Prijs & toeslag

prijzen-toeslag-kinderopvang-bso-HKosten kinderopvang?

Kinderopvang wordt voor een belangrijk deel door de overheid vergoed via de kinderopvangtoeslag. Voorwaarde is dat de ouders allebei werken, in loondienst of als zelfstandige. Ook studerende mensen en mensen in een re-integratie traject komen in aanmerking, evenals ouders met een sociaal-medische indicatie. Alleenstaande ouders krijgen extra toeslag. De netto kosten voor de opvang zijn afhankelijk van onze uurtarieven, het aantal uren dat u afneemt en de hoogte van uw inkomen.

Om u een beeld te geven van de kosten in uw situatie geven we een aantal rekenvoorbeelden, zie:

Wij kunnen voor u de kosten voorrekenen!

Als u wilt kunnen wij de kosten voor de opvang vrijblijvend voor u voorrekenen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en u bent vrij om vervolgens wel of niet gebruik te maken van onze opvang mogelijkheden. Uiteraard kunnen wij ook de kosten voor de verschillende vormen van opvang voor u vergelijken. Zodat u niet alleen een goede opvang heeft voor uw kinderen, maar passend bij uw budget!
Om uw persoonlijke kosten voor de kinderopvang te laten voorrekenen, kun u contact opnemen met Sietske Veenstra-Pilat. Tel.: 0511 – 54 30 17. Email: s.veenstra@tikokinderopvang.nl

Rekentool kinderopvangtoeslag 2013 

U kunt natuurlijk ook zelf uw kinderopvangtoeslag berekenen. Daarvoor gaat u naar de website van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

U hebt dan enkele gegevens van ons nodig, zoals de uurprijs en het aantal uren van uw opvang-arrangement per maand. Neemt u daarvoor gerust even contact op met ons centraal bureau.

Kinderopvangtoeslag gekoppeld aan LRKP registratie

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP staan. De Belastingdienst controleert dit.

TIKO is volledig erkend en opgenomen in het LRKP.

 Button-contactButton-informatieButton-aanmelden