Tomke voorstelling: ‘Een wit vriendje’

Deze winter krijgen onze peuters een wel heel erg leuke voorstelling te zien. De kinderen van Bommelstein op 18 februari in de speelhal van Bommelstein en de kinderen van Harkelein en de Kindertuin op 18 maart in de speelhal van de Kindertuin. Zie hieronder:

Tomke foarstelling: ‘In wyt freontsje’

In wyt freontsje is in koarte foarstelling foar pjutten, dêr’t Tomke, Romke en Yana Yu de winter yn syn folle gloarje ûntdekke as it snijd hat! Se ûntdekke wêr’t de snie weikomt, wat der bart ast it opytst en datst der hiele kâlde fuotsjes fan krije kinst. Mar wêr’t it fansels echt om giet, is ‘it wite freontsje’. Wat kinst meitsje fan in tún fol snie, in woartel en in pear tûken? Dat kinst ûntdekke ast nei ús komst te sjen! Mei in sjaal om en in mûtse op dûnsje en sjonge oer de winter, dat wol fansels net ien bern misse! Al mei al, in moaie foarstelling, grôtfol ynteraksje en fansels in wyt freontsje.

Tomke voorstelling: ‘Een wit vriendje’

Een wit vriendje is een korte voorstelling voor peuters waarin Tomke, Romke enYana Yu de winter in z’n volle glorie ontdekken als het heeft gesneeuwd! Ze komen er achter waar de sneeuw vandaan komt, wat er gebeurt als je het opeet en dat je er hele koude voetjes van kunt krijgen. Maar waar het echt om gaat is natuurlijk ‘het witte vriendje’. Wat kun je maken van een tuin vol sneeuw, een wortel en een paar takken? Dat kun je zien als je komt kijken! Met een sjaal om en een muts op dansen en zingen over de winter, dat wil natuurlijk geen enkel kind missen! Kortom, een leuke voorstelling bomvol interactie en natuurlijk een wit vriendje.

Voorleesontbijt met zangeres Griet Wiersma

Nationale voorlees ontbijt

Zangeres Griet Wiersma leest voor uit het boek “de wiebelbillenboogie” van Guido van Genechten

Op woensdag 20 januari was het weer zover: het Nationale voorleesontbijt! Het voorleesontbijt is onderdeel van de Nationale voorleesdagen.

Voorleesfeest” bij kindercentrum Bommelstein

De nationale voorleesdagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Ook op kindercentrum Bommelstein, onderdeel van Kinderopvang Achtkarspelen in Buitenpost was het ook een waar “voorleesfeest”, deze ochtend.

Zangeres Griet Wiersma leest voor

Op het kindercentrum lezen de groepsleidsters natuurlijk zelf dagelijks voor aan de kinderen, maar voor deze gelegenheid had men een bekende Friese zangeres gevraagd dit te doen. Zangeres Griet Wiersma deed dit met heel veel enthousiasme en de kinderen hingen aan haar lippen.

Het boek “de wiebelbillenboogie” van Guido van Genechten werd voorgelezen en aansluitend werd er gezongen en gedanst op de bijbehorende liedjes.

Het was een groot succes!

Open dag sportieve BSO Buitenpost geslaagd!

Sport BSO de Apenkooi Buitenpost

De bedoeling was om aan alle belangstellenden te laten zien wat er allemaal te beleven is op de sport BSO. Met deze middag hebben de kinderen wel een aardige indruk gehad.

De open dag op onze sportieve BSO in Buitenpost op 27 mei was zeer geslaagd. De bedoeling was om aan alle belangstellenden te laten zien wat er allemaal te beleven is op de sport BSO. Met deze middag hebben de kinderen wel een aardige indruk gehad.

