Doorstart Amarins

Vandaag heeft de curator van Amarins ons de doorstart gegund van de meeste vestigingen en het gastouderbureau van Amarins Kindercentra! Na het faillissement op 12 augustus volgden twee spannende weken van onderhandelingen, waarbij bleek dat er grote belangstelling was voor een doorstart van (onderdelen van) Amarins. Tot op het laatst was het spannend wie het gegund zou krijgen en wat dit zou betekenen met name voor de kleine peuterspeelzalen. Uiteindelijk heeft de curator voor ons totaalplan gekozen. In dit plan houden we alle peuterspeelzalen open, zowel in Kollumerland als in onze eigen gemeente Achtkarspelen. Daarnaast behouden we enkele kinderopvanglocaties, te weten in Buitenpost, Gerkesklooster en Kollum. Voor de andere locaties, waaronder sommige die Amarins al eerder aan het overdragen was, zijn andere aanbieders gevonden. Een fantastisch resultaat, waarbij de voorzieningen in onze dorpen behouden blijven.

Wij zijn erg blij met de doorstart en gaan maandag meteen aan de slag met het opnieuw aannemen van het personeel, omdat zij allemaal ontslag hebben gekregen door het faillissement. Ons doel is de meeste vaste medewerkers op de locaties opnieuw een baan aan te bieden. Zij zijn de vertrouwde gezichten voor de kinderen en hun ouders, vraag- en gastouders en zij maken immers de kwaliteit! En zulke medewerkers zijn bij ons meer dan welkom!

Stortbui mag de pret niet drukken bij heropening Harkelein

IMG_1212 (Kopie)
Het zal je maar gebeuren: alles tot in de puntjes verzorgd en klaar voor de opening, een tuin vol kinderen, ouders en andere belangstellenden, de burgemeester begint zijn speech en de hemel breekt open voor een gigantische stortbui!!! Gelukkig is onze burgervader een echte kindervriend en bleek hij samen met de Sterkste Man van Nederland heel goed te kunnen improviseren. Want ze zetten ondanks een kletsnat pak gewoon de strijd om de sleutel van Harkelein voort! Wout Zijlstra wilde namelijk de sleutel van dit mooie nieuwe pandje niet zomaar afgeven….. Alleen als de burgemeester hem kon verslaan met touwtrekken. Oei, dat bleek een moeilijke klus. De burgemeester riep de hulp van de aanwezige kinderen in en met vereende krachten trokken ze Wout omver. De Harkemase kinderen bleken met elkaar sterk genoeg om de reus te verslaan!!

Daarna mocht de burgemeester het gebouw officieel openen. Hij toonde zich verheugd met de permanente vestiging van kindercentrum Harkelein. Want, zei hij, Harkema mag blij zijn met zo’n mooie plek waar kinderen zich volop kunnen ontwikkelen onder leiding van professionele, gecertificeerde groepsleidsters. Hij prees de organisatie Kinderopvang Achtkarspelen voor haar doorzettingsvermogen om in Harkema een permanente plek voor het kindercentrum te realiseren, en voor de kwaliteit die hier wordt geboden.

Het feest werd ondanks het slechte weer druk bezocht en kinderen vermaakten zich prima met allerlei activiteiten. De nieuwe speelhal met klimkussens werd ingewijd, er werd gesmuld van poffertjes en allerlei lekkers, en de kinderen waren zwaar onder de indruk van de kunsten van de sterkste man . Ze mochten hun eigen krachten met hem meten en dat zorgde voor veel plezier.

Harkelein biedt twee soorten kinderopvang. Kinderdagopvang in een groep van 12 kinderen van 0 tot 4 jaar, en BSO voor 20 kinderen van 4 tot 13 jaar. Door de verbouwing kunnen er niet meer kinderen in dan eerst, maar hebben de kinderen wel meer ruimte gekregen. Een speelhal binnen, en buiten is de speeltuin onlangs flink uitgebreid. Al met al een prima plek die al niet meer weg te denken is uit Harkema, getuige de grote en warme belangstelling vanuit het dorp.

