De Kindertuin op de korrel…..

Het was ook de goden verzoeken: in de krant zetten dat je op álle locaties een foutloos GGD-rapport hebt….. Prompt ging het mis. De jaarlijkse controle op de Kindertuin beperkte zich tot een documentencontrole, juist omdat we alles zo goed hadden de afgelopen jaren. Maar: uit de roosters bleek dat het in het laatste kwartaal op 3 dagdelen op de Woelmuis was voorgekomen dat we drie uur een groepsleidster minder hadden ingezet. Dat klopt ook. Maar volgens ons volkomen terecht!

Zoals onze ouders weten, werken we met peuterplus-activiteiten. Dat betekent: een groepsleidster haalt een paar peuters die dat leuk vinden op uit hun vaste groep en gaat daarmee een extra peuteractiviteit doen, buiten, in het speellokaal, of in een andere ruimte. Even extra aandacht voor de oudere peuters, die dit erg interessant vinden. Ook van ouders krijgen we enthousiaste reacties. Op de achterblijvende groep met baby’s is het rustiger, ook prettig. Ook, en daar zijn we heel duidelijk in geweest, kijken we naar besparing. Bij 3 onderbezette groepen met bij voorbeeld elk 8 kinderen en 2 groepsleidsters, zijn de personeelskosten heel hoog. Vanaf 7 kinderen moet er een tweede leidster worden ingezet, volgens de zogenaamde leidster-kind-ratio.  Door 2 kinderen even uit zo’n groep te halen, kan er een groepsleidster een paar uur minder worden ingezet.

En daar kwamen we met de GGD niet uit. Vorige jaren is deze manier van werken nog door de GGD goedgekeurd, maar de inzichten zijn veranderd. We hadden dan ook niet verwacht dat we niet aan de eisen voldeden.

Het knelpunt zit hem in het feit, dat we bij het peuterplussen in de achterblijvende groep, als daar 6 of minder  kinderen overblijven, maar één groepsleidster inzetten. Eén op zes, is immers de verhouding. Het feit dat we daarmee een leidster uitsparen, vindt de GGD fout. Want dan doe je het om “economische motieven”. Dat we op andere dagen, als we geen leidster besparen, ook peuterplussen, gewoon omdat het zo leuk voor de kinderen is, maakt niet uit.

Het is jammer dat de pers dit verhaal eenzijdig en negatief heeft opgepakt. En helemaal jammer dat ze niet even hebben gebeld voor een toelichting. Dit geeft een verkeerd beeld, want wij zorgen er juist voor, dat we altijd voldoende groepsleidsters inzetten. De veiligheid is dan ook nooit in het geding geweest, daar kunnen onze ouders op rekenen. Om echter een tweede leidster in te zetten als er maar 6 kinderen zijn, puur om aan de letter van de wet te voldoen, vinden we onzin en inderdaad, verspilling. Kinderopvang moet ook betaalbaar voor ouders blijven, dus dat vinden we niet verantwoord in deze tijd.

Maar het zal wel moeten, regels zijn regels, dus we hebben de werkwijze aangepast. Peuterplussen doen we nog steeds, maar er loopt soms een extra leidster rond die eigenlijk niet nodig is.

Het volledige rapport met onze uitgebreide zienswijze op blz. 15 vindt u hier op onze website.

Doorlopende meting tevredenheid bij onze klanten

verbeter meter december 2013

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij gebruik gaan maken van de Verbetermeter, een nieuw instrument in de kinderopvang. Niet eens per 3 jaar, maar doorlopend wordt gemeten hoe onze klanten de opvang ervaren. Ook kunnen ze ideeën voor verbetering aangeven, die wij dan onmiddellijk kunnen oppakken. Op bijgaande foto ziet u het “dashboard” van eind december. De rubrieken linksboven laten een cijfer zien in de schaal van 1 tot 5, het totaaloordeel heeft een cijfer in de schaal van 1 tot 10. Wij zijn blij met de positieve waardering van onze klanten!

Ouders zeer tevreden over opvang SKA

De klanten van Kinderopvang Achtkarspelen zijn zeer tevreden over de opvang van hun kinderen. Ook zijn zij zeer tevreden over de organisatie. Dit blijkt uit het door advies- en onderzoeksbureau Vyvoj uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek. Kinderopvang Achtkarspelen scoort cijfers die ver boven het landelijk gemiddelde liggen.

