Contact met de ouders

Kinderdagverblijf-Contact-ouders-H

TIKO hecht veel waarde aan een goede communicatie met ouders. Ouders worden daarom zoveel mogelijk bij de gang van zaken op het kinderdagverblijf betrokken.

Persoonlijk en informeel

Voor aanvang van de opvang is er een kennismakingsgesprek en verzorgen we een rondleiding door het kindercentrum. Wanneer de plaatsing een feit is, volgt een intakegesprek. Omdat onze kindercentra klein zijn, is er veel persoonlijk en informeel contact mogelijk. Tijdens het halen en brengen van de kinderen is er altijd tijd voor een praatje en eventueel een kopje koffie. Ook vragen of opmerkingen horen we graag van u. Ouders kunnen daarnaast altijd een afspraak met een van de (senior)leidsters of het hoofd van de kindercentra maken, als ze behoefte hebben aan een gesprek.

Tijdens onze jaarlijkse ouderavond informeren wij u graag over de opvang of kiezen we voor een gastspreker met een interessant onderwerp. 

Op organisatieniveau zijn ouders vertegenwoordigd in de oudercommissies.

Kindbesprekingen

Naast de dagelijkse gesprekjes organiseren we jaarlijkse kindbesprekingen. Tot de leeftijd van een jaar werken wij met overdracht-schriftjes, waarin dagelijks door de leidster kort verslag gedaan wordt van hoe de dag verlopen is en praktische informatie rond eten en slapen wordt uitgewisseld.  Van kinderen ouder dan een jaar maken we jaarlijks een observatieverslag. Is een kind 3 jaar of ouder, dan maken we 2 keer per jaar een observatieverslag. In dit verslag komen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan de orde, maar ook het contact met andere kinderen en de groepsleiding.  Dit verslag bespreken we met de ouders en we horen dan ook graag uw ervaringen met het kinderdagverblijf.

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden