Tiko Kinderopvang opent BSO Villa Veste in Opende

Tiko Kinderopvang zal een nieuwe locatie openen in Opende. In MFC De Veste zal na de zomervakantie BSO “Villa Veste” haar deuren openen. Vanaf begin dit jaar zijn we bezig geweest met de voorbereidingen en inrichting van de groep. Helaas heeft de opening vertraging opgelopen door de Coronacrisis, maar kunnen we na de zomervakantie open.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Tiko Kinderopvang, 0511-543017 of kc-villaveste@tikokinderopvang.nl

A5 Flyer Villa Veste VZ

Ouders krijgen ook eigen bijdrage terug

Eerder hebben wij u bericht dat de branche in overleg was met de Overheid om de ouderbijdrage van de kinderopvang eveneens vergoed te krijgen. Inmiddels is er goed nieuws voor ouders die gebruik maken van kinderopvang, onze gastouders en voor de hele branche kinderopvang. Deze ouders krijgen ook hun eigen bijdrage via de kinderopvangorganisatie terug.

https://nos.nl/…/2327783-ouders-krijgen-kosten-kinderopvang…

Sinds deze week mogen alleen mensen met zogenoemde cruciale beroepen, zoals de zorg en hulpdiensten, hun kinderen nog naar de opvang brengen.

Vragen naar aanleiding van sluiting kinderopvang

Naar aanleiding van de sluiting van de kinderopvang ontvangen wij veel vragen. Veel van deze vragen kunnen wij beantwoorden, een aantal vragen kunnen wij helaas ook nog niet beantwoorden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Graag verwijzen wij u ook naar bijgaande document, waar veel vragen en antwoorden zijn opgenomen.

QA’s zondag 15 maart sluiting scholen en kinderopvang

Update gastouderopvang

Zondagavond 15 maart hebben wij op basis van de informatie die ons zondagavond is verstrekt aangegeven dat sluiting niet geldt voor de gastouders. Naar nu blijkt zijn wij hierover niet goed geïnformeerd. Dat betekent dat ook gastouders alleen kinderen mogen opvangen waarvan beide ouders werkzaam zijn in de vitale, cruciale beroepen.

Daarbij gaat het om personeel in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de voedselketen, brandstoffentransport, het ophalen en inzamelen van afval en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, de hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen. Eerder zijn de elektriciteits- en gassector, de drinkwatervoorziening, de internetsector, defensie, vlucht- en vliegtuigafhandeling al als vitaal aangemerkt. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Onze prioriteit is de opvang voor kinderen van deze ouders zo goed mogelijk voort te zetten, zodat deze ouders hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

Bij de opvang van deze kinderen blijven onderstaande voorschriften van kracht:

Kinderen mogen niet aanwezig zijn bij de gastouder bij de volgende klachten:

 • bij neusverkoudheid en/ of
 • bij keelpijn en/ of
 • bij (lichte) hoestklachten en/ of
 • bij koorts

Hetzelfde geldt als de gastouder of diens huisgenoten deze klachten hebben. Mocht de gastouderopvang niet door kunnen gaan vanwege ziekteverschijnselen bij de gastouder en huisgenoten, dan kunnen vraagouders contact opnemen met het gastouderbureau. Wij zullen dan ons uiterste best doen opvang te realiseren voor deze kinderen.

Gastouderopvang

U heeft het ongetwijfeld vernomen in het nieuws, de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan worden met onmiddellijke ingang flink aangescherpt.

Alle kinderopvanglocaties en scholen moeten hun deuren sluiten voor de periode van 3 weken, tot 6 april. Dat geldt volgens het informatienummer van de rijksoverheid nog niet voor gastouderlocaties, echter dat zou op korte termijn kunnen wijzigen. Wij volgen hieromtrent de ontwikkelingen.
Bij de opvang van de kinderen blijven onderstaande voorschriften van kracht:

Kinderen mogen niet aanwezig zijn bij de gastouder bij de volgende klachten:

 • bij neusverkoudheid en/ of
 • bij keelpijn en/ of
 • bij (lichte) hoestklachten en/ of
 • bij koorts

Hetzelfde geldt als de gastouder en/of huisgenoten deze klachten hebben.

Sluiting Kinderopvang vanwege Coronavirus

U heeft het ongetwijfeld vernomen in het nieuws, de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan worden met onmiddellijke ingang flink aangescherpt.

