Groen licht voor groter Harkelein!!!

EINDELIJK DAN……… Het college van B&W heeft op 15 maart besloten dat wij hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om samen te werken met de peuterspeelzaal in Harkema.

Het voorstel

Ruim 2 jaar zijn we in gesprek geweest met de koepel boven peuterspeelzaal de Wâldpykjes. Deze koepel, eerst SPA nu Amarins geheten, heeft onze voorstellen voor een gecombineerd kindercentrum tot nu toe niet willen accepteren omdat zij liever zelf kinderopvang in Harkema wil beginnen.

Al in mei 2008 deden wij hen een aanbod te gaan bouwen en de Wâldpykjes hierbij te betrekken. In maart 2009 deden wij een concreet nieuw voorstel, waarin we allerlei eisen van hen meenamen. Bij voorbeeld dat de peuters van Harkelein ook gebruik zouden kunnen maken van de peuterspeelzaal.

Dit voorstel werd gedragen door alle betrokken partijen in Harkema: de beide scholen, het bestuur van de peuterspeelzaal, Plaatselijk Belang. De Wâldpykjes hadden nog wat wijzigingen aangegeven, waar wij mee akkoord konden gaan. Het voorstel werd door alle partijen positief beoordeeld, behalve helaas door Amarins.

College beslist: we gaan bouwen!

Nu heeft het college dan beslist: wij mogen een kindercentrum gaan bouwen in Harkema! We hebben de optie op de grond aan de Nijkamp verworven. Omdat er vanuit het dorp de roep kwam om op deze plek seniorenwoningen te bouwen, zijn we naar alternatieven gaan kijken. Bij voorbeeld bij de sporthal. Hierover wordt druk overlegd met de wethouders en binnenkort komt het in de Raad. Wij blijven zoeken naar een mooie plek voor Harkelein, maar willen rekening houden met de wensen van Harkema zelf.

Wordt vervolgd!