Onderzoeksresultaat: Zeer tevreden over kinderopvang

In oktober 2012 hebben de klanten van Kinderopvang Achtkarspelen via een vragenlijst aangegeven hoe tevreden zij zijn over de opvang van hun kind(eren) en de overige dienstverlening door Kinderopvang Achtkarspelen. Uit onderzoek blijkt dat:
  • Het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kinderen zich thuis voelen bij de pedagogisch medewerkers en dat ze het leuk vinden op de opvang.
  • Ook geven de ouders aan zeer tevreden te zijn ten aanzien van de organisatie. Hiervoor geven zij een 7,9.
  • De klanten van de kinderdagverblijven zijn met name te spreken over de flexibiliteit die Kinderopvang Achtkarspelen biedt. Zo beoordelen zij de mogelijkheid om dagdelen te ruilen met een 7,3, bijna een hele punt boven het landelijk gemiddelde van 6,4. Ook de mogelijkheid van extra opvang ligt met een 7,2 beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde (6,4).
  • Zowel de kinderdagverblijven als de buitenschoolse opvang horen bij de 25% beste scores vergeleken met de landelijke cijfers!
  • Kinderopvang Achtkarspelen biedt vaste en ruime openingstijden, met als doel daardoor de uurprijs zo laag mogelijk te houden. 86,7% van de klanten van de kinderdagverblijven zegt hier tevreden over te zijn, bij debuitenschoolse opvang ligt dit percentage zelfs op 90,9.

Het volledige onderzoek

Wilt u het gehele klanttevredenheidsonderzoek nog eens rustig nalezen? klik dan op de volgende link:

SKA: “Oog voor kwaliteit en het hart op de juiste plek!

“groepsfoto certificeringOog voor kwaliteit en het hart op de juiste plek!” Dat was de conclusie van trainer Geke Dijkstra over de groep pedagogisch medewerksters van Kinderopvang Achtkarspelen. Na een scholing van anderhalf jaar namen 29 vrouwen stralend hun Piramide-certificaat in ontvangst van wethouder Klaas Antuma en trainer Geke.

Een compliment om trots op te zijn

Geke Dijkstra werkt al 30 jaar in het onderwijs en is gespecialiseerd in voorschoolse methodes, dus een compliment van haar is iets om trots op te zijn. Voor de 29 SKA-groepsleidsters had ze elk een persoonlijke, zeer positieve boodschap bij het uitreiken van het diploma, wat zorgde voor rode koontjes bij de gediplomeerde en applaus van de collega’s.

Als eerste en enige in Friesland die volledige personeel heeft gecertificeerd

Wethouder Klaas Antuma deelde met zichtbaar plezier de certificaten uit en vertelde hoe belangrijk het voor de gemeente Achtkarspelen is dat nu ook op de kinderdagverblijven van SKA in Buitenpost, Surhuisterveen en Harkema het Piramide-programma wordt uitgevoerd. Dit programma is al eerder ingezet bij scholen en peuterspeelzalen, maar voor de kinderopvang is het nieuw. Kinderopvang Achtkarspelen is de eerste en tot nu toe enige kinderopvangorganisatie in Friesland die haar volledige personeel heeft gecertificeerd. Een koploper dus, en Achtkarspelen is hier blij mee, want al sinds 2001 voert de gemeente strijd tegen onderwijsachterstanden en hier is Piramide een belangrijk middel in. Op alle groepen van SKA wordt Piramide uitgevoerd en kinderen die een extra steuntje nodig blijken te hebben worden begeleid door een van de 7 tutoren, die op ieder kindercentrum werkzaam zijn.

Het zijn de mensen die de kwaliteit maken

Complimenten dus alom, ook voor het beleid van Kinderopvang Achtkarspelen dat zo duidelijk op kwaliteit is gericht. Er wordt doorlopend geïnvesteerd in scholing van het personeel, en dat is te merken aan de betrokkenheid en het enthousiasme van alle medewerkers. Want, zoals Geke het samenvatte: het programma is maar een middel, het zijn de mensen die de kwaliteit maken. En juist dát is de kracht van Kinderopvang Achtkarspelen: een goede sfeer, hart voor de kinderen, en met plezier aan de slag met de nieuwe methode.

Gastouders SKA halen hun diploma!

Het gastouderbureau is erg trots op de inzet en het succes van haar gastouders, en zal in juni een feest organiseren voor al haar gastouders om dit heuglijke feit te vieren.

Stralende gastouders met hun diploma!
Vlnr: Theresa Bouma, Siska Roorda, Meta Bijker en Riemke de Boer.