 

Feestelijke heropening Harkelein

Op woensdagmiddag 4 juni vanaf 15 uur is het feest in Harkema bij kindercentrum Harkelein. Het tijdelijke onderkomen van de kinderen is grondig opgeknapt en uitgebreid met o.a. een speelhal. Ook de buitenkant is aangepakt met overal nieuwe kozijnen en een vriendelijk ogende houten betimmering. Hiermee krijgt het gebouwtje een permanente status als kindercentrum in Harkema.

Reden voor een feestelijke heropening dus! Burgemeester Gerbrandy zal de opening verrichten om 15.30 uur. Hierbij wordt hij bijgestaan – of tegengewerkt???? – door niemand minder dan de sterkste man van Nederland, Wout Zijlstra. De burgemeester moet eerst de sleutel op Wout weten te veroveren, en of deze reus de sleutel zomaar zal afstaan? Vast niet zonder slag of stoot. Het is dus belangrijk dat onze burgemeester hulp krijgt van de kinderen van 4 – 13 jaar uit Harkema. Alle schoolkinderen uit Harkema zijn van harte welkom om mee te komen helpen met de opening. Daarna is het feest, met spelletjes en ponyritjes voor kinderen van 0 tot 13 jaar, er kan gesmuld worden van poffertjes en ouders en kinderen kunnen een kijkje in het kindercentrum nemen. De sterke man zal nog een demonstratie geven waarbij ook de kinderen een rol mogen spelen.

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee feest te vieren aan de Fûgelkamp 10a te Harkema.

De piramide methode: een actievere rol bij het stimuleren van de ontwikkeling

ACHTKARSPELEN – Kinderopvang Achtkarspelen gaat vanaf nu een nog actievere rol spelen bij het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen in de dagopvang. Daarvoor wordt de methode Piramide ingevoerd, een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

De piramide methode

Piramide is een programma waarin in een rijk ingerichte speelomgeving verschillende thema’s aan bod komen. Aan de hand van die thema’s worden verhalen voorgelezen, spelletjes gedaan, tekeningen en knutselwerken gemaakt. Zo worden kinderen spelenderwijs bekend gemaakt met uiteenlopende onderwerpen die zij tegenkomen. Groepsleidsters bieden kinderen in de groep activiteiten aan en zoeken naar aansluiting tussen de thema’s, activiteiten en de interesse van het kind. Kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen begeleiding van een tutor, een soort coach voor het kind. En op het kinderdagverblijf kan die extra aandacht zelfs al heel vroeg beginnen, waardoor jonge kinderen een zo goed mogelijke start in het leven krijgen. De nadruk blijft liggen op het spelen in een veilige omgeving. Want juist daar leren jonge kinderen van.

Pedagogische doelen

SKA werkt natuurlijk al jaren met pedagogische doelen, met name op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de invoering van het programma Piramide zal SKA haar kennis en vaardigheden nog verder verbreden en verdiepen. Zo zal er meer gerichte aandacht ontstaan voor bijvoorbeeld taalstimulering en voorbereiding op de basisschool.

Aansluiting bij scholen

Piramide is niet nieuw in de gemeente Achtkarspelen. Het is al ingevoerd bij de peuterspeelzalen en op diverse scholen. Daarmee werden echter niet de kinderen bereikt die de kinderopvang bezoeken. Meestal gaan zij niet ook nog naar de peuterspeelzaal; op de dagen dat het kind thuis is wil de ouder graag zelf zoveel mogelijk tijd met het kind doorbrengen. SKA is van mening dat alle kinderen dezelfde kansen verdienen en heeft daarom gekozen voor een VVE-programma dat aansluit bij de meeste scholen in deze gemeente.

Scholing voor de medewerkers

Momenteel volgen alle pedagogisch medewerkers van SKA al een intensief scholingstraject voor Piramide, dat in totaal bijna 3 jaren in beslag zal nemen. De kennis wordt meteen op de groepen toegepast onder supervisie van de trainer.

