Contact met ouders

BSO-contact-ouders-HTIKO hecht veel waarde aan een goede communicatie met ouders. Ouders worden daarom zoveel mogelijk bij de gang van zaken op de BSO betrokken

Persoonlijk en informeel

Wij vinden het erg belangrijk om een goed contact met de ouders hebben.

De basis hiervoor ligt al bij het intakegesprek voorafgaand aan de plaatsing op de BSO, daarom zorgen we ook dat we hier de tijd voor nemen.

Voor ouders is het belangrijk om te weten hoe de dag van hun kind verlopen is. De groepsleiding probeert hier aan het einde van de dag voldoende tijd voor te maken. Informatie kan tijdens de schoolweken uitgewisseld worden wanneer ouders hun kind komen halen. Voor de groepsleiding is het ook belangrijk te weten of er thuis bijzonderheden zijn, zij kunnen daar dan op de BSO op inspelen. Eenmaal per jaar wordt er een ouderavond gehouden voor alle ouders.

Daarnaast bieden we alle ouders jaarlijks de mogelijkheid om een kindbespreking bij te wonen. De groepsleiding maakt dan een observatieverslag dat we met de ouders bespreken. We horen ook graag hoe U/ uw kind de opvang ervaart. Ouders kunnen daarnaast altijd een afspraak met een van de (senior)leidsters of het hoofd van de kindercentra maken, als ze behoefte hebben aan een gesprek.

Op organisatieniveau zijn ouders vertegenwoordigd in de oudercommissies.

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden