Update gastouderopvang

Zondagavond 15 maart hebben wij op basis van de informatie die ons zondagavond is verstrekt aangegeven dat sluiting niet geldt voor de gastouders. Naar nu blijkt zijn wij hierover niet goed geïnformeerd. Dat betekent dat ook gastouders alleen kinderen mogen opvangen waarvan beide ouders werkzaam zijn in de vitale, cruciale beroepen.

Daarbij gaat het om personeel in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de voedselketen, brandstoffentransport, het ophalen en inzamelen van afval en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, de hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen. Eerder zijn de elektriciteits- en gassector, de drinkwatervoorziening, de internetsector, defensie, vlucht- en vliegtuigafhandeling al als vitaal aangemerkt. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Onze prioriteit is de opvang voor kinderen van deze ouders zo goed mogelijk voort te zetten, zodat deze ouders hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

Bij de opvang van deze kinderen blijven onderstaande voorschriften van kracht:

Kinderen mogen niet aanwezig zijn bij de gastouder bij de volgende klachten:

  • bij neusverkoudheid en/ of
  • bij keelpijn en/ of
  • bij (lichte) hoestklachten en/ of
  • bij koorts

Hetzelfde geldt als de gastouder of diens huisgenoten deze klachten hebben. Mocht de gastouderopvang niet door kunnen gaan vanwege ziekteverschijnselen bij de gastouder en huisgenoten, dan kunnen vraagouders contact opnemen met het gastouderbureau. Wij zullen dan ons uiterste best doen opvang te realiseren voor deze kinderen.