Meer informatie peuterspeelzalen Noardeast-Fryslân

 

Peuterspeelzaal-H

In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn de peuterspeelzalen per 1 januari 2018 omgevormd tot peuteropvang onder de Wet Kinderopvang. Wettelijk gezien heten ze voortaan peuteropvang, maar de “geest” van de speelzaal verandert niet!

Blije: de Klaaiklútsjes

Adres: Farrewei 22, 9171 LM Blije. Voor contact met de leidsters: 06-17371494.
Email: psz-klaaiklutsjes@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang de Klaaiklútsjes heeft de volgende openingstijden:

Ochtend Leidster
Maandag Haakje Drost
Dinsdag Haakje Drost
Woensdag Haakje Drost
Donderdag Haakje Drost

Openingstijden: 8.15 – 12.15

Burdaard: Oer de Brêge

Adres: Schoolstraat 12, 9111 HH Burdaard. Voor contact met de leidsters: 06-17120745. Email: Psz-oerdebrege@tikokinderopvang.nl

In Burdaard kunt u kiezen van welke dagdelen u gebruik wilt maken van de peuteropvang. U bent dus niet verplicht om zich aan vaste dagdeelcombinaties te houden.

Ochtend Leidsters
Maandag Geesina Fennema /
Trijntje Anna Rozenga
Dinsdag Elisa Halbesma / Sytske Nynke Malda
Woensdag Geesina Fennema / Elisa Halbesma
Donderdag Trijntje Anna Rozenga / Sytske Nynke Malda
Vrijdag Elisa Halbesma

Openingstijden: 8.15 – 12.15

Burum: Pinkelotje

Adres: Herestraat 64, 9851 AD Burum. Voor contact met de leidsters: 06-23000836.
Email: psz-pinkelotje@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang Pinkelotje heeft de volgende openingstijden:

Ochtend Leidster
Maandag Gezina van der Veen
Dinsdag Gezina van der Veen
Woensdag Gezina van der Veen
Donderdag Gezina van der Veen

Openingstijden:  8.15 – 12.15

Ferwert: Lyts Underdak

Adres: Hogebeintumerweg 16b, 9172 GP Ferwert. Voor contact met de leidsters: 06-16302325. Email: psz-lytsunderdak@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang Lyts Underdak heeft twee groepen:

Groep Dagdelen Leidster
Groep 1: Dinsdagochtend/ Donderdagochtend Sytske van der Velde /
Gerda Dankert
Groep 2: Woensdagochtend/
Vrijdagochtend
Sytske van der Velde /
Trienke Holwerda

Openingstijden: 8.15 – 12.15

Hallum: Yn’e Jister 

Adres: Finne 42, Hallum. Voor contact met de leidsters: 06-12670070
Email: psz-ynejister@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang Yn ‘e Jister heeft de volgende openingstijden:

Ochtend Leidsters
Maandag Monique Weda / Gerda Dijkstra
Dinsdag Sonja de Boer / Monique Weda
Woensdag Sonja de Boer / Gerda Dijkstra
Donderdag Sonja de Boer / Monique Weda

Openingstijden: 8.15 – 12.15

Kollum: Kwibus

Adres: Kindercentrum de Tovertún, Voorstraat 34, 9291 CK Kollum. Voor contact met de leidsters: 06-19914215. Email: psz-kwibus@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang Kwibus heeft vier groepen:

Naam groep Dagdelen Leidster
Groep 1 Maandagochtend / Donderdagmiddag Lutske van Wieren / Ellen van Marrum (ma) / Freerkje Dijkstra (do)
Groep 2 Maandagmiddag / Woensdagochtend Ellen van Marrum / Lutske van Wieren
Groep 3 Dinsdagochtend / Donderdagochtend Freerkje Dijkstra / Ellen van Marrum (di)/ Lutske van Wieren (do)
 Groep 4 Dinsdagmiddag/ Vrijdagochtend Freerkje Dijkstra / Ellen van Marrum (di)/ Lutske van Wieren (vr)

Openingstijden ochtend 8.15 – 12.15, middag: 12.45 – 16.45

Kollumerzwaag: It Wrottershonk

Adres: Skoallestrjitte 14, 9298 PT Kollumerzwaag. Voor contact met de leidsters: 06-18939732. Email: psz-itwrottershonk@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang It Wrottershonk heeft drie groepen:

Groep Ochtend Leidsters
A Maandagochtend / woensdagochtend Aaltje Kobus / Lia Bakker (ma) / Inge van Slooten (wo)
B Dinsdagochtend / vrijdagochtend Lia Bakker / Aaltje Kobus (di) / Inge van Slooten (vr)
C Dinsdagmiddag / donderdagochtend Inge van Slooten / Lia Bakker (di) / Aaltje Kobus (do)

Openingstijden: Ochtend, 8.15 – 12.15
Donderdagochtend 8.15 – 12.45, dinsdagmiddag 12.30 – 16.00

Marrum: de Eekhoorn

Adres: Ringweg 21, 9073 HG Marrum. Voor contact met de leidsters: 06-22153283.
Email: psz-eekhoorn@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang de Eekhoorn heeft twee groepen:

Groep Dagdelen Leidster
Groep 1: Maandagochtend/ Woensdagochtend Aaltsje Monsma /
Hennie Bijlsma
Groep 2: Dinsdagochtend/
Donderdagochtend
Aaltsje Monsma /
Hennie Bijlsma

Openingstijden: 8.15 – 12.15

Munnekezijl : de Babbelaartjes

Adres: Zijlstraat 2, 9853 PH Munnekezijl. Voor contact met de leidsters: 06-19924891. Email: psz-babbelaartjes@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang de Babbelaartjes heeft één groep:

Groep Dagdelen Leidster
Groep 1 dinsdagochtend / vrijdagochtend Elizabeth Elzinga

Openingstijden:  8.15 – 12.15

Oudwoude : It Pjuttershonk

Adres: De Wygeast 14, 9294 KP Oudwoude. Voor contact met de leidsters: 0511-543017. Email: psz-itpjuttershonk@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang It Pjuttershonk heeft één groep:

Groep Dagdelen Leidster
Groep 1 maandagochtend / woensdagochtend Marrit Nutma

Openingstijden:  8.15 – 12.15

Westergeest: It Pjuttersplak

Adres: Eelke Meinertswei 35, 9295 KC Westergeest. Voor contact met de leidster: 06-44441841. Email: psz-pjuttersplak@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang It Pjutteplak heeft één groep:

Naam groep Dagdelen Leidster
Groep 1 maandagochtend / woensdagochtend Elizabeth Elzinga / Nadine Klaaysen

Openingstijden:                    8.30 – 12.30

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden