Staking onderwijs

Naar aanleiding van de stakingsacties van het basisonderwijs hebben we binnen onze organisatie veel gepraat over hoe we hier mee om gaan. Er kwamen vragen van ouders binnen, of wij met de BSO niet open konden gaan op een stakingsdag. We hebben er voor gekozen dit niet te doen. Waarom?

Als geen ander begrijpen we hoe lastig zo’n staking is voor werkende ouders. Tegelijk kun je niemand het recht op staking ontzeggen, ook scholen niet.

De bedoeling van een staking is juist dat mensen dan merken hoe belangrijk de dienst is die nu wordt gestaakt. Dat mensen er hinder van ondervinden, en dat ze echt een oplossing moeten gaan zoeken.

Het mooiste zou nog zijn als deze hinder vervolgens wordt doorgegeven naar de regering in Den Haag waar het eigenlijk voor bedoeld is. Zo wordt de actie gedragen.

 Een staking werkt dus pas echt als mensen er last van hebben, en als er geen stakingsbrekers zijn.

Wij vinden opvang bieden tijdens een staking eigenlijk een vorm van stakingsbreken. Want daarmee lossen we het probleem voor de ouders op en is de staking dus eigenlijk voor niets geweest.

 Dus, uit solidariteit met het onderwijs, kiezen wij er voor géén oplossingen aan te dragen. Hoe moeilijk we dat ook vinden, want natuurlijk zouden we onze klanten normaal gesproken graag helpen. We bieden tijdens stakingen alleen onze normale opvang.

Wij wensen onze collega’s van het onderwijs succes met hun actie en hopen op ieders begrip!