11 steden sporten

Het weer was mooi, er waren heel veel activiteiten en de kinderen die kwamen kijken hebben zich prima vermaakt. Met een stempelkaart konden ze alle 11 steden van de Elfstedentocht aandoen, en in ieder stad was wel iets te beleven: bal gooien, voetbal, dansen, een ringspel, een sportquiz, noem maar op. Ook was er een giga-springkussen wat maar nét in het speellokaal paste. Vanwege de flinke wind kon het namelijk niet op het speelplein. Als de stempelkaart vol was mochten de kinderen grabbelen. De middag werd ingeluid door een theatervoorstelling, waar de kinderen hartelijk om konden lachen en ook aan mee konden doen.

Eén waarschuwing: die poffertjes, die zijn er normaal niet, hoor. Dat was alleen voor het feest.

Sport BSO de Apenkooi

De BSO heeft ook een nieuwe naam gekregen: “Sport BSO de Apenkooi”. De kinderen die deze naam hadden uitgekozen zullen een prijsje krijgen.

Nieuwe kindercentrum in Harkema feestelijk geopend

Woud Zijlstra

De kinderen mochten met Wout touwtrekken; en de kinderen uit Harkema bleken samen sterker dan de sterkste man van Nederland!

Op 13 mei was het dan EINDELIJK zover: het nieuwe (tijdelijke) kindercentrum in Harkema kon worden geopend. Met een supergezellig feest werd het gebouw ingewijd en de naam “Kindercentrum Harkelein” onthuld.

Officiële opening door wethouder Sjon Stellinga

De opening werd verricht door wethouder Sjon Stellinga, bijgestaan door niemand minder dan de sterkste man van Nederland: Wout Zijlstra! Maar zelfs twee grootheden waren niet genoeg om de naam te onthullen; daar moesten nog een paar kinderen aan te pas komen. Esther van der Wal, die al vanaf dat ze een heel klein baby’tje was bij ons op het kindercentrum in Surhuisterveen wordt opgevangen, en André Ophuis hielpen een handje met de onthulling van het naambord.

Tijd voor feest: touwtrekken met de sterkste man van Nederland

Na de officiële opening was het tijd voor feest!!! Wout Zijlstra hield nog een demonstratie, waarbij hij steeds meer kinderen op een boomstam de lucht in tilde. De kinderen mochten met Wout touwtrekken; en de kinderen uit Harkema bleken samen sterker dan de sterkste man van Nederland! Toch was Wout nog niet moe, want hij tilde zomaar een meisje hoog boven zijn hoofd, en een wat kleiner jongetje vloog zelfs een heel stuk de lucht in.

Na de demonstratie was er nog een heel programma met spel, dans, theater en de kinderen die in grote aantallen waren komen kijken, hebben zich prima vermaakt.

Een kijkje in het nieuwe kindercentrum

De ouders konden in de tussentijd een kijkje nemen in het nieuwe kindercentrum, en toonden zich erg enthousiast over de gezellige, warme inrichting. De groepsleidsters, met name Koerina en Pietje, hadden dan ook de laatste dagen keihard gewerkt om het allemaal klaar te krijgen, en het resultaat was een tot in de puntjes verzorgd kindercentrum. Klaar voor de opvang van de kinderen uit Harkema!

Een prachtig begin: iedereen hartelijk bedankt!

Voor ons van de SKA was deze dag de bekroning op het werk van het laatste jaar. Het was heerlijk te merken hoe enthousiast de mensen in Harkema zijn nu er een kindercentrum is gekomen. De grote opkomst van belangstellende inwoners, de vele complimenten over de inrichting, de cadeaus en daarbij het prachtige weer, maakten deze dag voor ons tot een onvergetelijke dag. Mooier hadden we onze komst in Harkema niet kunnen dromen!

Alle mensen uit Harkema die ons zo welkom heten: heel erg hartelijk bedankt!!!

UITNODIGING: Sterkste man van Nederland opent kindercentrum Harkema!

Wout Zijlstra, de sterkste man van Nederland

Sterkste man van Nederland springt Kinderopvang Achtkarspelen bij in Harkema. Maar krijgt hij het kindercentrum van de grond?

