Tiko Kinderopvang winnaar Ondernemersprijs Achtkarspelen!

Dinsdagavond 16 oktober vond de verkiezing van de Ondernemersprijs Achtkarspelen 2018 plaats. In de categorie Middenbedrijf waren Tiko Kinderopvang, TEC Metalworks en BM Parts genomineerd. De jury verkoos Tiko Kinderopvang als winnaar!

Wij zijn heel erg blij en trots. Deze prijs is voor ons een bevestiging van onze maatschappelijke rol en positie, het gevoerde beleid en waardering voor de inzet van al onze ruim 120 medewerkers.

Ik dank de ouders van al die kinderen die wij opvangen voor hun vertrouwen, onze regionale partners en leveranciers waarmee wij samenwerken, onze medewerkers voor hun inzet, en de kinderen bij Tiko Kinderopvang, die ons werk zo geweldig mooi maken.

Wij feliciteren Pilat & Pilat die als winnaar in de categorie kleinbedrijf uit de bus kwam.

Nominatie Ondernemersprijs 2018 Achtkarspelen

Wij zijn heel erg trots, vereerd en enthousiast! Tiko Kinderopvang is genomineerd voor de Ondernemersprijs Achtkarspelen 2018! Vanavond vindt de verkiezing plaats.

Graag vertellen wij hoe Tiko Kinderopvang inhoud geeft aan duurzaamheid, voor onze medewerkers, klanten en omgeving en tonen wij onze maatschappelijke betrokkenheid binnen onze samenleving.

Wij zijn trots op onze ruim 120 medewerkers die iedere dag weer hun beste beentje voor zetten om de kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving op te vangen, kinderen hun talenten te laten ontwikkelen, en ouders te ontzorgen. De nominatie op zich is al een mooie waardering voor ons werk!

Gebruik stints

Donderdag 20 september zijn we geconfronteerd met een vreselijk drama in Oss, waarbij 4 kinderen om het leven zijn gekomen en 1 kind en een leidster zwaar gewond zijn geraakt.

Wij zijn diep geschokt en onze gedachten gaan uit naar de ouders, familieleden, kinderen en begeleiders.

Het fatale ongeval  vond plaats met een stint. Wij werken sinds 2012 met de stint en hebben hier goede ervaringen mee. Wij hebben in deze periode  gelukkig geen noemenswaardige storingen of mankementen meegemaakt.

Onze medewerkers worden uitvoerig mondeling en schriftelijk geïnstrueerd over de werking van de stint en krijgen training in het besturen van de stint voordat zij hier mee op pad mogen gaan.

Onze stints worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden en tijdig vervangen. Niets wijst er op dat onze stints niet veilig zijn, geen van de stints vertoont gebreken.

De oorzaak van het ongeval in Oss is nog niet duidelijk. Daarom staken wij, omdat de veiligheid  van de kinderen en onze medewerksters voorop staat, voorlopig het gebruik van de stints.

Tiko Kinderopvang opent nieuwe Peutergroep in Harkema

In navolging op de opening van de nieuwe BSO-groep Harkelein 2 op donderdag 5 april zal ook Peuteropvang De Wâldpykjes haar deuren openen voor een nieuwe peutergroep. Na de meivakantie start KDV De Wâldpykjes met een nieuwe peutergroep op woensdag- en vrijdagmorgen. Het gaat om een groep van maximaal 8 peuters. Liesbeth Wijngaarden zal de groep gaan leiden.

Na Kollum en Surhuisterveen ook nieuwe BSO-groep in Harkema

Nadat in februari in Kollum de nieuwe BSO-groep Sinneblom III van start is gegaan en in Surhuisterveen na de verhuizing van Peuteropvang Krobbehiem KDV De Kikkerplons is uitgebreid en BSO De Woelmuis is opgestart, kan op korte termijn ook een nieuwe BSO-groep in Harkema worden begonnen. Hiermee kunnen we verschillende ouders in Harkema gelukkig maken!

Wij hopen medio maart, uiterlijk begin april, de deuren te kunnen openen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling plaatsing, bereikbaar op telefoonnummer 0511-543017.

Gezonder eten en meer bewegen bij TIKO

Gezonder eten en meer bewegen bij TIKO

Het afgelopen jaar is bij TIKO door een groep medewerkers gewerkt aan een nieuw beleid op het gebied van voeding en bewegen. Na intensief onderzoek waarbij o.a. de GGD was betrokken, zijn nieuwe keuzes gemaakt in de voeding die we de kinderen aanbieden. Gezonder; dus met minder vet, minder suiker, minder toegevoegde stoffen. Het drinken van water is op een speelse manier ingevoerd en gewoon geworden. Nog meer dan eerst moedigen we kinderen aan tot bewegen en buiten spelen. In september is het nieuwe beleid ingeluid met een Food & Fun Fair op de vier kindercentra, waarbij wethouder Stellinga in Buitenpost de aftrap gaf. Daarna volgde een goed bezochte ouderavond waar we informatie en handige tips kregen van twee deskundigen op het gebied van kindervoeding. Ouders zijn over het algemeen heel positief over het nieuwe gezonde beleid.

Het nieuwe voedingsbeleid van TIKO vindt u hier.

Staking onderwijs

Naar aanleiding van de stakingsacties van het basisonderwijs hebben we binnen onze organisatie veel gepraat over hoe we hier mee om gaan. Er kwamen vragen van ouders binnen, of wij met de BSO niet open konden gaan op een stakingsdag. We hebben er voor gekozen dit niet te doen. Waarom?

Als geen ander begrijpen we hoe lastig zo’n staking is voor werkende ouders. Tegelijk kun je niemand het recht op staking ontzeggen, ook scholen niet.

De bedoeling van een staking is juist dat mensen dan merken hoe belangrijk de dienst is die nu wordt gestaakt. Dat mensen er hinder van ondervinden, en dat ze echt een oplossing moeten gaan zoeken.

Het mooiste zou nog zijn als deze hinder vervolgens wordt doorgegeven naar de regering in Den Haag waar het eigenlijk voor bedoeld is. Zo wordt de actie gedragen.

 Een staking werkt dus pas echt als mensen er last van hebben, en als er geen stakingsbrekers zijn.

Wij vinden opvang bieden tijdens een staking eigenlijk een vorm van stakingsbreken. Want daarmee lossen we het probleem voor de ouders op en is de staking dus eigenlijk voor niets geweest.

 Dus, uit solidariteit met het onderwijs, kiezen wij er voor géén oplossingen aan te dragen. Hoe moeilijk we dat ook vinden, want natuurlijk zouden we onze klanten normaal gesproken graag helpen. We bieden tijdens stakingen alleen onze normale opvang.

Wij wensen onze collega’s van het onderwijs succes met hun actie en hopen op ieders begrip!