Als één van de eerste

Op de speciale ouderavond over dit onderwerp op 30 november bleek dat ouders erg veel belangstelling en waardering voor dit initiatief hebben. Met de invoering van Piramide is SKA één van de eerste kinderopvangorganisaties met een dergelijk intensief programma op al haar kinderdagverblijfgroepen.

Rekenmodel voor 2010 bekend

Alle klanten van de SKA krijgen binnenkort bericht over de nieuwe prijzen in 2010. Om te weten wat u netto gaat betalen in 2010 kunt u een rekenmodel invullen. Op de website van het Ministerie van OCW vindt u het rekenmodel voor 2010:

Eén belangrijke opmerking: u kunt hier alleen de ouderbijdrage van 2010 vergelijken met die van 2009 als er geen verandering in de uurprijs is. Is die er wel, dan kunt u voor het berekenen van uw ouderbijdrage 2009 naar http://www.toeslagen.nl gaan. Daar berekent u wat u in 2009 kwijt was, en via het rekenmodel 2010 berekent u uw nieuwe ouderbijdrage in 2010.

UITNODIGING: Sterkste man van Nederland opent kindercentrum Harkema!

Wout Zijlstra, de sterkste man van Nederland

Sterkste man van Nederland springt Kinderopvang Achtkarspelen bij in Harkema. Maar krijgt hij het kindercentrum van de grond?

Sterkste man van Nederland springt Kinderopvang Achtkarspelen bij in Harkema. Maar krijgt hij het kindercentrum van de grond?

Op woensdag 13 mei wordt het tijdelijke kindercentrum van Kinderopvang Achtkarspelen (SKA) naast de sporthal in Harkema geopend.

Het was niet gemakkelijk om een plekje voor de kinderopvang te vinden, zowel voor een tijdelijk centrum als voor het permanente centrum dat de SKA wil bouwen. Al deze moeite wordt gesymboliseerd in de openingshandeling.

Wout Zijlstra, de sterkste man van Nederland, komt er aan te pas; de wethouder komt hem meehelpen; de medewerkers van de SKA staan hun mannetje en vrouwtje; maar vooral hebben we de hulp nodig van HEEL VEEL KINDEREN.

Alle basisschoolkinderen uit Harkema mogen Wout komen meehelpen! Hoeveel jongens en meisjes zouden er nodig zijn om het tegen de sterkste man op te nemen? Hoe sterk, slim, snel zijn de kinderen van Harkema??

Met een groot feest wordt het nieuwe (tijdelijke) kindercentrum naast de sporthal geopend. Alle kinderen uit Harkema met hun ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!!!

Programma

  • 13.00 uur: Inloop, poffertjes eten bij de Oud Hollandse Poffertjeskraam
  • 13.30 uur: Openingsspektakel door Sjon Stellinga, wethouder, samen met Wout Zijlstra, sterkste man van Nederland en kinderen tot 13 jaar
  • Na 14.00 uur: bezichtiging nieuwe kindercentrum & demonstratie Wout Zijlstra
  • 14-15.30 uur: sport en spel programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Goed nieuws over kindercentrum Harkema!!!

Dinsdag heeft het College van B&W positief besloten op de aanvragen van SKA om in Harkema een stuk grond aan te kopen en daarop een kindercentrum te mogen bouwen!

De locatie

Het terrein waarop nu het oude gymlokaal staat mag (onder een aantal voorwaarden) door ons worden aangekocht. We hadden een aanvraag ingediend om hier een kindercentrum te mogen gaan bouwen waarin eventueel ook de peuterspeelzaal gehuisvest kan worden. Zowel de SPA als de SKA willen graag samenwerken met de beide voorschoolse voorzieningen in Harkema, en het College heeft besloten hiervoor deze grond ter beschikking te stellen.