Alle kinderopvanglocaties en scholen moeten hun deuren sluiten voor de periode van 3 weken, tot 6 april. De onderwijskoepels in ons werkgebied hadden hier al eerder toe besloten.

De Overheid wil de opvang van kinderen van ouders die werkzaam zijn in de vitale en cruciale beroepsgroepen door laten gaan. Totdat u anders wordt geïnformeerd geldt daarvoor het volgende:

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar die nu gebruik maken van de dagopvang en de peuteropvang kunnen terecht op hun locaties.
 • Schoolgaande kinderen die gebruik maken van de BSO worden onder schooltijd op hun basisschool opgevangen en na schooltijd op hun BSO.

Onze groepen blijven dus alleen open voor opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Daarbij gaat het om personeel in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de voedselketen, brandstoffentransport, het ophalen en inzamelen van afval en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, de hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen. Eerder zijn de electriciteits- en gassector, de drinkwatervoorziening, de internetsector, defensie, vlucht- en vliegtuigafhandeling al als vitaal aangemerkt. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Onze prioriteit is de opvang voor kinderen van deze ouders zo goed mogelijk voort te zetten, zodat deze ouders hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

Ook bij de opvang van de kinderen van deze vitale en cruciale beroepsgroepen blijven onderstaande voorschriften van kracht:

Kinderen mogen niet aanwezig zijn op de opvang bij de volgende klachten:

 • bij neusverkoudheid en/ of
 • bij keelpijn en/ of
 • bij (lichte) hoestklachten en/ of
 • bij koorts

We kunnen hierin echt geen uitzonderingen maken, anders hebben deze maatregelen geen effect.

Meld uw kind dus ziek in deze gevallen. De medewerkers zullen uw kind anders moeten weren of u moeten vragen uw kind weer op te komen halen. In het geval dat ouders deze klachten vertonen, dient het kind door iemand anders gebracht en gehaald te worden.

Maandag 16 maart is er op iedere groep een pedagogisch medewerker aanwezig om de kinderen van ouders van deze beroepsgroepen op te vangen.

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vanwege de recente ontwikkelingen in Nederland rond de verspreiding van het coronavirus zijn er op 12 maart 2020 nieuwe maatregelen aangekondigd. Wij volgen de onderstaande adviezen van de regering/RIVM/GGD, die betrekking hebben op onze opvang:

– Iedereen in Nederland moet thuis blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Meld uw kind dus ziek bij bovenstaande klachten en breng uw kind niet naar de opvang. Ouders met bovenstaande klachten mogen hun kind ook niet brengen / halen.
– Scholen en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

De nieuwe maatregelen gelden voor heel Nederland en in ieder geval tot en met 31 maart.
Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Met een aantal eenvoudige acties kunt u de kans verkleinen dat u het virus oploopt, of verder verspreidt als u het virus onder de leden heeft zonder dat te weten. We zetten ze nog even op een rij:

1. Nies of hoest niet in de hand, maar in de elleboog
Het coronavirus verspreidt zich via hoest- en niesdruppeltjes. Die kunnen niet heel erg lang buiten het lichaam blijven leven, maar wel eventjes.

2. Nies of hoest in een papieren zakdoek
En gooi die zakdoek daarna meteen weg.

3. Mijdt lichamelijk contact als handen schudden en zoenen
Premier Mark Rutte riep Nederlanders maandagavond op om geen handen meer te schudden. Zo kunnen virusdeeltjes niet rechtstreeks van hand tot hand verspreid worden. Het RIVM voegde daar dinsdag aan toe dat daarnaast het beste ook ander lichamelijk contact vermeden kan worden, zoals zoenen op de wang.

4. Was uw handen regelmatig (en goed)
Ziekteverwekkers kunnen makkelijk via de handen worden verspreid. Was uw handen daarom regelmatig. Wie dit goed wil doen, maakt eerst de handen goed nat, om vervolgens met zeep de handen over elkaar te wrijven. De boven- en onderkant zijn nu met zeep bedekt. Zorg daarbij dat de vingertoppen goed zijn ingezeept. Neem ook de polsen mee en wrijf de zeep ook goed tussen de vingers. Hierna spoelt u alle zeep weer af onder de kraan. Zorg dat u de handen goed droogt, ook tussen de vingers. Dit hele ritueel moet zo’n twintig seconden duren, adviseert het Rode Kruis. Ook na het snuiten van de neus, buiten spelen, het verschonen van een kind, het aaien van dieren en schoonmaken wordt geadviseerd de handen te wassen.