Tiko Kinderopvang opent nieuwe Peutergroep in Harkema

In navolging op de opening van de nieuwe BSO-groep Harkelein 2 op donderdag 5 april zal ook Peuteropvang De Wâldpykjes haar deuren openen voor een nieuwe peutergroep. Na de meivakantie start KDV De Wâldpykjes met een nieuwe peutergroep op woensdag- en vrijdagmorgen. Het gaat om een groep van maximaal 8 peuters. Liesbeth Wijngaarden zal de groep gaan leiden.

Na Kollum en Surhuisterveen ook nieuwe BSO-groep in Harkema

Nadat in februari in Kollum de nieuwe BSO-groep Sinneblom III van start is gegaan en in Surhuisterveen na de verhuizing van Peuteropvang Krobbehiem KDV De Kikkerplons is uitgebreid en BSO De Woelmuis is opgestart, kan op korte termijn ook een nieuwe BSO-groep in Harkema worden begonnen. Hiermee kunnen we verschillende ouders in Harkema gelukkig maken!

Wij hopen medio maart, uiterlijk begin april, de deuren te kunnen openen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling plaatsing, bereikbaar op telefoonnummer 0511-543017.

Gezonder eten en meer bewegen bij TIKO

Gezonder eten en meer bewegen bij TIKO

Het afgelopen jaar is bij TIKO door een groep medewerkers gewerkt aan een nieuw beleid op het gebied van voeding en bewegen. Na intensief onderzoek waarbij o.a. de GGD was betrokken, zijn nieuwe keuzes gemaakt in de voeding die we de kinderen aanbieden. Gezonder; dus met minder vet, minder suiker, minder toegevoegde stoffen. Het drinken van water is op een speelse manier ingevoerd en gewoon geworden. Nog meer dan eerst moedigen we kinderen aan tot bewegen en buiten spelen. In september is het nieuwe beleid ingeluid met een Food & Fun Fair op de vier kindercentra, waarbij wethouder Stellinga in Buitenpost de aftrap gaf. Daarna volgde een goed bezochte ouderavond waar we informatie en handige tips kregen van twee deskundigen op het gebied van kindervoeding. Ouders zijn over het algemeen heel positief over het nieuwe gezonde beleid.

Het nieuwe voedingsbeleid van TIKO vindt u hier.

Staking onderwijs

Naar aanleiding van de stakingsacties van het basisonderwijs hebben we binnen onze organisatie veel gepraat over hoe we hier mee om gaan. Er kwamen vragen van ouders binnen, of wij met de BSO niet open konden gaan op een stakingsdag. We hebben er voor gekozen dit niet te doen. Waarom?

Als geen ander begrijpen we hoe lastig zo’n staking is voor werkende ouders. Tegelijk kun je niemand het recht op staking ontzeggen, ook scholen niet.

De bedoeling van een staking is juist dat mensen dan merken hoe belangrijk de dienst is die nu wordt gestaakt. Dat mensen er hinder van ondervinden, en dat ze echt een oplossing moeten gaan zoeken.

Het mooiste zou nog zijn als deze hinder vervolgens wordt doorgegeven naar de regering in Den Haag waar het eigenlijk voor bedoeld is. Zo wordt de actie gedragen.

 Een staking werkt dus pas echt als mensen er last van hebben, en als er geen stakingsbrekers zijn.

Wij vinden opvang bieden tijdens een staking eigenlijk een vorm van stakingsbreken. Want daarmee lossen we het probleem voor de ouders op en is de staking dus eigenlijk voor niets geweest.

 Dus, uit solidariteit met het onderwijs, kiezen wij er voor géén oplossingen aan te dragen. Hoe moeilijk we dat ook vinden, want natuurlijk zouden we onze klanten normaal gesproken graag helpen. We bieden tijdens stakingen alleen onze normale opvang.

Wij wensen onze collega’s van het onderwijs succes met hun actie en hopen op ieders begrip!

Laatste dag indienen bezwaar belastingdienst

Hebt u op 7 januari een foutieve beschikking van de Belastingdienst gekregen over 2014?

Vandaag is de laatste dag dat u bezwaar kunt maken hiertegen. En bezwaar maken is de enige manier om de fout van de belastingdienst te herstellen helaas.

Als het goed is hebt u al uitgebreid contact gehad met ons om u hierbij te helpen. Maar denk er dus aan: vandaag is het de laatste dag!!

Uurprijs kinderopvang in Kassa

 

Zaterdag 13 februari besteedde het Vara-programma Kassa aandacht aan het uurtarief van kinderopvangorganisaties. Uit onderzoek van Kassa in samenwerking met BOink zou blijken dat ruim 65 procent van de locaties een tarief hoger dan het adviestarief van de overheid hanteert. Dit heeft vooral gevolgen voor ouders met lage inkomens. Brancheorganisatie Kinderopvang pleitte eerder al voor een reële uurprijsvergoeding.

Tweede Kamerlid Keklik Yücel (PvdA) en Gjalt Jellesma (Boink) waren in de studio aanwezig voor een reactie. Dat de huidige maximum uurprijs niet reëel is, kwam ook in de uitzending aan bod. De afgelopen jaren heeft de overheid de uurprijzen niet consequent geïndexeerd en heeft zelfs een prijsverlaging doorgevoerd. Daarnaast heeft de sector te maken met een toegenomen regeldruk en zijn er sterke regionale prijsverschillen in huisvesting. Ook bieden veel organisaties, vaak op verzoek van ouders, extra diensten aan, die doorberekend worden in de prijs. Denk daarbij aan ruime openingstijden, biologische voeding en warme maaltijden. Tot slot bieden ondernemers steeds vaker flexibiliteit in contracten voor ouders.

Minister Asscher liet in een officiële reactie aan Kassa weten onderzoek te zullen doen naar de gevolgen van een eventuele hogere uurprijsvergoeding, voor met name ouders met lage inkomens. Voor de zomer informeert hij de Tweede Kamer over de onderzoeksresultaten. Kassa komt daar tegen die tijd in een uitzending op terug.

Tijd voor reële uurprijsvergoeding
De overheid heeft de afgelopen jaren zo’n 1 miljard euro bezuinigd op de tegemoetkoming van de kosten voor ouders. De vraag naar opvang is met ruim 30% afgenomen en organisaties hebben zwaar moeten interen op hun reserves, terwijl zij wel vaak de capaciteit hebben gehandhaafd. De kinderopvangsector is blij met de extra 290 miljoen euro die vanaf dit jaar is ingezet om de kosten van kinderopvang voor ouders te verlagen en kinderopvang toegankelijker te maken. Het is nu tijd om ook het maximaal te vergoeden uurtarief in lijn te brengen met de werkelijk kosten in de kinderopvang. De sector krijgt daardoor ruimte voor herstel om weer tot een financieel gezonde bedrijfsvoering te komen en verdere kwaliteitsverbetering door te voeren. De brancheorganisatie wil met de minister in gesprek om mogelijke oplossingen uit te werken.

Brancheorganisatie wijst Belastingdienst op eigen rol en vraagt Kamer om helderheid

Ledennieuws • 12 januari 2016 Nieuwsbericht

Vorige week heeft de Belastingdienst definitieve beschikkingen kinderopvangtoeslag over 2014 aan ouders toegestuurd. Een substantieel aantal van deze beschikkingen bleken fouten te bevatten. Diverse leden van Brancheorganisatie Kinderopvang hebben problemen hiermee gemeld. Naar de exacte oorzaak van deze problemen wordt onderzoek gedaan.

Rol Brancheorganisatie
Sinds afgelopen vrijdag is door Brancheorganisatie Kinderopvang forse inzet gepleegd op dit onderwerp. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft daarbij de Belastingdienst gewezen op de eigen rol en een spoedige oplossing voor ouders bepleit. Hierop is afgesproken onderzoek te doen naar de oorzaak van de problematiek om herhaling te voorkomen en zet de Belastingdienst een speciaal team in om bezwaarschriften van ouders versneld te behandelen.

Ook is de afgelopen dagen met ouderorganisatie BOinK intensief contact onderhouden. Ook is contact gezocht met Kamerleden om hen te informeren over de inzet en rol van de sector bij dit onderwerp.

Vragenuur Tweede Kamer
SP-Kamerlid Siderius stelde vandaag de problemen aan de orde in het Vragenuur in de Tweede Kamer. De minister gaf aan dat de problemen mogelijk ontstaan zijn in het systeem voor het aanleveren van gegevens vanuit kinderopvangorganisaties naar de Belastingdienst. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak hiervan. De minister zegde toe de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren. Ouders kunnen bezwaar maken op de definitieve beschikking. Asscher gaf aan dat een speciaal team de bezwaarschriften zal behandelen.

Kamerlid Siderius bleef kritisch op dit punt en gaf aan het niet logisch te vinden dat de oorzaak moet worden gezocht bij kinderopvangorganisaties. Zij kreeg daarbij bijval van CDA-Kamerlid Omtzigt die aangaf dat “wanneer er een probleem is bij één organisatie, dit het probleem is van de kinderopvangorganisatie. Wanneer tien organisaties deze problemen hebben, is er sprake van problemen bij de Belastingdienst.”

Bezwaarmogelijkheid voor ouders
Ouders kunnen een bezwaar indienen tegen de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2014. Volgens de minister is dit de enige manier om voor ouders een snelle en minst foutgevoelige oplossing te organiseren. Deze oplossing is ook afgestemd met ouderorganisatie BOinK. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.