Sterkste man van Nederland springt Kinderopvang Achtkarspelen bij in Harkema. Maar krijgt hij het kindercentrum van de grond?

Op woensdag 13 mei wordt het tijdelijke kindercentrum van Kinderopvang Achtkarspelen (SKA) naast de sporthal in Harkema geopend.

Het was niet gemakkelijk om een plekje voor de kinderopvang te vinden, zowel voor een tijdelijk centrum als voor het permanente centrum dat de SKA wil bouwen. Al deze moeite wordt gesymboliseerd in de openingshandeling.

Wout Zijlstra, de sterkste man van Nederland, komt er aan te pas; de wethouder komt hem meehelpen; de medewerkers van de SKA staan hun mannetje en vrouwtje; maar vooral hebben we de hulp nodig van HEEL VEEL KINDEREN.

Alle basisschoolkinderen uit Harkema mogen Wout komen meehelpen! Hoeveel jongens en meisjes zouden er nodig zijn om het tegen de sterkste man op te nemen? Hoe sterk, slim, snel zijn de kinderen van Harkema??

Met een groot feest wordt het nieuwe (tijdelijke) kindercentrum naast de sporthal geopend. Alle kinderen uit Harkema met hun ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!!!

Programma

 • 13.00 uur: Inloop, poffertjes eten bij de Oud Hollandse Poffertjeskraam
 • 13.30 uur: Openingsspektakel door Sjon Stellinga, wethouder, samen met Wout Zijlstra, sterkste man van Nederland en kinderen tot 13 jaar
 • Na 14.00 uur: bezichtiging nieuwe kindercentrum & demonstratie Wout Zijlstra
 • 14-15.30 uur: sport en spel programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Sportieve BSO Buitenpost groot succes

Sinds januari zijn we begonnen met de sportieve BSO in Buitenpost en zoals ze dat in de sport zeggen, willen we nu even een tussenstand geven. De sportieve BSO is bijna hetzelfde als de gewone buitenschoolse opvang maar er is 1 groot verschil! Namelijk SPORT! Kinderen kunnen op de sportieve BSO met allemaal verschillende sporten kennis maken. Gedurende de uren dat kinderen aanwezig zijn op de BSO worden er allemaal sportieve activiteiten gegeven door de groepsleidsters.

Programma sportieve buitenschoolse opvang (BSO)

De dag op de sportieve BSO ziet er zo uit: we halen de kinderen op van school en vervolgens krijgen ze wat te drinken en een koekje en wordt er geluisterd naar alle belevenissen van de kinderen. Daarna moeten de kinderen zich omkleden om te gaan sporten. Met mooi weer wordt er buiten gesport, anders blijven we binnen in het gymlokaal. Hier worden dan allemaal leuke activiteiten gedaan. De afgelopen periode hebben we al heel veel verschillende activiteiten gedaan zoals: basketbal, voetbal, gymnastiek, handbal, slagbal, atletiek, levend ganzenbord, bewegen op muziek, verstoppertje, touw trekken en zijn we zelfs naar de ijsbaan geweest en hebben we gezwommen in zwembad ‘De Kûpe’ in Buitenpost, een heel avontuur maar wel erg leuk en sportief!!

Alle kinderen zijn erg enthousiast en er wordt dan ook alles aan gedaan om te winnen tijdens de activiteiten. Zo wordt er gedanst totdat iedereen duizelig is en wordt er net zolang gedribbeld totdat er gescoord is! Dit enthousiasme van de kinderen is aanstekelijk want wij gaan de sportieve BSO ook steeds leuker vinden.

Samenwerken met sport verenigingen

Daarom zijn we bezig met het nog leuker en sportiever maken van de sportieve BSO! Hiervoor willen we de hulp inschakelen van de sportverenigingen. Deze verenigingen moeten dan activiteiten verzorgen voor de kinderen. Hierdoor krijgen de kinderen niet alleen leuke activiteiten maar ook uitdagende en kwalitatief goede activiteiten.

