Doorstart Amarins

Vandaag heeft de curator van Amarins ons de doorstart gegund van de meeste vestigingen en het gastouderbureau van Amarins Kindercentra! Na het faillissement op 12 augustus volgden twee spannende weken van onderhandelingen, waarbij bleek dat er grote belangstelling was voor een doorstart van (onderdelen van) Amarins. Tot op het laatst was het spannend wie het gegund zou krijgen en wat dit zou betekenen met name voor de kleine peuterspeelzalen. Uiteindelijk heeft de curator voor ons totaalplan gekozen. In dit plan houden we alle peuterspeelzalen open, zowel in Kollumerland als in onze eigen gemeente Achtkarspelen. Daarnaast behouden we enkele kinderopvanglocaties, te weten in Buitenpost, Gerkesklooster en Kollum. Voor de andere locaties, waaronder sommige die Amarins al eerder aan het overdragen was, zijn andere aanbieders gevonden. Een fantastisch resultaat, waarbij de voorzieningen in onze dorpen behouden blijven.

Wij zijn erg blij met de doorstart en gaan maandag meteen aan de slag met het opnieuw aannemen van het personeel, omdat zij allemaal ontslag hebben gekregen door het faillissement. Ons doel is de meeste vaste medewerkers op de locaties opnieuw een baan aan te bieden. Zij zijn de vertrouwde gezichten voor de kinderen en hun ouders, vraag- en gastouders en zij maken immers de kwaliteit! En zulke medewerkers zijn bij ons meer dan welkom!

De Kindertuin op de korrel…..

Het was ook de goden verzoeken: in de krant zetten dat je op álle locaties een foutloos GGD-rapport hebt….. Prompt ging het mis. De jaarlijkse controle op de Kindertuin beperkte zich tot een documentencontrole, juist omdat we alles zo goed hadden de afgelopen jaren. Maar: uit de roosters bleek dat het in het laatste kwartaal op 3 dagdelen op de Woelmuis was voorgekomen dat we drie uur een groepsleidster minder hadden ingezet. Dat klopt ook. Maar volgens ons volkomen terecht!

Zoals onze ouders weten, werken we met peuterplus-activiteiten. Dat betekent: een groepsleidster haalt een paar peuters die dat leuk vinden op uit hun vaste groep en gaat daarmee een extra peuteractiviteit doen, buiten, in het speellokaal, of in een andere ruimte. Even extra aandacht voor de oudere peuters, die dit erg interessant vinden. Ook van ouders krijgen we enthousiaste reacties. Op de achterblijvende groep met baby’s is het rustiger, ook prettig. Ook, en daar zijn we heel duidelijk in geweest, kijken we naar besparing. Bij 3 onderbezette groepen met bij voorbeeld elk 8 kinderen en 2 groepsleidsters, zijn de personeelskosten heel hoog. Vanaf 7 kinderen moet er een tweede leidster worden ingezet, volgens de zogenaamde leidster-kind-ratio.  Door 2 kinderen even uit zo’n groep te halen, kan er een groepsleidster een paar uur minder worden ingezet.

En daar kwamen we met de GGD niet uit. Vorige jaren is deze manier van werken nog door de GGD goedgekeurd, maar de inzichten zijn veranderd. We hadden dan ook niet verwacht dat we niet aan de eisen voldeden.

Het knelpunt zit hem in het feit, dat we bij het peuterplussen in de achterblijvende groep, als daar 6 of minder  kinderen overblijven, maar één groepsleidster inzetten. Eén op zes, is immers de verhouding. Het feit dat we daarmee een leidster uitsparen, vindt de GGD fout. Want dan doe je het om “economische motieven”. Dat we op andere dagen, als we geen leidster besparen, ook peuterplussen, gewoon omdat het zo leuk voor de kinderen is, maakt niet uit.

Het is jammer dat de pers dit verhaal eenzijdig en negatief heeft opgepakt. En helemaal jammer dat ze niet even hebben gebeld voor een toelichting. Dit geeft een verkeerd beeld, want wij zorgen er juist voor, dat we altijd voldoende groepsleidsters inzetten. De veiligheid is dan ook nooit in het geding geweest, daar kunnen onze ouders op rekenen. Om echter een tweede leidster in te zetten als er maar 6 kinderen zijn, puur om aan de letter van de wet te voldoen, vinden we onzin en inderdaad, verspilling. Kinderopvang moet ook betaalbaar voor ouders blijven, dus dat vinden we niet verantwoord in deze tijd.

Maar het zal wel moeten, regels zijn regels, dus we hebben de werkwijze aangepast. Peuterplussen doen we nog steeds, maar er loopt soms een extra leidster rond die eigenlijk niet nodig is.

Het volledige rapport met onze uitgebreide zienswijze op blz. 15 vindt u hier op onze website.

Kledingbeurs op de Kindertuin groot succes

Zaterdag 10 mei werd voor de 3e keer op kindercentrum de Kindertuin in Surhuisterveen een kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Toegang en standplaats waren weer gratis; de beurs was bedoeld om mensen in deze dure tijd de kans te bieden voordelig aan kinderkleding te komen. Dat het in een behoefte voorziet blijkt uit het vele aantal bezoekers. Met wel 60 standhouders was er voor iedereen wel wat te vinden.  De Kindertuin was als kindercentrum bijna onherkenbaar door de vele kledingrekken en tafels.

P1050817 (Kopie) P1050810 (Kopie) P1050839 (Kopie) P1050830 (Kopie) P1050814 (Kopie) P1050845 (Kopie) P1050816 (Kopie) P1050840 (Kopie)

Ouders zeer tevreden over opvang SKA

De klanten van Kinderopvang Achtkarspelen zijn zeer tevreden over de opvang van hun kinderen. Ook zijn zij zeer tevreden over de organisatie. Dit blijkt uit het door advies- en onderzoeksbureau Vyvoj uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek. Kinderopvang Achtkarspelen scoort cijfers die ver boven het landelijk gemiddelde liggen.

Onderzoeksresultaat: Zeer tevreden over kinderopvang

In oktober 2012 hebben de klanten van Kinderopvang Achtkarspelen via een vragenlijst aangegeven hoe tevreden zij zijn over de opvang van hun kind(eren) en de overige dienstverlening door Kinderopvang Achtkarspelen. Uit onderzoek blijkt dat:
  • Het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kinderen zich thuis voelen bij de pedagogisch medewerkers en dat ze het leuk vinden op de opvang.
  • Ook geven de ouders aan zeer tevreden te zijn ten aanzien van de organisatie. Hiervoor geven zij een 7,9.
  • De klanten van de kinderdagverblijven zijn met name te spreken over de flexibiliteit die Kinderopvang Achtkarspelen biedt. Zo beoordelen zij de mogelijkheid om dagdelen te ruilen met een 7,3, bijna een hele punt boven het landelijk gemiddelde van 6,4. Ook de mogelijkheid van extra opvang ligt met een 7,2 beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde (6,4).
  • Zowel de kinderdagverblijven als de buitenschoolse opvang horen bij de 25% beste scores vergeleken met de landelijke cijfers!
  • Kinderopvang Achtkarspelen biedt vaste en ruime openingstijden, met als doel daardoor de uurprijs zo laag mogelijk te houden. 86,7% van de klanten van de kinderdagverblijven zegt hier tevreden over te zijn, bij debuitenschoolse opvang ligt dit percentage zelfs op 90,9.

Het volledige onderzoek

Wilt u het gehele klanttevredenheidsonderzoek nog eens rustig nalezen? klik dan op de volgende link:

Goed nieuws over kindercentrum Harkema!!!

Dinsdag heeft het College van B&W positief besloten op de aanvragen van SKA om in Harkema een stuk grond aan te kopen en daarop een kindercentrum te mogen bouwen!

De locatie

Het terrein waarop nu het oude gymlokaal staat mag (onder een aantal voorwaarden) door ons worden aangekocht. We hadden een aanvraag ingediend om hier een kindercentrum te mogen gaan bouwen waarin eventueel ook de peuterspeelzaal gehuisvest kan worden. Zowel de SPA als de SKA willen graag samenwerken met de beide voorschoolse voorzieningen in Harkema, en het College heeft besloten hiervoor deze grond ter beschikking te stellen.

Kinderopvang & peuterspeelzaal in één centrum

Eerst zochten we alleen een plek voor onze kinderdagopvang en BSO, omdat de peuterspeelzaal immers al met nieuwbouw bezig was. Om samen te gaan in één centrum is echter helemaal ideaal: alle Harkemase kleintjes onder één dak betekent dat er veel beter samengewerkt kan worden om alle kinderen goed voorbereid naar de basisschool te laten gaan. En natuurlijk is het zo, dat als je een voorziening deelt, je veel geld bespaart dat je vervolgens kunt gebruiken voor leuke dingen, zoals een mooie inrichting en een fijne buitenspeelplaats. In Buitenpost hebben we dat al gemerkt bij het samen gebruiken van de peuterspeelzaal en BSO-ruimte: er zijn eigenlijk alleen maar voordelen en de kinderen varen er wel bij.

Eindelijk ruimte om plannen te maken

Drukke tijden breken aan, want er moet natuurlijk héél veel gepraat en geregeld worden. Allereerst met de betrokkenen van SPA en de peuterspeelzaal. Na een jaar van behoorlijk wat frustraties omdat er geen plek voor het kindercentrum te vinden leek, is het een hele opluchting dat er nu gehandeld kan worden. Eindelijk ruimte, om echt plannen te maken, om te gaan bouwen, om het zo te maken dat het voor iedereen goed is, heerlijk!

Wanneer het er staat? Dat is nog onbekend. Maar, wat ons betreft, zo snel mogelijk. We hebben lang genoeg gewacht, het is nu tijd voor actie!!!

Uitbreiding buitenschoolse opvang

Steeds meer ouders vinden de weg naar onze buitenschoolse opvang, zeker nu we voor alle scholen in Achtkarspelen de opvang verzorgen.Dat betekende soms, dat er geen plaats was op de drukste dagdelen. Daar komt nu verandering in!

Uitbreiding Buitenpost

In Buitenpost is onze opvangcapaciteit, door het gezamenlijke gebruik van de naastgelegen peuterspeelzaal, uitgebreid met 40 plaatsen. Voorlopig is er dus voor iedereen op alle dagen in de week weer plaats!

Uitbreiding Surhuisterveen

In Surhuisterveen is een bouwvergunning aangevraagd voor een aanbouw aan het nieuwe gebouw van BSO De Boomhut, onderdeel van kindercentrum De Kindertuin. Daarmee zal een uitbreiding van 20 plaatsen worden gerealiseerd.

Harkema volgt

Over de plannen in Harkema is nog geen concreet nieuws te melden. Er wordt nog steeds gezocht naar een goede bouwlocatie. Zodra we meer weten, hoort u van ons!

Kerststukjes maken

kerststukjes maken

Met de kinderen van het Kwetternest (kinderdagverblijfgroep Surhuisterveen) hebben we kerststukjes gemaakt.

Met de kinderen van het Kwetternest (kinderdagverblijfgroep Surhuisterveen) hebben we kerststukjes gemaakt. De ouders hadden bakjes meegegeven. Nigel en Anniek gaan mee op pad om takjes groen te vinden. De trekker met kar moeten natuurlijk mee. Alle takjes worden in de kar gelegd. De stukjes worden vast mooi… De kinderen mogen allemaal een kaars uitzoeken en zelf weten wat ze in het stukje willen. Grote en kleine takjes, mooie glitterlintjes, bloemetjes, een kerstmannetje… Best moeilijk om alles in de oasis te prikken maar als het kerststukje klaar is zijn ze zo trots als wat. Natuurlijk mogen ze hun zelf gemaakte kerststukje mee naar huis nemen.

Babygroep de Kikkerplons

Op 1 oktober is er een nieuwe groep op de Kindertuin geopend: de Kikkerplons. Voorlopig begint hij als babygroep, omdat er zoveel baby’s werden aangemeld. In een babygroep verblijven maximaal 9 baby’s onder de 2 jaar, begeleid door twee groepsleidsters.

Straks 12 kinderen van 0-4 jaar

Als de baby’s groter worden, verandert de groep vanzelf in een “normale” kinderdagopvanggroep met 12 kinderen van 0-4 jaar. De Kikkerplons is na de verhuizing van de BSO-groep naar het nieuwe gebouwtje, gevestigd in de ruimte van BSO de Boomhut.

Aanpassingen

Natuurlijk waren er wel wat aanpassingen nodig, zoals het maken van een doorgang naar de wc-tjes, verplaatsen van de keuken, plaatsen van een commode en een schilderbeurt. De groepsleidsters hebben met veel plezier voor de inrichting gezorgd, want wat is nu leuker dan het kopen van speelgoed en nieuwe meubeltjes?

Babyhuisjes

Binnenkort wordt er een overkapping geplaatst, zodat de lutjepotjes droog staan. Want de Kikkerplons heeft maar liefst 5 lutjepotjes oftewel babyhuisjes, waarin de baby’s heerlijk rustig – en gezond – buiten kunnen slapen. De overkapping is niet nodig voor de babyhuisjes zelf, maar wel om er bij slecht weer naar toe te lopen.

 

Uitbreiding dagopvang Surhuisterveen

De kogel is door de kerk: SKA heeft het pand van de oude muziekschool naast de Kindertuin in Surhuisterveen kunnen aankopen. De gemeente bood dit pand te koop aan via het systeem van een gesloten bieding, dus het waren spannende tijden voor ons, want we wilden het pandje graag hebben maar natuurlijk ook niet te veel betalen. Gelukkig waren we van de drie gegadigden de hoogste bieder en is het pand ons gegund.

BSO krijgt een eigen honk

We kunnen nu met onze BSO naar een eigen “honk” verhuizen en toch op eigen terrein blijven, met alle voordelen van dien. Kleine broertjes en zusjes in de buurt (ook handig voor ouders bij het ophalen), makkelijk even overwippen voor leidsters, kinderen en ouders, en, het belangrijkste eigenlijk: we krijgen veel meer ruimte zonder daarvoor maar een centimeter van die prachtige speelwildernis te hoeven inleveren!

Extra groep kinderdagopvang

Er komen openslaande deuren en een directe toegang tot de speelplaats. In het gebouwtje is één heel grote ruimte en nog eens drie kleinere, zodat we de BSO echt kunnen opsplitsen in ruimtes voor verschillende activiteiten en verschillende leeftijden. Er is bovendien ruimte voor 10 extra kinderen, dus we kunnen weer kinderen plaatsen die nu op de wachtlijst dreigden te komen. De huidige BSO-ruimte komt vrij en dat betekent, dat we ook kunnen uitbreiden met een groep kinderdagopvang.

Terug naar maximaal 12 kinderen in een groep

Door de vele aanmeldingen was het Kwetternest al doorgegroeid naar 16 kinderen op de drukke dagen, en dat vinden we toch geen ideale situatie Dus: we zijn blij dat we weer terug kunnen naar de oude situatie van groepen van maximaal 12 kinderen. Véél rustiger voor de kinderen. Er komt eerst nog een bestemmingswijzigingsprocedure, maar als alles meezit hopen we zo rond mei, juni de nieuwe groepen in gebruik te nemen.

Thema in januari en februari: eten en drinken

Week 1: spaghetti

In deze eerste week hebben we spaghetti gemaakt. We kregen een placemat op papier. Hier mochten we spaghetti op plakken en daarna kregen we rode verf. Dan mocht de saus over de spaghetti. We hadden mooi geplakt en daarna gingen we naar de winkel. Allemaal kregen we een karretje en gingen we ingrediënten voor de spaghetti kopen. Allemaal nemen we wat mee naar de kinderopvang en daar word de spaghetti klaargemaakt. Dit is wel leuk, spaghetti eten op de kinderopvang. Allemaal hebben we na het eten een rode toet, maar wat hebben we gesmuld!

Week 2: boerenkool

We kregen een plastic bordje en we kregen groene stukjes papier en een worst van papier. Deze mochten we opplakken en dan heb je een bord met boerenkool. En ook vandaag eten we geen brood…. maar boerenkool! Dit vinden de meesten lekker. Maar als we het niet lusten eten we gewoon een lekker broodje. En niet te vergeten: bij de boerenkool krijgen we ook nog kleine stukjes worst.

Week 3: de vogeltjes moeten ook eten!

De afgelopen twee weken hebben wij lekker gegeten, maar we moeten de vogeltjes ook niet vergeten buiten. We krijgen een stukje touw en een kwast. Met de kwast smeren we boter op het touwtje en dan halen we het touwtje door het vogelzaad heen. Nu mogen we het buiten in de boom hangen. Nu maar goed op letten of we de vogeltjes ook zien eten.

Thema dieren in september

Zoals iedereen heeft kunnen lezen zijn we in september van start gegaan, met het thema DIEREN. Wat hebben we zoal gedaan de afgelopen weken?

Thema: boerderij

De eerste twee weken ging het thema over de boerderij. En wat voor dieren lopen er op de boerderij, een wit varkentje wat de kinderen roze hebben geverfd. Een koe zonder vlekken, de kinderen hebben er een prachtige koe van gemaakt door er zwarte vlekken op te plakken.

Voorlezen & liedjes zingen

Ook hebben de kinderen naar verhalen geluisterd, over Jip en Janneke, die een koe tegen kwamen in een weiland. We zingen liedjes over dieren b.v: Een koetje en een kalfje die stonden in de wei, toen kwam er opeens een varkentje voorbij. Dat zei dat zei geef dat kalfje maar aan mij, Nee zei de koe boe boe boe 2x.

Heerlijk knutselen

De kinderen zijn enthousiast en fanatiek aan het verven, plakken. Ook praten we met de kinderen over het thema er komen verhalen los sommige kinderen vertellen dat ze wel eens op een boerderij zijn geweest. En ze geven zelf aan wat voor liedjes ze willen zingen.

Kortom het is voor de kinderen en leidsters een succes om aan het thema te werken.