Het zal je maar gebeuren: al jaren en jaren vang je kinderen op naar ieders tevredenheid, en ineens haalt een Haagse staatssecretaris het in haar bol dat je daar een diploma voor moet hebben….. Dat is wat alle gastouders eind vorig jaar te horen kregen. Een klein aantal van hen beschikte al over de juiste papieren; een aantal koos ervoor om met de opvang te stoppen maar de meesten stroopten de mouwen op en gingen – hoewel soms met fikse tegenzin – aan de slag.

Gastouders opgeleid bij ROC de Friese Poort

De gastouders van Kinderopvang Achtkarspelen (SKA) zijn massaal weer in de schoolbanken gaan zitten. Het gastouderbureau koos voor een echt opleidingstraject bij ROC de Friese Poort, omdat dat de meeste garantie bood op een erkend diploma en bovendien een kwaliteitsslag betekende in de gastouderopvang. Er waren ook opleidingsbureaus die een simpeler zogenaamd EVC-traject aanboden, maar enkele daarvan werden later alsnog niet erkend, zodat gastouders weer in de kou kwamen te staan. Dat risico wilde SKA uitsluiten, en de gastouders en hun vraagouders ook. Dan liever het zekere voor het onzekere nemen en daarbij een hoop nuttige kennis en ervaring opdoen.

Onderlinge band verstevigd

Want naast hobbels als reflectieverslagen, persoonlijke ontwikkelingsplannen en zelfs een toets Nederlandse taal, werd het als heel positief ervaren om meer theoretische kennis op te doen over de ontwikkeling van kinderen en ervaringen uit te wisselen met collega-gastouders. De band onderling werd verstevigd, en ook die met de medewerkers van het gastouderbureau, die de hele periode klaar stonden met een bemoedigend woord en contact onderhielden met het ROC als het programma even niet lekker liep.

35 gastouders afgestudeerd

En het resultaat? Op 31 mei studeerde de eerste lichting af en ontvingen 35 gastouders van de SKA hun diploma MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. In juni zal de tweede groep haar diploma halen. Voor sommige gastouders is dit hun eerste echte diploma van het beroepsonderwijs. Er waren er zelfs, die oorspronkelijk heel veel weerstand hadden tegen de schoolbanken, die nu zo blij met hun diploma zijn dat ze overwegen door te stromen naar een vervolgopleiding! Al met al bleek het dus de moeite meer dan waard.

Het gastouderbureau is erg trots op de inzet en het succes van haar gastouders, en zal in juni een feest organiseren voor al haar gastouders om dit heuglijke feit te vieren.

De piramide methode: een actievere rol bij het stimuleren van de ontwikkeling

ACHTKARSPELEN – Kinderopvang Achtkarspelen gaat vanaf nu een nog actievere rol spelen bij het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen in de dagopvang. Daarvoor wordt de methode Piramide ingevoerd, een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

De piramide methode

Piramide is een programma waarin in een rijk ingerichte speelomgeving verschillende thema’s aan bod komen. Aan de hand van die thema’s worden verhalen voorgelezen, spelletjes gedaan, tekeningen en knutselwerken gemaakt. Zo worden kinderen spelenderwijs bekend gemaakt met uiteenlopende onderwerpen die zij tegenkomen. Groepsleidsters bieden kinderen in de groep activiteiten aan en zoeken naar aansluiting tussen de thema’s, activiteiten en de interesse van het kind. Kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen begeleiding van een tutor, een soort coach voor het kind. En op het kinderdagverblijf kan die extra aandacht zelfs al heel vroeg beginnen, waardoor jonge kinderen een zo goed mogelijke start in het leven krijgen. De nadruk blijft liggen op het spelen in een veilige omgeving. Want juist daar leren jonge kinderen van.

Pedagogische doelen

SKA werkt natuurlijk al jaren met pedagogische doelen, met name op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de invoering van het programma Piramide zal SKA haar kennis en vaardigheden nog verder verbreden en verdiepen. Zo zal er meer gerichte aandacht ontstaan voor bijvoorbeeld taalstimulering en voorbereiding op de basisschool.

Aansluiting bij scholen

Piramide is niet nieuw in de gemeente Achtkarspelen. Het is al ingevoerd bij de peuterspeelzalen en op diverse scholen. Daarmee werden echter niet de kinderen bereikt die de kinderopvang bezoeken. Meestal gaan zij niet ook nog naar de peuterspeelzaal; op de dagen dat het kind thuis is wil de ouder graag zelf zoveel mogelijk tijd met het kind doorbrengen. SKA is van mening dat alle kinderen dezelfde kansen verdienen en heeft daarom gekozen voor een VVE-programma dat aansluit bij de meeste scholen in deze gemeente.

