Boekstart in de Kinderopvang

Gefeliciteerd Boekstart coördinatoren!
Dinsdag 26 november was de officiële aftrap van Boekstart in de Kinderopvang bij Tiko Kinderopvang in Buitenpost.
Tiko Kinderopvang wil de taalontwikkeling zo optimaal mogelijk stimuleren en bevorderen. Dat vraagt om de juiste input en inzet van medewerkers, om zo een gevarieerd educatief programma aan te bieden. Dertien enthousiaste medewerkers hebben een intensief scholingstraject gevolgd om bij Tiko Kinderopvang als voorleescoördinator aan de slag te gaan. Met een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf of peuteropvang is het (voor)leesbeleid goed geborgd. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen is van grote betekenis. Onze Boekstart-coördinatoren zorgen ervoor dat (voor)lezen een prominente plek krijgt binnen ons beleid en de dagelijkse werkzaamheden.

Lezen en schrijven

In onze regio komt helaas nog te veel laaggeletterdheid voor. Dat betekent dat te veel inwoners nog dagelijks hinder ondervinden dat zij niet goed kunnen lezen en schrijven.
Tiko Kinderopvang levert middels voorschoolse educatie haar bijdrage in de signalering en aanpak van laaggeletterdheid. Wij ondersteunen het initiatief van Taalgroep Hallum om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te helpen, om situaties zoals in bijgaand filmpje in de toekomst te voorkomen.

Voetbalkampioen!

Zwemdiploma Projectgroep “Voor jou en het kind” Hallum

In onze regio komt helaas nog te veel laaggeletterdheid voor. Dat betekent dat te veel inwoners nog dagelijks hinder ondervinden dat zij niet goed kunnen lezen en schrijven.
Tiko Kinderopvang levert middels voorschoolse educatie haar bijdrage in de signalering en aanpak van laaggeletterdheid. Wij ondersteunen het initiatief van Taalgroep Hallum om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te helpen, om situaties zoals in bijgaand filmpje in de toekomst te voorkomen.

Video “Zwemdiploma”

Extra aandacht in Achtkarspelen na huiselijk geweld

In Achtkarspelen gaan onderwijs, kinderopvang en politie nauw samenwerken bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. Dinsdag 21 mei tekenden politie, basisscholen, voortgezet onderwijs en kinderopvang in Achtkarspelen het samenwerkingsconvenant Handle with Care.

Het doel is om binnen 24 uur na een ingrijpend geweldsincident thuis, steun te organiseren voor het kind op school of kinderopvang. ‘Als gemeente zijn we zeer verheugd over dit project,’ zegt wethouder Margreet Jonker. ‘School en kinderopvang zijn voor kinderen belangrijke, veilige plekken. Daarom is het cruciaal dat bij huiselijk geweld zij snel een signaal krijgen zodat het kind gesteund kan worden.’

 Samen kinderen steunen na huiselijk geweld

Kinderen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress en voelen zich alleen met hun ervaringen. Ze gaan de volgende dag gewoon naar school. Het is vaak niet bekend dat het kind recent thuis geweld heeft meegemaakt. Daarom wordt in navolging van pilots in de gemeenten Wageningen en Heerlen, ook in Achtkarspelen deze nieuwe werkwijze uitgeprobeerd. De politie geeft na een incident met huiselijk geweld aan school of kinderopvang door dát er iets is gebeurd, zonder te vertellen wát er is gebeurd. De school of kinderopvang steunen het kind met bijvoorbeeld extra aandacht. De eerste ervaringen zijn positief. Een agent zegt: ‘Toen ik vertelde dat we school op de hoogte gingen stellen, was hij zó opgelucht! ‘Dus ik kan gewoon gaan slapen?’ vroeg hij.’

Handle with Care is een initiatief van Augeo Foundation en onderdeel van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het kabinet. Tiko Kinderopvang is de eerste Kinderopvangorganisatie in Nederland die deelneemt aan dit initiatief.

Stint mag de weg weer op

De Tweede Kamer gaat akkoord met de aanpassingen die minister Van Nieuwenhuizen voorstelt voor de stint. Dat betekent dat de stint voor het volgende schooljaar weer de weg op kan.

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen gaat in overleg met de branche over een convenant waarin afspraken worden vastgelegd. Deze gaan over een verplichte training en rijvaardigheidstoets met de stint, verkeerskennis en veilige routes. Aangepaste wetgeving duurt te lang, maar zo’n convenant geldt tot er wetgeving is. Nog voor de start van komend schooljaar moet zo’n convenant worden opgesteld.

Tiko Kinderopvang heeft na het drama in Oss het gebruik van de stints direct geschorst. Tijdens de schorsing van de stint heeft Tiko Kinderopvang de oudercommissies geregeld geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de stint. De inhoud van het convenant en verdere ontwikkelingen zullen met de oudercommissies worden besproken.

Informatie gastouderopvang tot en met 2018

Met ingang van januari 2019 wordt met een nieuw softwarepakket gewerkt voor de gastouderopvang, Portabase. In de menubalk is de link naar Portabase opgenomen onder “Inloggen Gastouderbureau”.

Tot en met december 2018 werd gebruikt gemaakt van Rosa. De link op onze website om in te loggen in Rosa is verplaatst naar het menu Links. Onder het kopje gastouderopvang is de link naar Rosa opgenomen, “Gastouderopvang tot en met 2018”.

Peuteropvang Dol-fijn behaalt certificaat tweetalig werken

Vrijdag 19 oktober was het feest op Peuteropvang Dol-fijn in Gerkesklooster-Stroobos. De opvang haalde het certificaat voor tweetalig werken! Onze pedagogisch medewerkers Ellen Helder en Anneke Kuipers hebben zich ingezet om het tweetalig beleid vorm te geven. Het feest was geslaagd. Het begon met een fleurige lawaai-optocht door het dorp. Alle kinderen waren feestelijk verkleed. Riemkje Hoogland, onder meer bekend van Tomke, verzorgde in haar verteljas een mooie voorstelling voor de peuters.

 

%d bloggers liken dit: