Informatieavond opleiding gastouders: u komt toch ook?

UITNODIGING VOOR ALLE GASTOUDERS

voor een zeer informatieve informatieavond op:

 • Woensdagavond 18 november
 • van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur
 •  in De Dikke Draai te Surhuisterveen, Gedempte Vaart 24

We hebben bewust gewacht met een informatieavond tot er echt wat te vertellen was. Dat is er nu eindelijk! Deze of volgende week wordt de definitieve lijst verwacht met diploma’s die erkend worden. Zodra deze lijst er is, sturen we die per email vast aan u door. Hebt u een diploma dat op deze lijst staat en een EHBO-diploma, dan bent u klaar om aangemeld te worden bij de gemeente. Zo niet, dan zijn er drie manieren om aan de juiste papieren te komen.

Deze opleiding is onder enkele voorwaarden voor alle SKA-gastouders gratis!

De opleidingen

Op de informatieavond krijgt u alles te horen over de drie verschillende mogelijkheden om te gaan voldoen aan de nieuwe opleidingseisen die de overheid stelt. Behalve de medewerkers van het gastouderbureau zijn er ook mensen aanwezig van het opleidingsinstituut met wie we als SKA gaan samenwerken. Zij zullen precies vertellen wat hun aanbod inhoudt.

Na deze avond hebt u voldoende informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken: ga ik door als gastouder in 2010 en welke van de drie routes past bij mij? U kunt er thuis nog even over nadenken en dan contact opnemen met uw bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Dan kunt u uw keuze doorgeven of er zo nodig nog even over doorpraten. We maken verdere afspraken en gaan een advies aan uw vraagouder opstellen.

Wettelijke verplichting

Het gastouderbureau is wettelijk verplicht om vóór 1 januari uw vraagouder te adviseren of wij denken dat u aan de opleidingseisen gaat voldoen. Dat advies nemen wij heel serieus; als we het mis hebben heeft dat namelijk veel nare gevolgen voor alle drie partijen.

Bovendien kunnen we niet met het advies wachten tot het laatste moment; de vraagouder zou dan immers ineens zonder gastouder kunnen komen te zitten op 1 januari. Wij vragen daarom van u om uiterlijk op 1 december contact met uw bemiddelingsmedewerker op te nemen.

Na de informatieavond is er dus nog maar weinig tijd om een definitief besluit te nemen. Het is daarom van groot belang dat alle gastouders die doorgaan in 2010 aanwezig zijn op de informatieavond!!!

Meld u nu aan

We hebben een grote zaal in De Dikke Draai besproken, omdat we verwachten dat alle gastouders die door willen gaan zullen komen. En om het ook een beetje gezellig te maken, zorgen we voor koffie en wat lekkers erbij. Voor de planning willen we graag weten hoeveel mensen er precies komen. Bij ons ingeschreven gastouders kunnen zich opgeven door de mail te beantwoorden die u deze week van ons krijgt. Ook gastouders die nog niet aan ons verbonden zijn zijn van harte welkom! Zij kunnen zich opgeven via gob@kinderopvangachtkarspelen.nl.

We rekenen op uw komst!

Informatie over gastouderopvang 2010

voor-ouders-nieuwe regels gastouderopvangHet Ministerie van OCW heeft twee brochures uitgebracht over de nieuwe regels voor gastouderopvang in 2010. Er is een brochure voor gastouders en een voor vraagouders. Binnenkort worden deze door het ministerie verspreid.

U kunt ze hier vast downloaden:

 

 

Uitnodiging ouderavond over kindercentrum Harkema: 26 januari!!

Hierbij willen wij alle ouders van de wachtlijst Harkema van harte uitnodigen voor een informatieve ouderavond op

 • maandag 26 januari om 19.30 uur

over de plannen voor het kindercentrum in Harkema. De ouderavond wordt gehouden op kindercentrum de Kindertuin, Langelaan 4a te Surhuisterveen. De nieuwe ouders kunnen dan meteen een indruk krijgen van hoe een kindercentrum er uit ziet.

Stand van zaken

Zoals u waarschijnlijk al gehoord hebt, gaan we in Harkema niet wachten tot er toestemming is voor het bouwen van een permanent kindercentrum, omdat dat te lang gaat duren. Er is een bouwaanvraagprocedure in gang gezet voor een tijdelijk gebouwtje naast de sporthal.

De ouders die nu hun kinderen op de Kindertuin hebben, maar ook de nieuwe ouders die op de wachtlijst voor Harkema staan, willen we graag informeren over de stand van zaken.

Bijvoorbeeld:

 • Informatie over de procedure en het te verwachten tijdspad;
 • Informatie over het gebouw: ligging, indeling, tekeningen;
 • Plannen voor het permanente kindercentrum;
 • Informatie over voortgang gesprekken over samenwerking peuterspeelzaal;
 • Voorstellen groepsleidsters die in Harkema gaan werken;
 • Informatie over groepsindeling en werkwijze;
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen en het doorgeven van tips en wensen;
 • Rondleiding door het gebouw voor nieuwe ouders.

Overstap naar het tijdelijk kindercentrum

Verder willen we graag met u praten over een eventuele overstap naar het tijdelijk kindercentrum. We kunnen alle Harkemase kinderen die nu op de Kindertuin zitten naar Harkema overplaatsen, maar er zijn ook mogelijkheden om te wachten tot het permanente centrum er is. We kunnen de voor- en nadelen bespreken en horen graag van u wat uw wensen zijn.

Wees welkom

Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen die geïnteresseerd zijn in plaatsing van hun kinderen maar zich nog niet bij ons hebben ingeschreven, wilt u hen dan namens mij laten weten dat ook zij van harte welkom zijn?

We verwachten dat het een zeer informatieve avond wordt en hopen natuurlijk op een grote opkomst. Voor ons is het heel belangrijk om te horen wat uw ideeën en wensen zijn, zodat we daar bij de planning rekening mee kunnen houden. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen op 26 januari!