Activiteiten

H-activiteiten-peuterspeelzaal2

Op de peuteropvang bruist het dagelijks van de activiteiten. Spelend leren kinderen immers het meest!

We spelen elke dag buiten, zodra het weer het toelaat. Daarnaast bieden we natuurlijk ook gerichte activiteiten, passend bij de leeftijd van het kind. Wat voor activiteiten zijn dit zoal? Liedjes zingen, knutselen, verven, tekenen, wandelen, kleien, rollenspel, tent maken, verkleden, groepsspel, etc. Sommige activiteiten vragen voorbereiding, andere ontstaan spontaan. We werken dagelijks met het VVE programma Piramide en gebruiken hierbij thema’s als inspiratiebron: seizoenen, feesten, verkeer, kleding, dieren, etc.

We houden steeds in de gaten of ons activiteitenaanbod voldoende gevarieerd is. Kinderen mogen natuurlijk ook vrij spelen, kiezen zelf hun spel. We volgens hen in hun spel, zodat we weten waar een kind mee bezig is, waar het zich in wil ontwikkelen. We proberen daar in ons aanbod vervolgens op aan te sluiten, zodat we het kind net een stapje verder helpen.

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden