Boekstart in de Kinderopvang

Gefeliciteerd Boekstart coördinatoren!
Dinsdag 26 november was de officiële aftrap van Boekstart in de Kinderopvang bij Tiko Kinderopvang in Buitenpost.
Tiko Kinderopvang wil de taalontwikkeling zo optimaal mogelijk stimuleren en bevorderen. Dat vraagt om de juiste input en inzet van medewerkers, om zo een gevarieerd educatief programma aan te bieden. Dertien enthousiaste medewerkers hebben een intensief scholingstraject gevolgd om bij Tiko Kinderopvang als voorleescoördinator aan de slag te gaan. Met een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf of peuteropvang is het (voor)leesbeleid goed geborgd. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen is van grote betekenis. Onze Boekstart-coördinatoren zorgen ervoor dat (voor)lezen een prominente plek krijgt binnen ons beleid en de dagelijkse werkzaamheden.