Inloopdag: maak kennis met de sportieve BSO

Binnenkort wordt er een inloopdag georganiseerd, zodat iedereen kennis kan maken met de sportieve BSO. Dus als je eens wilt zien of de sportieve BSO iets voor jou is, kun je langs komen en mee sporten. Houd hiervoor de posters in het BSO-lokaal in basisschool “De Mienskip” en ook deze website in de gaten.

 

Uitnodiging ouderavond over kindercentrum Harkema: 26 januari!!

Hierbij willen wij alle ouders van de wachtlijst Harkema van harte uitnodigen voor een informatieve ouderavond op

 • maandag 26 januari om 19.30 uur

over de plannen voor het kindercentrum in Harkema. De ouderavond wordt gehouden op kindercentrum de Kindertuin, Langelaan 4a te Surhuisterveen. De nieuwe ouders kunnen dan meteen een indruk krijgen van hoe een kindercentrum er uit ziet.

Stand van zaken

Zoals u waarschijnlijk al gehoord hebt, gaan we in Harkema niet wachten tot er toestemming is voor het bouwen van een permanent kindercentrum, omdat dat te lang gaat duren. Er is een bouwaanvraagprocedure in gang gezet voor een tijdelijk gebouwtje naast de sporthal.

De ouders die nu hun kinderen op de Kindertuin hebben, maar ook de nieuwe ouders die op de wachtlijst voor Harkema staan, willen we graag informeren over de stand van zaken.

Bijvoorbeeld:

 • Informatie over de procedure en het te verwachten tijdspad;
 • Informatie over het gebouw: ligging, indeling, tekeningen;
 • Plannen voor het permanente kindercentrum;
 • Informatie over voortgang gesprekken over samenwerking peuterspeelzaal;
 • Voorstellen groepsleidsters die in Harkema gaan werken;
 • Informatie over groepsindeling en werkwijze;
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen en het doorgeven van tips en wensen;
 • Rondleiding door het gebouw voor nieuwe ouders.

Overstap naar het tijdelijk kindercentrum

Verder willen we graag met u praten over een eventuele overstap naar het tijdelijk kindercentrum. We kunnen alle Harkemase kinderen die nu op de Kindertuin zitten naar Harkema overplaatsen, maar er zijn ook mogelijkheden om te wachten tot het permanente centrum er is. We kunnen de voor- en nadelen bespreken en horen graag van u wat uw wensen zijn.

Wees welkom

Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen die geïnteresseerd zijn in plaatsing van hun kinderen maar zich nog niet bij ons hebben ingeschreven, wilt u hen dan namens mij laten weten dat ook zij van harte welkom zijn?

We verwachten dat het een zeer informatieve avond wordt en hopen natuurlijk op een grote opkomst. Voor ons is het heel belangrijk om te horen wat uw ideeën en wensen zijn, zodat we daar bij de planning rekening mee kunnen houden. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen op 26 januari!

 

SKA opent sportieve BSO in Buitenpost

Op 1 januari 2009 breiden we onze buitenschoolse opvang in Buitenpost uit met 20 extra kindplaatsen. Basisschool De Mienskip stelt een mooi BSO-lokaal, haar gymlokaal en de buitenspeelplaats beschikbaar voor de BSO-kinderen van de SKA en ….. ook van de Bernebrêge.

De aanleiding

Wat was er aan de hand? We hadden immers zoveel meer plaats sinds we in juni twee extra groepen hebben geopend in de peuterspeelzaal? De nieuwe BSO in de peuterspeelzaal bleek zoveel belangstelling te trekken, dat hij al aardig volstroomde. Daarbij kwam de aangekondigde sluiting van de BSO van kindercentrum De Bernebrêge te Buitenpost. De Bernebrêge gaat vanaf 1 januari verder als kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar en zocht een oplossing voor de geplaatste BSO-kinderen.