Scholing voor de medewerkers

Momenteel volgen alle pedagogisch medewerkers van SKA al een intensief scholingstraject voor Piramide, dat in totaal bijna 3 jaren in beslag zal nemen. De kennis wordt meteen op de groepen toegepast onder supervisie van de trainer.

Als één van de eerste

Op de speciale ouderavond over dit onderwerp op 30 november bleek dat ouders erg veel belangstelling en waardering voor dit initiatief hebben. Met de invoering van Piramide is SKA één van de eerste kinderopvangorganisaties met een dergelijk intensief programma op al haar kinderdagverblijfgroepen.

Bekendmaking lijst erkende diploma’s voor gastouders!

rijksoverheidGastouders die beschikken over een van de diploma’s op deze lijst, voldoen aan de deskundigheidseisen van de Wet kinderopvang.

De volledige lijst kunt u bekijken op: PAGINA TOEVOEGEN

Staat uw diploma erbij? En hebt u ook uw certificaat EHBO voor kinderen? Dan bent u klaar voor 2010!!!

Bel meteen met het gastouderbureau zodat we u kunnen gaan aanmelden!

Informatieavond opleiding gastouders: u komt toch ook?

UITNODIGING VOOR ALLE GASTOUDERS

voor een zeer informatieve informatieavond op:

  • Woensdagavond 18 november
  • van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur
  •  in De Dikke Draai te Surhuisterveen, Gedempte Vaart 24

We hebben bewust gewacht met een informatieavond tot er echt wat te vertellen was. Dat is er nu eindelijk! Deze of volgende week wordt de definitieve lijst verwacht met diploma’s die erkend worden. Zodra deze lijst er is, sturen we die per email vast aan u door. Hebt u een diploma dat op deze lijst staat en een EHBO-diploma, dan bent u klaar om aangemeld te worden bij de gemeente. Zo niet, dan zijn er drie manieren om aan de juiste papieren te komen.

Deze opleiding is onder enkele voorwaarden voor alle SKA-gastouders gratis!

De opleidingen

Op de informatieavond krijgt u alles te horen over de drie verschillende mogelijkheden om te gaan voldoen aan de nieuwe opleidingseisen die de overheid stelt. Behalve de medewerkers van het gastouderbureau zijn er ook mensen aanwezig van het opleidingsinstituut met wie we als SKA gaan samenwerken. Zij zullen precies vertellen wat hun aanbod inhoudt.

Na deze avond hebt u voldoende informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken: ga ik door als gastouder in 2010 en welke van de drie routes past bij mij? U kunt er thuis nog even over nadenken en dan contact opnemen met uw bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Dan kunt u uw keuze doorgeven of er zo nodig nog even over doorpraten. We maken verdere afspraken en gaan een advies aan uw vraagouder opstellen.

Wettelijke verplichting

Het gastouderbureau is wettelijk verplicht om vóór 1 januari uw vraagouder te adviseren of wij denken dat u aan de opleidingseisen gaat voldoen. Dat advies nemen wij heel serieus; als we het mis hebben heeft dat namelijk veel nare gevolgen voor alle drie partijen.

Bovendien kunnen we niet met het advies wachten tot het laatste moment; de vraagouder zou dan immers ineens zonder gastouder kunnen komen te zitten op 1 januari. Wij vragen daarom van u om uiterlijk op 1 december contact met uw bemiddelingsmedewerker op te nemen.

Na de informatieavond is er dus nog maar weinig tijd om een definitief besluit te nemen. Het is daarom van groot belang dat alle gastouders die doorgaan in 2010 aanwezig zijn op de informatieavond!!!

Meld u nu aan

We hebben een grote zaal in De Dikke Draai besproken, omdat we verwachten dat alle gastouders die door willen gaan zullen komen. En om het ook een beetje gezellig te maken, zorgen we voor koffie en wat lekkers erbij. Voor de planning willen we graag weten hoeveel mensen er precies komen. Bij ons ingeschreven gastouders kunnen zich opgeven door de mail te beantwoorden die u deze week van ons krijgt. Ook gastouders die nog niet aan ons verbonden zijn zijn van harte welkom! Zij kunnen zich opgeven via gob@kinderopvangachtkarspelen.nl.

We rekenen op uw komst!

Informatie over gastouderopvang 2010

voor-ouders-nieuwe regels gastouderopvangHet Ministerie van OCW heeft twee brochures uitgebracht over de nieuwe regels voor gastouderopvang in 2010. Er is een brochure voor gastouders en een voor vraagouders. Binnenkort worden deze door het ministerie verspreid.

