Laagste tarief Kinderdagverblijf

Hebt u het gelezen in de Leeuwarder Courant van 29 oktober? SKA heeft van de 10 grootste kinderopvangaanbieders in heel Friesland het laagste tarief van de kinderdagopvang! Wij vragen € 6,30 per uur tegen bij voorbeeld € 6,87 bij Catalpa, de duurste aanbieder.

Laag tarief BSO

Ook onze BSO kwam er niet ongunstig uit; hier heeft Sisa het laagste tarief van € 5,93, maar het hoogste is maar liefst € 6,74 per uur (weer Catalpa). Met onze € 6,10 zitten we dus ruim onder het gemiddelde. Gastouderopvang is in het artikel niet meegenomen dus daarvan hebben we geen vergelijkingsmateriaal.

Kwaliteit tegen een goede prijs

Overigens is het niet ons hoogste doel om de goedkoopste aanbieder te zijn. We richten ons in de eerste plaats op kwaliteit. Dat blijkt o.a. uit onze uitgebreide investeringen in scholing van ons personeel en voorzieningen. Zo wordt bij voorbeeld op al onze kinderdagverblijfgroepen het VVE-programma aangeboden en gaan onze BSO-groepsleidsters regelmatig op cursus om de BSO toch vooral aantrekkelijk te houden.

Daarnaast proberen we echter ook voor iedereen betaalbaar te blijven.

We hopen met ons prijsbeleid 2012 de pijn van de bezuinigingen voor onze klanten zoveel mogelijk te verzachten.

Bezuinigingen kinderopvang 2012

De landelijke bezuinigingen op de kinderopvang vanaf 2012 zijn inmiddels bekend. De pijn zit hem in de kinderopvangtoeslag van 2e en verdere kinderen (die wordt minder), de bevriezing van de landelijke maximum-uurprijs en – vooral – de koppeling met het aantal gewerkte uren. Vooral dat laatste kon wel eens ouders in de problemen gaan brengen.

Voor kinderdagopvang krijg je kinderopvangtoeslag over 140% en voor BSO over 70% van het aantal contracturen van de minst werkende ouder. Voor het kinderdagverblijf betekent dit bij een standaardwerkdag van 8 uur, dat je maximaal 11,2 uur opvang mag hebben. Daar zitten we met onze openingstijden onder dus dat is gunstig, behalve als je kortere dagen werkt, bij voorbeeld van 6 uur. Voor de BSO betekent het dat je niet teveel lange middagen kunt afnemen of BSO combineren met voorschoolse opvang. Heel jammer dat onze overheid kinderopvang nog steeds slechts ziet als arbeidsmarktinstrument en niet als wat het is: goed voor de ontwikkeling van onze jonge kinderen!

Vragen?

Twijfelt u of u volgend jaar nog uitkomt met het aantal opvanguren, aarzel dan niet om even ons kantoor te bellen. We denken graag met u mee!

Meer informatie: inhoudelijke uitleg bij aangekondigde bezuinigingen met ingang van 2012

Rekenmodel voor 2010 bekend

Alle klanten van de SKA krijgen binnenkort bericht over de nieuwe prijzen in 2010. Om te weten wat u netto gaat betalen in 2010 kunt u een rekenmodel invullen. Op de website van het Ministerie van OCW vindt u het rekenmodel voor 2010:

Eén belangrijke opmerking: u kunt hier alleen de ouderbijdrage van 2010 vergelijken met die van 2009 als er geen verandering in de uurprijs is. Is die er wel, dan kunt u voor het berekenen van uw ouderbijdrage 2009 naar http://www.toeslagen.nl gaan. Daar berekent u wat u in 2009 kwijt was, en via het rekenmodel 2010 berekent u uw nieuwe ouderbijdrage in 2010.