Samenwerking met de scholen

Sinds 3 jaar hebben wij een overeenkomst met alle scholen in de gemeente Achtkarspelen om de BSO te regelen, dus we zijn verantwoordelijk voor de opvang van alle BSO-kinderen. We zijn dus onmiddellijk gaan overleggen met de betrokken scholen. Spontaan bood de directeur van de Mienskip aan dat we mogelijk gebruik mochten gaan maken van ruimte in de Mienskip om daar onze BSO uit te breiden. De Mienskip en de Lichtbron, waar we de meeste kinderen van hebben, hebben spoedoverleg met hun achterban gevoerd om het allemaal snel te kunnen regelen, en woensdag werd bekend dat iedereen akkoord was. Geweldig zo snel als iedereen meewerkte, we zijn de beide directeuren, hun teams, besturen en oudergeledingen erg dankbaar dat ze dit zo snel hebben kunnen regelen. Ook basisschool de Fontein vond de voorgenomen uitbreiding een goed idee, zeker gezien het sportieve karakter ervan. Wie weet komen er in de toekomst ook meer kinderen van de Fontein bij ons spelen!

Aandacht voor sport & spel

De uitbreiding vormt een geweldige kans voor de kinderen van de SKA. Een lang gekoesterde wens kan nu in vervulling gaan: ruimte voor een sportieve BSO, waar veel aandacht is voor sport en spel. Kinderen kunnen kennis maken met diverse sporten en er zijn plannen voor dansactiviteiten (bij voorbeeld streetdance of breakdance).

Ook gewone buitenschoolse opvang (BSO)

Naast sport, spel en dans is er ook ruimte voor de “gewone” BSO-activiteiten; kinderen mogen zelf kiezen hoe ze hun tijd na school inrichten, het is tenslotte vrije tijd en vooral bedoeld als ontspanning. Ouders en kinderen zullen worden betrokken bij de indeling van de groepen; kinderen kunnen zowel op de oude, de nieuwe, als op beide BSO’s terecht.

Er is nog volop plaats!!!

Nieuwe kinderen kunnen worden aangemeld via het centraal bureau, of via het aanmeldingsformulier op deze website.

FEEST: Opening BSO Buitenpost

Op woensdagmiddag 25 juni wordt ons nieuwe gebouw voor de BSO, dat we samen met de peuterspeelzaal gaan gebruiken, feestelijk geopend.

Ald Skoalle opgefrist

Het oude gebouw van de “Ald Skoalle” in Buitenpost, waarin de peuterspeelzaal de Krobbekûle al jaren is gevestigd, heeft een grondige opknapbeurt gehad. Samen met het plaatselijk bestuur en de gemeente heeft de SKA ervoor gezorgd, dat het verouderde gebouw nu aan alle eisen van gezondheid, hygiëne, veiligheid en brandveiligheid voldoet. Vorig jaar hadden we de buitenspeelplaats al gerenoveerd, nu was de binnenruimte aan de beurt. Met vereende krachten hebben medewerkers van de kinderopvang en van de peuterspeelzaal, leden van het plaatselijk bestuur van de speelzaal en enkele ouders in de laatste weken nog het binnenschilderwerk afgemaakt.

Peuterspeelzaal en kinderopvang werken samen

De peuterspeelzaal stelde haar deuren open voor de kinderopvang, en als tegenprestatie heeft de SKA de inrichting van huis en tuin voor haar rekening genomen. Afgekeurde glijbanen hebben plaatsgemaakt voor mooie nieuwe speelzolders en de hele inrichting heeft wat je noemt een face lift gehad, compleet met muurschilderingen door een echte kunstenares.

Het resultaat is een prachtige, in vrolijke, warme kleuren geschilderde nieuwe ruimte, die ingericht is voor peuters én voor de buitenschoolse opvang.

De peuters zijn er tijdens peuterspeelzaal-uren, de BSO-kinderen voor en na schooltijd en in de vakanties. Een prachtige samenwerkingsvorm, waar beide partijen wel bij varen. Het resultaat hiervan willen we u graag laten zien!

Het openingsfeest

Op 25 juni wordt het gebouw feestelijk heropend, door niemand minder dan wethouder Sjon Stellinga.

Het feest begint om 12 uur. Voor de grote en kleine trek zijn er poffertjes van een echte poffertjeskraam, en om 13 uur opent de wethouder het nieuwe gebouw en kunt u binnen een kijkje komen nemen. Aansluitend is er een goochelshow voor de kinderen.

Iedereen is welkom!

Ouders en medewerkers van de peuterspeelzaal, kinderopvang, omwoners, relaties en andere belangstellenden uit Buitenpost en omgeving zijn, natuurlijk met hun kinderen, van harte welkom om dit feest met ons te vieren.

Kerststukjes maken

kerststukjes maken

Met de kinderen van het Kwetternest (kinderdagverblijfgroep Surhuisterveen) hebben we kerststukjes gemaakt.

Met de kinderen van het Kwetternest (kinderdagverblijfgroep Surhuisterveen) hebben we kerststukjes gemaakt. De ouders hadden bakjes meegegeven. Nigel en Anniek gaan mee op pad om takjes groen te vinden. De trekker met kar moeten natuurlijk mee. Alle takjes worden in de kar gelegd. De stukjes worden vast mooi… De kinderen mogen allemaal een kaars uitzoeken en zelf weten wat ze in het stukje willen. Grote en kleine takjes, mooie glitterlintjes, bloemetjes, een kerstmannetje… Best moeilijk om alles in de oasis te prikken maar als het kerststukje klaar is zijn ze zo trots als wat. Natuurlijk mogen ze hun zelf gemaakte kerststukje mee naar huis nemen.

UITNODIGING feestelijke opening speeltuin

In Buitenpost is naast ons kindercentrum Bommelstein peuterspeelzaal de Krobbekûle gevestigd. Woensdag 31 oktober is het feest met de buren…. Dan wordt onze gezamenlijke buitenspeelplaats geopend.

Aanleg van de peuterspeelzaal

In de zomervakantie, tijdens het peuterreces, is hij grotendeels aangelegd zodat de peuters er na de vakantie meteen in konden spelen. Daarna waren er nog een paar klussen, zoals het timmeren van een berging en het plaatsen van de laatste toestellen.

Water en zand: lekker kliederen

Voor woensdag worden nog de voetbalgoaltjes en de pomp geplaatst. Pomp?? Jawel, een ouderwetse zwengelpomp, waarmee je het water op kunt pompen. Vanwege de hygiëne is hij weliswaar op de waterleiding aangesloten, maar verder is het echt zo’n mooie ouderwetse groene ijzeren pomp. Onder de pomp kan er bij voorbeeld een waterbak komen, of de teiltjes, emmertjes en waar je nog maar meer water in kunt verzamelen. Vervolgens is het, eventueel in combinatie met zand, lekker kliederen geblazen……

Het openingsfeest: wees welkom!

Woensdag de opening dus. Alle kinderen van de peuterspeelzaal en de BSO zijn, samen met hun ouders en andere belangstellenden vanaf 13.30 tot 15.30 uur van harte welkom om dit feest met ons te komen vieren. Wethouder Willem van der Wal zal om 14.00 uur de tuin officieel openen, en daarna is er een feestelijk programma. Wees welkom!!!

Camping op de BSO

Dat was nog eens leuk… een heuse camping op het terrein van de BSO. Met vereende krachten hebben de kinderen met de groepsleiding de tenten opgezet en omdat er natuurlijk ook een zwembad op een camping hoort, werd deze gelijk maar geïnstalleerd.

Hoewel stralend weer, leek het daarna een heel realistische Hollandse camping, met flinke plassen water tussen de tenten. Van tenten opzetten en in het water spartelen word je best moe, zodat sommige kinderen daarna de tent opzochten om er lekker even in uit te rusten. Bij voorbeeld languit op de reuzenstoel, die maar net in de tent paste.

Kinderen bij SKA gaan meer bewegen

Vorig jaar zijn de BSO-leidsters op cursus geweest om te leren hoe je de kinderen stimuleert om zoveel mogelijk te bewegen. Ze kwamen terug vol leuke ideeën, plannen en nieuwe spelmaterialen, en hebben al heel wat in de praktijk met de kinderen uitgeprobeerd.

Samen spelen = samen werken

Samen spelen, niet alleen met de bedoeling dat er eentje wint, maar vooral, hoe kun je door samen te werken iets bereiken? Bij voorbeeld: een hele grote speelparachute krijg je alleen de lucht in als je dat samen doet en daarbij heel goed op elkaar let en elkaar aanvoelt. En als het lukt, heeft iedereen plezier en succes.

Cursus speciaal opgezet

De cursus werd verzorgd door een bewegingsconsulent van het project “Geef me de 5”, speciaal opgezet om sport en beweging bij kinderen in Achtkarspelen en buurgemeenten te stimuleren. De volgende stap is dat ook de groep kinderen van 0 tot 4 jaar aan de beurt komt. In september start er een cursus speciaal voor kinderopvangleidsters. Wij waren er natuurlijk als de kippen bij om ons op te geven, dus hopelijk ziet u binnenkort al de resultaten.

Circus: zingen voor de olifanten

Het circus is in Surhuisterveen, daar willen we wel even kijken! Op woensdagochtend lopen we met de kinderen van twee jaar en ouder naar het circus. Misschien zijn er wel dieren buiten die we even mogen zien.

Bij het circus aangekomen zien we allemaal lama’s staan. De kinderen vinden het erg interessant zo te zien. Vooral het kleine baby lama-tje is erg leuk.

Ook mogen we wel even op het terrein kijken. De olifanten staan in de grote tent. Ik vraag of de kinderen het leuk vinden om te zingen voor de olifanten… Dat vinden ze wel leuk. We zingen “Olifantje in het bos laat je mama toch niet los”. Als we gaan zingen gaan de olifanten meedansen op de muziek! Zo leuk om te zien.

Ook kijken we bij de paarden. De Pippie Langkous paarden zoals Hilda zegt. Bij de grote vrachtwagen willen de jongens wel even op de foto. We hebben een hele leuke ochtend gehad.

Met de fietskar naar het Blotevoeten pad (Opende)

Er zwemmen ook kikkervisjes in het water. Ze zijn nog heel klein maar als we met de voeten in het water staan kunnen we ze zien.

Er zwemmen ook kikkervisjes in het water. Ze zijn nog heel klein maar als we met de voeten in het water staan kunnen we ze zien.

We hebben een fietskar!!! Het weer was de afgelopen weken erg mooi. Met de fietskar zijn we er een paar keer op uit gegaan. Er zitten bankjes in de fietskar; er kunnen wel tien kinderen in de fietsbak zitten.

Broekspijpen omhoog en rennen maar!

De kinderen van het Kwetternest en het Vlinderhofje zijn naar het Blotevoeten pad in Opende geweest. Daar aangekomen moesten alle schoentjes en sokjes uit. Broekspijpen omhoog en rennen maar! Lekker door het zand en over de heuvels.

Kikkervisjes, hangmatten en picknicken

Als we bij het wiebelbruggetje zijn gaan een paar kindjes met de voetjes in de blubber. Dat voelt vreemd! Er zwemmen ook kikkervisjes in het water. Ze zijn nog heel klein maar als we met de voeten in het water staan kunnen we ze zien. Er zijn ook hangmatten waar we even uitrusten. De leidsters hebben broodjes en drinken meegenomen. We gaan met elkaar picknicken!