Groepen en begeleiding

Groep-begeleiden-kinderdagverblijf-H

Door uw kind naar een kinderdagverblijf te brengen kiest u voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit: een huiselijke omgeving met andere kinderen en volop speelmogelijkheden.

Groepssamenstelling kinderdagverblijf

Wij werken met kleine groepen, onze groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen. Bij het samenstellen van de groepen letten we er op, dat er niet meer dan drie baby’s onder het jaar tegelijk in een groep zitten. Sommige groepen zijn extra groot opgezet en kunnen tijdelijk uit 16 kinderen bestaan, hier werkt dan ook een extra groepsleidster mee.

We kiezen voor opvang in verticale groepen, zodat kinderen van verschillende leeftijden (0-4) van elkaar kunnen leren. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen, om rekening met elkaar te leren houden en ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

Begeleiding door pedagogisch medewerkers

De kinderdagverblijfgroepen worden begeleid door ervaren professionele groepsleidsters. Deze hebben minimaal een afgeronde MBO (Sociaal Pedagogisch Werk) opleiding. Vaak werkt op een groep een stagiaire van de MBO-SPW-opleiding mee.

Zij zijn altijd boventallig, dus extra op de groep aanwezig, en er zijn duidelijke afspraken over welke taken ze wel en niet mogen uitvoeren.

Ieder kind is uniek en vraagt een speciale aanpak. Groepsleidsters zijn getraind in het aanvoelen van wat het kind nodig heeft en zorgen er voor, dat het zich veilig voelt zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Zij geven het kind warme, liefdevolle aandacht en het kind weet zich daardoor welkom en gerespecteerd.

We werken met vaste groepen en vaste leidsters.

Groepsruimtes

De ruimtes in het kinderdagverblijf zijn speciaal ingericht voor jonge kinderen  en bieden vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie.

In onze huiselijke groepsruimtes zijn hoekjes ingericht voor peuters en voor baby’s; er is een speelhal waar kinderen zich lekker uit kunnen leven,  met zachte kussens en speelattributen.

Iedere groep heeft zijn eigen slaapkamertjes met, zo mogelijk, voor ieder kind een eigen bedje, zodat het kind zich zo vertrouwd mogelijk voelt. Ook maken we op een aantal locaties gebruik van lutjepotjes: veilige babyhuisjes waarin de kinderen het grootste deel van het jaar heerlijk gezond buiten kunnen slapen.

Buiten spelen vinden we heel belangrijk. Bij alle kindercentra zijn dan ook een ruime, natuurlijke buitenspeelplaatsen. De inrichting van de speelplaatsen sluit aan bij de specifieke speelbehoeftes van de kinderen.

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden