Meer informatie peuterspeelzalen Noardeast-Fryslân

 

Peuterspeelzaal-H

In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn de peuterspeelzalen per 1 januari 2018 omgevormd tot peuteropvang onder de Wet Kinderopvang. Wettelijk gezien heten ze voortaan peuteropvang, maar de “geest” van de speelzaal verandert niet!

Blije: de Klaaiklútsjes

Adres: Farrewei 22, 9171 LM Blije. Voor contact met de leidsters: 06-17371494.
Email: psz-klaaiklutsjes@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang de Klaaiklútsjes heeft drie groepen:

Groep Dagdelen Leidster
Groep A Maandagochtend /  Dinsdagochtend Liesbeth Wijngaarden / Haakje Sandhuizen
Groep B Maandagochtend / Donderdagochtend Liesbeth Wijngaarden / Haakje Sandhuizen
Groep C Dinsdagochtend / Donderdagochtend Liesbeth Wijngaarden / Haakje Sandhuizen

Openingstijden: 8.30 – 11.30

Burdaard: Oer de Brêge

Adres: Schoolstraat 12, 9111 HH Burdaard. Voor contact met de leidsters: 06-17120745. Email: Psz-oerdebrege@tikokinderopvang.nl

In Burdaard kunt u kiezen van welke dagdelen u gebruik wilt maken van de peuteropvang. U bent dus niet verplicht om zich aan vaste dagdeelcombinaties te houden.

Ochtend                Middag                          
Maandag Geesina Fennema /
Trijntje Anna Rozenga
Dinsdag Elisa Halbesma /
Trijntje Anna Rozenga
Woensdag Elisa Halbesma
Donderdag Geesina Fennema /
Elisa Halbesma
Geesina Fennema

Openingstijden: Ochtend, 8.30 – 11.30, middag 12.30 – 15.30

Burum: Pinkelotje

Adres: Herestraat 64, 9851 AD Burum. Voor contact met de leidsters: 06-23000836.
Email: psz-pinkelotje@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang Pinkelotje heeft drie groepen:

Groep Dagdelen Leidster
Groep A Maandagochtend / Donderdagochtend Gezina v.d. Veen
Groep B Maandagochtend / Woensdagochtend Gezina v.d. Veen
Groep C Woensdagochtend/ Donderdagochtend Gezina v.d. Veen

Openingstijden:   8.30 – 11.45 (maandag, donderdag en vrijdag), 8.30 – 12.00 op woensdag.

Ferwert: Lyts Underdak

Adres: Hogebeintumerweg 16b, 9172 GP Ferwert. Voor contact met de leidsters: 06-20980927. Email: psz-lytsunderdak@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang Lyts Underdak heeft twee groepen:

Groep Dagdelen Leidster
Groep 1: Dinsdagochtend/ Donderdagochtend Sytske van der Velde /
Hennie Bijlsma
Groep 2: Woensdagochtend/
Vrijdagochtend
Sytske van der Velde /
Hennie Bijlsma

Openingstijden: 8.30 – 11.30

Hallum: Yn’e Jister 

Adres: Spokepad 2 9074 AH Hallum. Voor contact met de leidsters: 06-12670070
Email: psz-ynejister@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang Yn ‘e Jister heeft vier groepen:

Groep Dagdelen Leidster
Groep 2: Maandagmiddag/ Woensdagochtend Gerda Dijkstra /
Monique Weda
Groep 3: Dinsdagmiddag/
Vrijdagochtend
Sonja de Boer / Gerda Dijkstra/ Monique Weda
Groep 4: Dinsdagochtend/ Donderdagochtend Sonja de Boer

Openingstijden: Ochtend 8.15 – 11.15, middag 12.30 – 15.30

Kollum: Kwibus

Adres: Kindercentrum de Tovertún, Voorstraat 34, 9291 CK Kollum. Voor contact met de leidsters: 06-19914215. Email: psz-kwibus@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang Kwibus heeft vier groepen:

Naam groep Dagdelen Leidster
Groep 1 Maandagochtend / Donderdagmiddag Ellen van Marrum / Lutske van Wieren
Groep 2 Maandagmiddag / Woensdagochtend Ellen van Marrum / Lutske van Wieren
Groep 3 Dinsdagochtend / Donderdagochtend Ellen van Marrum / Lutske van Wieren
 Groep 4 Dinsdagmiddag/ Vrijdagochtend  Lutske van Wieren / Freerkje Dijkstra

Openingstijden ochtend  di/do            8.30 – 11.30                middag: 13.00 – 15.30
Openingstijden ochtend ma/wo/vr     8.30 – 11.30

Marrum: de Eekhoorn

Adres: Ringweg 21, 9073 HG Marrum. Voor contact met de leidsters: 06-22153283.
Email: psz-eekhoorn@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang de Eekhoorn heeft twee groepen:

Groep Dagdelen Leidster
Groep 1: Maandagochtend/ Woensdagochtend Aaltsje Monsma /
Gerda Dankert
Groep 2: Dinsdagochtend/
Donderdagochtend
Aaltsje Monsma /
Gerda Dankert

Openingstijden: 8.15 – 11.15

Munnekezijl : de Babbelaartjes

Adres: Zijlstraat 2, 9853 PH Munnekezijl. Voor contact met de leidsters: 06-19924891. Email: psz-babbelaartjes@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang de Babbelaartjes heeft één groep:

Groep Dagdelen Leidster
Groep 1 dinsdagmiddag / vrijdagochtend Denise de Vries

Openingstijden:   vrijdagochtend: 8.15 – 12.00 uur en dinsdagmiddag 12.00 – 14.15 uur.

Westergeest: It Pjuttersplak

Adres: Eelke Meinertswei 35, 9295 KC Westergeest. Voor contact met de leidster: 06-25337833. Email: psz-pjuttersplak@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang It Pjutteplak heeft één groep:

Naam groep Dagdelen Leidster
Groep 1 maandagochtend / woensdagochtend Tetje de Jong / Elizabeth Elzinga

Openingstijden:                    8.30 – 11.45 uur (woensdag 12.00 uur)

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden