuurlijk op een grote opkomst. Voor ons is het heel belangrijk om te horen wat uw ideeën en wensen zijn, zodat we daar bij de planning rekening mee kunnen houden. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen op 26 januari!