Downloads


Kinderopvang-downloads-H
Ter ondersteuning van deze website kunt u onderstaand aanvullende informatie vinden met betrekking tot velerlei zaken. Mocht u informatie ontbreken of treft u onduidelijkheden, neemt u dan contact met ons op. 

Kinderdagverblijf & BSO

  1. Oudergids januari 2017
  2. Algemeen Voorwaarden Kinderopvang 2014
  3. Klanttevredenheidsonderzoek
  4. Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang juni 2018_
  5. Handleiding voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling juli 2013 
  6. Ziekteboekje
  7. Klachtreglement TIKO Kinderopvang 2018
  8. Privacy Policy Tiko Kinderopvang

Gastouderopvang

Inspectie rapporten GGD: Gastouderbureau

Algemeen

Inspectie rapporten GGD: kinderdagverblijf, BSO & Gastouderbureau

Buitenpost: Kindercentrum Bommelstein
Buitenpost: BSO Wammes Waggel
Buienpost: BSO De Bijenkorf
Harkema: Kindercentrum Harkelein
Harkema: BSO Harkelein
Harkema: BSO Harkelein 2
Surhuisterveen: Kindercentrum de Kindertuin
Surhuisterveen: BSO de Boomhut
Kollum: KDV en BSO

Inspectie rapporten GGD: Peuteropvang

Augustinusga
Buitenpost
Drogeham 
Gerkesklooster
Harkema
Kootstertille
Surhuisterveen
Twijzel
Twijzelerheide
Kollum
Burum
Munnekezijl
Westergeest

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden