Doorstart Amarins

Vandaag heeft de curator van Amarins ons de doorstart gegund van de meeste vestigingen en het gastouderbureau van Amarins Kindercentra! Na het faillissement op 12 augustus volgden twee spannende weken van onderhandelingen, waarbij bleek dat er grote belangstelling was voor een doorstart van (onderdelen van) Amarins. Tot op het laatst was het spannend wie het gegund zou krijgen en wat dit zou betekenen met name voor de kleine peuterspeelzalen. Uiteindelijk heeft de curator voor ons totaalplan gekozen. In dit plan houden we alle peuterspeelzalen open, zowel in Kollumerland als in onze eigen gemeente Achtkarspelen. Daarnaast behouden we enkele kinderopvanglocaties, te weten in Buitenpost, Gerkesklooster en Kollum. Voor de andere locaties, waaronder sommige die Amarins al eerder aan het overdragen was, zijn andere aanbieders gevonden. Een fantastisch resultaat, waarbij de voorzieningen in onze dorpen behouden blijven.

Wij zijn erg blij met de doorstart en gaan maandag meteen aan de slag met het opnieuw aannemen van het personeel, omdat zij allemaal ontslag hebben gekregen door het faillissement. Ons doel is de meeste vaste medewerkers op de locaties opnieuw een baan aan te bieden. Zij zijn de vertrouwde gezichten voor de kinderen en hun ouders, vraag- en gastouders en zij maken immers de kwaliteit! En zulke medewerkers zijn bij ons meer dan welkom!

Tevredenheidsonderzoek bij gastouders

Eind maart is onderzoeks- en adviesbureau Vyvoj uit Paterswolde op verzoek van de SKA begonnen met een tevredenheidonderzoek onder gastouders. De SKA was een van de 14 gastouderbureaus uit Nederland die hebben meegedaan aan dit onderzoek. De aanleiding voor het onderzoek was de vele ontwikkelingen van de afgelopen periode: de verplichte scholing, de strengere eisen, de registratie en GGD inspecties.

Tevredenheidsonderzoek

Door middel van een tevredenheidsonderzoek is het mogelijk om inzicht te krijgen hoe gastouders over ons gastouderbureau denken en wat ze belangrijk vinden. Voor het gastouderbureau is het van belang om dat te weten zodat we met de uitkomsten aan de slag kunnen gaan.

Een dikke 8!

Vooral met het eindcijfer (om precies te zijn 8,4) zijn we als gastouderbureau SKA heel blij!

Aandachtspunten

Het betekent voor ons dat we over het geheel op de goede weg zitten en daar zullen we natuurlijk mee door gaan. Natuurlijk staat er meer in het onderzoek en zijn er een aantal aandachtspunten waar we mee bezig zullen gaan. Bijvoorbeeld: een van de punten die er uit naar voren komt is de scholing en bijscholing voor gastouders.

Bent u nieuwsgierig naar de uitslagen en tabellen? U kunt het hele rapport lezen via:

Gastouders SKA halen hun diploma!

Het gastouderbureau is erg trots op de inzet en het succes van haar gastouders, en zal in juni een feest organiseren voor al haar gastouders om dit heuglijke feit te vieren.

Stralende gastouders met hun diploma!
Vlnr: Theresa Bouma, Siska Roorda, Meta Bijker en Riemke de Boer.

Het zal je maar gebeuren: al jaren en jaren vang je kinderen op naar ieders tevredenheid, en ineens haalt een Haagse staatssecretaris het in haar bol dat je daar een diploma voor moet hebben….. Dat is wat alle gastouders eind vorig jaar te horen kregen. Een klein aantal van hen beschikte al over de juiste papieren; een aantal koos ervoor om met de opvang te stoppen maar de meesten stroopten de mouwen op en gingen – hoewel soms met fikse tegenzin – aan de slag.

Gastouders opgeleid bij ROC de Friese Poort

De gastouders van Kinderopvang Achtkarspelen (SKA) zijn massaal weer in de schoolbanken gaan zitten. Het gastouderbureau koos voor een echt opleidingstraject bij ROC de Friese Poort, omdat dat de meeste garantie bood op een erkend diploma en bovendien een kwaliteitsslag betekende in de gastouderopvang. Er waren ook opleidingsbureaus die een simpeler zogenaamd EVC-traject aanboden, maar enkele daarvan werden later alsnog niet erkend, zodat gastouders weer in de kou kwamen te staan. Dat risico wilde SKA uitsluiten, en de gastouders en hun vraagouders ook. Dan liever het zekere voor het onzekere nemen en daarbij een hoop nuttige kennis en ervaring opdoen.

Onderlinge band verstevigd

Want naast hobbels als reflectieverslagen, persoonlijke ontwikkelingsplannen en zelfs een toets Nederlandse taal, werd het als heel positief ervaren om meer theoretische kennis op te doen over de ontwikkeling van kinderen en ervaringen uit te wisselen met collega-gastouders. De band onderling werd verstevigd, en ook die met de medewerkers van het gastouderbureau, die de hele periode klaar stonden met een bemoedigend woord en contact onderhielden met het ROC als het programma even niet lekker liep.

35 gastouders afgestudeerd

En het resultaat? Op 31 mei studeerde de eerste lichting af en ontvingen 35 gastouders van de SKA hun diploma MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. In juni zal de tweede groep haar diploma halen. Voor sommige gastouders is dit hun eerste echte diploma van het beroepsonderwijs. Er waren er zelfs, die oorspronkelijk heel veel weerstand hadden tegen de schoolbanken, die nu zo blij met hun diploma zijn dat ze overwegen door te stromen naar een vervolgopleiding! Al met al bleek het dus de moeite meer dan waard.

Het gastouderbureau is erg trots op de inzet en het succes van haar gastouders, en zal in juni een feest organiseren voor al haar gastouders om dit heuglijke feit te vieren.

Bekendmaking lijst erkende diploma’s voor gastouders!

rijksoverheidGastouders die beschikken over een van de diploma’s op deze lijst, voldoen aan de deskundigheidseisen van de Wet kinderopvang.

De volledige lijst kunt u bekijken op: PAGINA TOEVOEGEN

Staat uw diploma erbij? En hebt u ook uw certificaat EHBO voor kinderen? Dan bent u klaar voor 2010!!!

Bel meteen met het gastouderbureau zodat we u kunnen gaan aanmelden!

Informatieavond opleiding gastouders: u komt toch ook?

UITNODIGING VOOR ALLE GASTOUDERS

voor een zeer informatieve informatieavond op:

  • Woensdagavond 18 november
  • van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur
  •  in De Dikke Draai te Surhuisterveen, Gedempte Vaart 24

We hebben bewust gewacht met een informatieavond tot er echt wat te vertellen was. Dat is er nu eindelijk! Deze of volgende week wordt de definitieve lijst verwacht met diploma’s die erkend worden. Zodra deze lijst er is, sturen we die per email vast aan u door. Hebt u een diploma dat op deze lijst staat en een EHBO-diploma, dan bent u klaar om aangemeld te worden bij de gemeente. Zo niet, dan zijn er drie manieren om aan de juiste papieren te komen.

Deze opleiding is onder enkele voorwaarden voor alle SKA-gastouders gratis!

De opleidingen

Op de informatieavond krijgt u alles te horen over de drie verschillende mogelijkheden om te gaan voldoen aan de nieuwe opleidingseisen die de overheid stelt. Behalve de medewerkers van het gastouderbureau zijn er ook mensen aanwezig van het opleidingsinstituut met wie we als SKA gaan samenwerken. Zij zullen precies vertellen wat hun aanbod inhoudt.

Na deze avond hebt u voldoende informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken: ga ik door als gastouder in 2010 en welke van de drie routes past bij mij? U kunt er thuis nog even over nadenken en dan contact opnemen met uw bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Dan kunt u uw keuze doorgeven of er zo nodig nog even over doorpraten. We maken verdere afspraken en gaan een advies aan uw vraagouder opstellen.

Wettelijke verplichting

Het gastouderbureau is wettelijk verplicht om vóór 1 januari uw vraagouder te adviseren of wij denken dat u aan de opleidingseisen gaat voldoen. Dat advies nemen wij heel serieus; als we het mis hebben heeft dat namelijk veel nare gevolgen voor alle drie partijen.

Bovendien kunnen we niet met het advies wachten tot het laatste moment; de vraagouder zou dan immers ineens zonder gastouder kunnen komen te zitten op 1 januari. Wij vragen daarom van u om uiterlijk op 1 december contact met uw bemiddelingsmedewerker op te nemen.

Na de informatieavond is er dus nog maar weinig tijd om een definitief besluit te nemen. Het is daarom van groot belang dat alle gastouders die doorgaan in 2010 aanwezig zijn op de informatieavond!!!

Meld u nu aan

We hebben een grote zaal in De Dikke Draai besproken, omdat we verwachten dat alle gastouders die door willen gaan zullen komen. En om het ook een beetje gezellig te maken, zorgen we voor koffie en wat lekkers erbij. Voor de planning willen we graag weten hoeveel mensen er precies komen. Bij ons ingeschreven gastouders kunnen zich opgeven door de mail te beantwoorden die u deze week van ons krijgt. Ook gastouders die nog niet aan ons verbonden zijn zijn van harte welkom! Zij kunnen zich opgeven via gob@kinderopvangachtkarspelen.nl.

We rekenen op uw komst!

Informatie over gastouderopvang 2010

voor-ouders-nieuwe regels gastouderopvangHet Ministerie van OCW heeft twee brochures uitgebracht over de nieuwe regels voor gastouderopvang in 2010. Er is een brochure voor gastouders en een voor vraagouders. Binnenkort worden deze door het ministerie verspreid.

U kunt ze hier vast downloaden:

 

 

Professionele gastouderopvang blijft bestaan

Het laatste nieuws eind april: De ministerraad heeft besloten dat de informele opvang wordt geschrapt uit het nieuwe wetsvoorstel Kinderopvang. Het bedrag dat hierdoor vrijkomt wordt o.a. ingezet om de maximum prijs van professionele gastouderopvang te verhogen naar € 5,-. Bovendien blijft gastouderopvang op het adres van de ouder(s) mogelijk. MOgroep Kinderopvang is uitermate tevreden met deze uitkomst.

Ouders kunnen rekenen op de kwaliteit die ze gewend zijn

‘Het bereikte resultaat is geheel in lijn met de inzet van MOgroep Kinderopvang. Onze branche staat voor professionele kinderopvang. Een oppassubsidie hoort daarin niet thuis. Het ophogen van de maximum prijs naar € 5,- betekent dat de professionele gastouderopvang, behouden blijft. Het allerbelangrijkste is dat ouders kunnen blijven rekenen op de kwaliteit én de gastouder die ze nu gewend zijn. Nederland heeft nog steeds enorme behoefte aan kwalitatief goede kinderopvang. Gastouderopvang vervult daarin een heel belangrijke rol. Daarin investeren is investeren in de toekomst!’, zegt Ina Brouwer, voorzitter MOgroep Kinderopvang.”

In mei wordt er door de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel verder besloten.

Wat betekent dit voor onze klanten bij het gastouderbureau?

Het is ironisch dat er wordt gesproken over een verhoging van de gastoudervergoeding. Eerst zou het maximum 4 euro zijn, en ja, dan is 5 euro een verhoging. Maar: nu is de maximum vergoeding € 6,10, dus het gaat hier nog steeds om een grote bezuiniging op de gastouderopvang.

Dit betekent dat we op het gastouderbureau maatregelen zullen moeten gaan treffen om in de kosten te snoeien, zodat we toch gastouderopvang kunnen blijven aanbieden. Want dat is wel ons doel: al 19 jaar bieden we in al onze dorpen gastouderopvang, en dat willen we zeker blijven doen!!! Gastouderopvang is in onze regio niet meer weg te denken: kleinschalig, flexibel, en altijd dichtbij huis. En wij als SKA hebben daar ruime ervaring in. Ook aan de nieuwe eisen kunnen we ons aanpassen; veel van onze gastouders zijn al een heel eind op weg met de cursussen die in de loop der jaren zijn gevolgd.

Eerst duidelijkheid voor de gastouders

Maar eerst wachten we af wat er nu uiteindelijk echt besloten wordt, want we kennen allemaal de wispelturigheid van de politiek. Eerst duidelijkheid, dan maatregelen.

  • Zodra alles bekend is, krijgen onze gastouders en vraagouders schriftelijk informatie over wat er gaat veranderen. Ook gaan we aan u vragen wat uw wensen zijn.
  • Wilt u als gastouder gewoon blijven doorgaan met uw werk? Heel graag, wij helpen u erbij.
  • Kiest u als ouder voor een andere opvangsoort omdat uw gastouder niet wil doorgaan? We kijken naar wat we u kunnen bieden en zo nodig (en mogelijk) breiden we onze capaciteit uit.
  • Vangt u nu uw kleinkinderen op en wilt u dit straks als professionele gastouder blijven doen? Dat kan! Samen met u kijken we wat hiervoor nodig is.

De eerste slag is gewonnen; de eerste berichten zagen er veel somberder uit.

Het jaar 2010 wordt een overgangsjaar. Een jaar waarin we met ons allen de tijd en de kans krijgen ons aan te passen aan de nieuwe situatie.

Wij gaan ervoor!!! U ook?

GASTOUDERS BEDANKT! Een kleurige gastouderverwendag

 Dit jaar stond de jaarlijkse gastouderverwendag in het teken van kleur! Ieder jaar besteden we aandacht aan de gastouderverwendag met een kleine attentie.

Kleuradvies

In plaats van een kleinigheidje in de brievenbus of bezorgd door Annette of Willemke, was er op 15 juni jl voor de gastouders een kleurenadviseuse uitgenodigd: Janneke Douma uit Groningen Janneke liet ons aan de hand van strookjes papier vertellen over je lievelingskleur en de lelijkste kleur.

Kleuren maken de gastouder

Het was grappig om te zien hoe je blijkbaar eerst lichamelijk reageert op kleur en dan pas verstandelijk. Bij mooie kleuren gaat de stem omhoog, je gezicht fleurt op en bij een lelijke kleur het tegenovergestelde. Aan de hand van een ‘regenboog’ paraplu liet ze zien wat kleur met iemand kan doen. Kleding van de juiste kleur is heel bepalend! (Een goede tip bij het winkelen: als kleren vanaf het allereerste moment niet goed zitten, dan niet kopen, maar laten hangen. Voelt het gelijk goed, dan is het oké). Janneke vertelde in een vlot tempo allerlei feiten en wetenswaardigheden van kleur.

Na de pauze met koffie en koekjes en chocolaatjes kwam het antwoord op de vraag wát je wel of niet kan aantrekken: een lage heupbroek, een V-hals, een wijde blouse om je pondjes te verbergen, een getailleerd jasje of juist niet.

Modeshow & persoonlijk advies

Ze gaf een kleine modeshow met ‘foute’ kleding en betere kleding. Het werd voor iedereen heel duidelijk dat kleren wel degelijk de vrouw maken. Als laatste gaf ze ons allemaal een kort persoonlijk advies over welke kleren het meest geschikt zijn. Het was voor iedereen een hele geslaagde avond.

Gastouders: nogmaals van harte bedankt voor jullie inzet en enthousiasme als gastouder!!! We hopen dat we ook het komend jaar weer op jullie mogen rekenen.