Kinderopvang & peuterspeelzaal in één centrum

Eerst zochten we alleen een plek voor onze kinderdagopvang en BSO, omdat de peuterspeelzaal immers al met nieuwbouw bezig was. Om samen te gaan in één centrum is echter helemaal ideaal: alle Harkemase kleintjes onder één dak betekent dat er veel beter samengewerkt kan worden om alle kinderen goed voorbereid naar de basisschool te laten gaan. En natuurlijk is het zo, dat als je een voorziening deelt, je veel geld bespaart dat je vervolgens kunt gebruiken voor leuke dingen, zoals een mooie inrichting en een fijne buitenspeelplaats. In Buitenpost hebben we dat al gemerkt bij het samen gebruiken van de peuterspeelzaal en BSO-ruimte: er zijn eigenlijk alleen maar voordelen en de kinderen varen er wel bij.

Eindelijk ruimte om plannen te maken

Drukke tijden breken aan, want er moet natuurlijk héél veel gepraat en geregeld worden. Allereerst met de betrokkenen van SPA en de peuterspeelzaal. Na een jaar van behoorlijk wat frustraties omdat er geen plek voor het kindercentrum te vinden leek, is het een hele opluchting dat er nu gehandeld kan worden. Eindelijk ruimte, om echt plannen te maken, om te gaan bouwen, om het zo te maken dat het voor iedereen goed is, heerlijk!

Wanneer het er staat? Dat is nog onbekend. Maar, wat ons betreft, zo snel mogelijk. We hebben lang genoeg gewacht, het is nu tijd voor actie!!!

Uitbreiding buitenschoolse opvang

Steeds meer ouders vinden de weg naar onze buitenschoolse opvang, zeker nu we voor alle scholen in Achtkarspelen de opvang verzorgen.Dat betekende soms, dat er geen plaats was op de drukste dagdelen. Daar komt nu verandering in!

Uitbreiding Buitenpost

In Buitenpost is onze opvangcapaciteit, door het gezamenlijke gebruik van de naastgelegen peuterspeelzaal, uitgebreid met 40 plaatsen. Voorlopig is er dus voor iedereen op alle dagen in de week weer plaats!

Uitbreiding Surhuisterveen

In Surhuisterveen is een bouwvergunning aangevraagd voor een aanbouw aan het nieuwe gebouw van BSO De Boomhut, onderdeel van kindercentrum De Kindertuin. Daarmee zal een uitbreiding van 20 plaatsen worden gerealiseerd.

Harkema volgt

Over de plannen in Harkema is nog geen concreet nieuws te melden. Er wordt nog steeds gezocht naar een goede bouwlocatie. Zodra we meer weten, hoort u van ons!

Uitbreiding gastouderbureau

Komende week is ons kantoor wat minder goed bereikbaar dan anders. De reden is een heel prettige: we zijn dan aan het verhuizen! Op de Kerkstraat in Buitenpost is het pand naast ons vrijgekomen, en we waren erg blij dat we dat erbij konden huren. In het kleine voormalige woonhuis op nummer 11 knapten we namelijk behoorlijk uit ons jasje met inmiddels 10 medewerkers op het kantoor en gastouderbureau.

Het kantoor wordt nu gesplitst: de medewerkers van het gastouderbureau vertrekken naar het nieuwe pand, en de overige medewerkers blijven op nummer 11.

Voordelen (meer rust, meer ruimte) voor iedereen op kantoor maar ook voor de klanten van het gastouderbureau. Nu er meer ruimte is, gaan we namelijk de speelotheek in huis halen en uitbreiden. Een heerlijke klus voor het gastouderbureau: nieuw speelgoed aanschaffen en een speelotheek inrichten waaruit gastouders makkelijk hun keuze kunnen maken. De gastouders horen binnenkort meer over de opening van de nieuwe speelotheek.

Onze excuses als het u deze week moeilijk lukt ons te pakken te krijgen. U kunt wel altijd inspreken op het antwoordapparaat of een email sturen, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Uitbreiding dagopvang Surhuisterveen

De kogel is door de kerk: SKA heeft het pand van de oude muziekschool naast de Kindertuin in Surhuisterveen kunnen aankopen. De gemeente bood dit pand te koop aan via het systeem van een gesloten bieding, dus het waren spannende tijden voor ons, want we wilden het pandje graag hebben maar natuurlijk ook niet te veel betalen. Gelukkig waren we van de drie gegadigden de hoogste bieder en is het pand ons gegund.

