Sluiting Kinderopvang vanwege Coronavirus

U heeft het ongetwijfeld vernomen in het nieuws, de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan worden met onmiddellijke ingang flink aangescherpt.

Alle kinderopvanglocaties en scholen moeten hun deuren sluiten voor de periode van 3 weken, tot 6 april. De onderwijskoepels in ons werkgebied hadden hier al eerder toe besloten.

De Overheid wil de opvang van kinderen van ouders die werkzaam zijn in de vitale en cruciale beroepsgroepen door laten gaan. Totdat u anders wordt geïnformeerd geldt daarvoor het volgende:

  • Kinderen van 0 tot 4 jaar die nu gebruik maken van de dagopvang en de peuteropvang kunnen terecht op hun locaties.
  • Schoolgaande kinderen die gebruik maken van de BSO worden onder schooltijd op hun basisschool opgevangen en na schooltijd op hun BSO.

Onze groepen blijven dus alleen open voor opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Daarbij gaat het om personeel in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de voedselketen, brandstoffentransport, het ophalen en inzamelen van afval en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, de hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen. Eerder zijn de electriciteits- en gassector, de drinkwatervoorziening, de internetsector, defensie, vlucht- en vliegtuigafhandeling al als vitaal aangemerkt. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Onze prioriteit is de opvang voor kinderen van deze ouders zo goed mogelijk voort te zetten, zodat deze ouders hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

Ook bij de opvang van de kinderen van deze vitale en cruciale beroepsgroepen blijven onderstaande voorschriften van kracht:

Kinderen mogen niet aanwezig zijn op de opvang bij de volgende klachten:

  • bij neusverkoudheid en/ of
  • bij keelpijn en/ of
  • bij (lichte) hoestklachten en/ of
  • bij koorts

We kunnen hierin echt geen uitzonderingen maken, anders hebben deze maatregelen geen effect.

Meld uw kind dus ziek in deze gevallen. De medewerkers zullen uw kind anders moeten weren of u moeten vragen uw kind weer op te komen halen. In het geval dat ouders deze klachten vertonen, dient het kind door iemand anders gebracht en gehaald te worden.

Maandag 16 maart is er op iedere groep een pedagogisch medewerker aanwezig om de kinderen van ouders van deze beroepsgroepen op te vangen.