Doorlopende meting tevredenheid bij onze klanten

verbeter meter december 2013

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij gebruik gaan maken van de Verbetermeter, een nieuw instrument in de kinderopvang. Niet eens per 3 jaar, maar doorlopend wordt gemeten hoe onze klanten de opvang ervaren. Ook kunnen ze ideeën voor verbetering aangeven, die wij dan onmiddellijk kunnen oppakken. Op bijgaande foto ziet u het “dashboard” van eind december. De rubrieken linksboven laten een cijfer zien in de schaal van 1 tot 5, het totaaloordeel heeft een cijfer in de schaal van 1 tot 10. Wij zijn blij met de positieve waardering van onze klanten!

Ouders zeer tevreden over opvang SKA

De klanten van Kinderopvang Achtkarspelen zijn zeer tevreden over de opvang van hun kinderen. Ook zijn zij zeer tevreden over de organisatie. Dit blijkt uit het door advies- en onderzoeksbureau Vyvoj uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek. Kinderopvang Achtkarspelen scoort cijfers die ver boven het landelijk gemiddelde liggen.

Onderzoeksresultaat: Zeer tevreden over kinderopvang

In oktober 2012 hebben de klanten van Kinderopvang Achtkarspelen via een vragenlijst aangegeven hoe tevreden zij zijn over de opvang van hun kind(eren) en de overige dienstverlening door Kinderopvang Achtkarspelen. Uit onderzoek blijkt dat:
  • Het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kinderen zich thuis voelen bij de pedagogisch medewerkers en dat ze het leuk vinden op de opvang.
  • Ook geven de ouders aan zeer tevreden te zijn ten aanzien van de organisatie. Hiervoor geven zij een 7,9.
  • De klanten van de kinderdagverblijven zijn met name te spreken over de flexibiliteit die Kinderopvang Achtkarspelen biedt. Zo beoordelen zij de mogelijkheid om dagdelen te ruilen met een 7,3, bijna een hele punt boven het landelijk gemiddelde van 6,4. Ook de mogelijkheid van extra opvang ligt met een 7,2 beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde (6,4).
  • Zowel de kinderdagverblijven als de buitenschoolse opvang horen bij de 25% beste scores vergeleken met de landelijke cijfers!
  • Kinderopvang Achtkarspelen biedt vaste en ruime openingstijden, met als doel daardoor de uurprijs zo laag mogelijk te houden. 86,7% van de klanten van de kinderdagverblijven zegt hier tevreden over te zijn, bij debuitenschoolse opvang ligt dit percentage zelfs op 90,9.

Het volledige onderzoek

Wilt u het gehele klanttevredenheidsonderzoek nog eens rustig nalezen? klik dan op de volgende link:

Tevredenheidsonderzoek bij gastouders

Eind maart is onderzoeks- en adviesbureau Vyvoj uit Paterswolde op verzoek van de SKA begonnen met een tevredenheidonderzoek onder gastouders. De SKA was een van de 14 gastouderbureaus uit Nederland die hebben meegedaan aan dit onderzoek. De aanleiding voor het onderzoek was de vele ontwikkelingen van de afgelopen periode: de verplichte scholing, de strengere eisen, de registratie en GGD inspecties.

Tevredenheidsonderzoek

Door middel van een tevredenheidsonderzoek is het mogelijk om inzicht te krijgen hoe gastouders over ons gastouderbureau denken en wat ze belangrijk vinden. Voor het gastouderbureau is het van belang om dat te weten zodat we met de uitkomsten aan de slag kunnen gaan.

Een dikke 8!

Vooral met het eindcijfer (om precies te zijn 8,4) zijn we als gastouderbureau SKA heel blij!

Aandachtspunten

Het betekent voor ons dat we over het geheel op de goede weg zitten en daar zullen we natuurlijk mee door gaan. Natuurlijk staat er meer in het onderzoek en zijn er een aantal aandachtspunten waar we mee bezig zullen gaan. Bijvoorbeeld: een van de punten die er uit naar voren komt is de scholing en bijscholing voor gastouders.

Bent u nieuwsgierig naar de uitslagen en tabellen? U kunt het hele rapport lezen via:

Crèchekinderen doen het beter

Jonge kinderen die naar een goede crèche gaan, zijn slimmer, socialer en hebben meer zelfvertrouwen dan hun thuisblijvende leeftijdsgenoten. Door dagelijks met andere kinderen te spelen ontwikkelen ze sterkere sociale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Elly Singer van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Kinderen leren veel

Kinderen die veel samenspelen met leeftijdsgenootjes, blijken complexer gedrag te vertonen dan kinderen die thuis bij hun ouders blijven. “Ze kijken wat een ander doet en imiteren dat, maar dagen elkaar ook uit,” zegt Singer. “Zo leren kinderen nieuwe vaardigheden. Ze bouwen bijvoorbeeld complexere torens en spelen meer rollenspellen.”

Motorisch vaardiger en socialer

Door ‘te doen alsof’ leren kinderen bovendien na te denken over sociale situaties. Volgens Singer worden kinderen die veel met vriendjes spelen motorisch vaardiger, socialer en krijgen ze meer zelfvertrouwen. “Vaardigheden die een brede basis geven die ze nodig hebben voor een goede ontwikkeling,” zegt Singer. “Dat geeft ze een voorsprong.”