U kunt ze hier vast downloaden:

 

 

Kinderen bij SKA gaan meer bewegen

Vorig jaar zijn de BSO-leidsters op cursus geweest om te leren hoe je de kinderen stimuleert om zoveel mogelijk te bewegen. Ze kwamen terug vol leuke ideeën, plannen en nieuwe spelmaterialen, en hebben al heel wat in de praktijk met de kinderen uitgeprobeerd.

Samen spelen = samen werken

Samen spelen, niet alleen met de bedoeling dat er eentje wint, maar vooral, hoe kun je door samen te werken iets bereiken? Bij voorbeeld: een hele grote speelparachute krijg je alleen de lucht in als je dat samen doet en daarbij heel goed op elkaar let en elkaar aanvoelt. En als het lukt, heeft iedereen plezier en succes.

Cursus speciaal opgezet

De cursus werd verzorgd door een bewegingsconsulent van het project “Geef me de 5”, speciaal opgezet om sport en beweging bij kinderen in Achtkarspelen en buurgemeenten te stimuleren. De volgende stap is dat ook de groep kinderen van 0 tot 4 jaar aan de beurt komt. In september start er een cursus speciaal voor kinderopvangleidsters. Wij waren er natuurlijk als de kippen bij om ons op te geven, dus hopelijk ziet u binnenkort al de resultaten.

Een nieuwe groep erbij

De aankoop van het naastgelegen muziekschooltje betekent niet alleen uitbreiding voor de buitenschoolse opvang. De huidige BSO-ruimte in de Kindertuin komt vrij zodra de BSO is verhuisd. Dat zal ongeveer in de zomervakantie plaatsvinden.

Geschikt voor extra groep kinderdagopvang: een peutergroep

De ruimte wordt dan verbouwd, zodat hij geschikt wordt voor een extra groep kinderdagopvang. Omdat er maar één grote slaapkamer is, is de ruimte het meest geschikt voor een peutergroep. De extra groep betekent goed nieuws voor met name het Kwetternest, want deze groep kan gaan inkrimpen tot haar oorspronkelijke omvang: maximaal 12 kinderen.

Liever kwaliteit dan kwantiteit

Hoewel we vergunning hebben in deze extra grote groepsruimte voor 16 kinderen en deze nu ook opvangen, vinden we zelf eigenlijk de groep te groot. Liever plaatsen we maar 12 kinderen, omdat dat veel meer rust in de groep brengt. Liever kwaliteit dan kwantiteit, en dankzij de uitbreiding is het weer mogelijk dat te bieden en toch geen nee te hoeven zeggen tegen ouders die er bij voorbeeld een kleintje bij krijgen!

Binnenkort wordt een plan voor de nieuwe groepsindeling gemaakt. Uiteraard worden wensen van ouders hierin zoveel mogelijk meegenomen.

Bommelstein en de Kindertuin zijn gecertificeerd als “veilige speellocatie”!

Onze beide speelplaatsen, bij Bommelstein en de Kindertuin, zijn gecertificeerd en er komt een officieel bordje met “Veilige speellocatie” te hangen!

Onze beide speelplaatsen, bij Bommelstein en de Kindertuin, zijn gecertificeerd en er komt een officieel bordje met “Veilige speellocatie” te hangen!

Vandaag was het zover: de eindkeuring van Speeltop Veilig, een gerenommeerd keuringsbureau van buitenspeelplaatsen.

Keuren: attractiebesluit

In maart waren ze, op ons verzoek, langs geweest op beide vestigingen om onze speeltoestellen en speelplaatsen te keuren aan de hand van de eisen van het Attractiebesluit.

Enkele aanpassingen

Een aantal toestellen moest gerenoveerd of vervangen worden. We zijn toen heel hard aan het werk gegaan, ieder hoekje van de speelplaatsen is onderzocht op eventuele gevaren voor ongelukjes met de kinderen. Er zijn toestellen verwijderd, aangepast, en we hebben ook nieuwe toestellen aangeschaft.

De beplanting is gecontroleerd op eventueel giftige planten, kiertjes zijn afgedicht en oneffenheden vlak gemaakt.

Met vlag en wimpel geslaagd!

Vandaag was de nacontrole, en we zijn met vlag en wimpel geslaagd! Onze beide speelplaatsen, bij Bommelstein en de Kindertuin, zijn gecertificeerd en er komt een officieel bordje met “Veilige speellocatie” te hangen!