BSO krijgt een eigen honk

We kunnen nu met onze BSO naar een eigen “honk” verhuizen en toch op eigen terrein blijven, met alle voordelen van dien. Kleine broertjes en zusjes in de buurt (ook handig voor ouders bij het ophalen), makkelijk even overwippen voor leidsters, kinderen en ouders, en, het belangrijkste eigenlijk: we krijgen veel meer ruimte zonder daarvoor maar een centimeter van die prachtige speelwildernis te hoeven inleveren!

Extra groep kinderdagopvang

Er komen openslaande deuren en een directe toegang tot de speelplaats. In het gebouwtje is één heel grote ruimte en nog eens drie kleinere, zodat we de BSO echt kunnen opsplitsen in ruimtes voor verschillende activiteiten en verschillende leeftijden. Er is bovendien ruimte voor 10 extra kinderen, dus we kunnen weer kinderen plaatsen die nu op de wachtlijst dreigden te komen. De huidige BSO-ruimte komt vrij en dat betekent, dat we ook kunnen uitbreiden met een groep kinderdagopvang.

Terug naar maximaal 12 kinderen in een groep

Door de vele aanmeldingen was het Kwetternest al doorgegroeid naar 16 kinderen op de drukke dagen, en dat vinden we toch geen ideale situatie Dus: we zijn blij dat we weer terug kunnen naar de oude situatie van groepen van maximaal 12 kinderen. Véél rustiger voor de kinderen. Er komt eerst nog een bestemmingswijzigingsprocedure, maar als alles meezit hopen we zo rond mei, juni de nieuwe groepen in gebruik te nemen.

Thema in januari en februari: eten en drinken

Week 1: spaghetti

In deze eerste week hebben we spaghetti gemaakt. We kregen een placemat op papier. Hier mochten we spaghetti op plakken en daarna kregen we rode verf. Dan mocht de saus over de spaghetti. We hadden mooi geplakt en daarna gingen we naar de winkel. Allemaal kregen we een karretje en gingen we ingrediënten voor de spaghetti kopen. Allemaal nemen we wat mee naar de kinderopvang en daar word de spaghetti klaargemaakt. Dit is wel leuk, spaghetti eten op de kinderopvang. Allemaal hebben we na het eten een rode toet, maar wat hebben we gesmuld!

Week 2: boerenkool

We kregen een plastic bordje en we kregen groene stukjes papier en een worst van papier. Deze mochten we opplakken en dan heb je een bord met boerenkool. En ook vandaag eten we geen brood…. maar boerenkool! Dit vinden de meesten lekker. Maar als we het niet lusten eten we gewoon een lekker broodje. En niet te vergeten: bij de boerenkool krijgen we ook nog kleine stukjes worst.

Week 3: de vogeltjes moeten ook eten!

De afgelopen twee weken hebben wij lekker gegeten, maar we moeten de vogeltjes ook niet vergeten buiten. We krijgen een stukje touw en een kwast. Met de kwast smeren we boter op het touwtje en dan halen we het touwtje door het vogelzaad heen. Nu mogen we het buiten in de boom hangen. Nu maar goed op letten of we de vogeltjes ook zien eten.

Werken met thema’s: knutselen, zingen, voorlezen en meer

Vanaf september gaan we op de groepen werken met thema’s. In de maanden september en oktober beginnen we met het thema dieren. We doen activiteiten met de kinderen zoals knutselen, voorlezen, zingen en datgene wat aansluit bij het thema.

We houden u als ouders op de hoogte aan welk thema we werken. In de speelhal komt een collage te hangen met het thema en een briefje met wat we in de afgelopen week hebben gedaan.

Op de site komen de foto’s te staan en een verslag over wat we zoal hebben gedaan. Op de site wordt ook aangegeven wat het thema van de volgende twee maanden wordt.