Meer informatie peuterspeelzalen Ferwerderadiel

Peuterspeelzaal-H

In de gemeente Ferwerderadiel zijn per 1 januari 2018 de peuterspeelzalen omgevormd tot peuteropvang onder de Wet Kinderopvang. Wettelijk gezien heten ze voortaan peuteropvang, maar de “geest” van de speelzaal verandert niet!

Blije: de Klaaiklútsjes

Adres: Farrewei 22, 9171 LM Blije. Voor contact met de leidsters: 06-44408302. Email: PSZdeklaaiklutsjes@gmail.com

Peuteropvang de Klaaiklútsjes heeft een groep:

Groep 1: maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend: Hennie

na de voorjaarvakantie: Liesbeth

Openingstijden: 8.30 – 11.30

 


Burdaard: Oer de Brêge

Adres: Schoolstraat 12, 9111 HH Burdaard. Voor contact met de leidsters: 06-12717010. Email: Psz-oerdebrege@tikokinderopvang.nl

Peuteropvang Oer de Brêge heeft drie groepen:

Groep 1: maandagochtend : Geesina en Elisa

Groep 1: woensdagochtend: Trijntje en Elisa

Groep 2: dinsdagochtend: Trijntje en Elisa

Groep 2: donderdagochtend: Geesina en Elisa

Groep 3: donderdagmiddag: Geesina

Openingstijden: Ochtend 8.15 – 11.15, middag 12.30 – 15.30


Ferwert: Lyts Underdak

Adres: Hogebeintumerweg 16b, 9172 GP Ferwert. Voor contact met de leidsters: 06-20980927. Email: lytsunderdak@outlook.com

Peuteropvang Lyts Underdak heeft twee groepen:

Groep 1: dinsdagochtend : Sytske en Liesbeth

Groep 2: woensdagochtend: Hennie en Sytske

Groep 1: donderdagochtend: Sytske en Liesbeth

Groep 2: vrijdagochtend: Hennie en Sytske

Openingstijden: 8.30 – 11.30

Hallum: Yn’e Jister 

Adres: Spokepad 2 9704 Hallum. Voor contact met de leidsters: 06-12670070 Email: pszhallum@gmail.com

Peuteropvang Yn’e Jister heeft drie groepen:

Groep 1: maandagochtend: Monique en Gerda

Groep 2: maandagmiddag: Griet en Sonja

Groep 4: dinsdagochtend: Sonja

Groep 3: dinsdagmiddag: Monique en Gerda

Groep 2: woensdagochtend: Griet en Sonja

Groep 4: donderdagochtend: Sonja

Groep 1: donderdagmiddag: Gerda en Sonja

Groep 3: vrijdagochtend: Monique en Gerda

Openingstijden: Ochtend 8.15 – 11.15, middag 12.30 – 15.30

Marrum: de Eekhoorn

Adres: Ringweg 21, 9073 HG Marrum. Voor contact met de leidsters: 06-22153283. Email: peuterspeelzaaldeeekhoorn@outlook.com

Peuteropvang de Eekhoorn heeft twee groepen:

Groep 1: maandagochtend: Aaltsje en Gerda

Groep 2: dinsdagochtend: Aaltsje en Gerda

Groep 1: woensdagochtend: Aaltsje en Gerda

Groep 2: donderdagochtend: Aaltsje en Gerda

Openingstijden: 8.15 – 11.15

 

 

 

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden

Advertenties