Uurprijs kinderopvang in Kassa

 

Zaterdag 13 februari besteedde het Vara-programma Kassa aandacht aan het uurtarief van kinderopvangorganisaties. Uit onderzoek van Kassa in samenwerking met BOink zou blijken dat ruim 65 procent van de locaties een tarief hoger dan het adviestarief van de overheid hanteert. Dit heeft vooral gevolgen voor ouders met lage inkomens. Brancheorganisatie Kinderopvang pleitte eerder al voor een reële uurprijsvergoeding.

Tweede Kamerlid Keklik Yücel (PvdA) en Gjalt Jellesma (Boink) waren in de studio aanwezig voor een reactie. Dat de huidige maximum uurprijs niet reëel is, kwam ook in de uitzending aan bod. De afgelopen jaren heeft de overheid de uurprijzen niet consequent geïndexeerd en heeft zelfs een prijsverlaging doorgevoerd. Daarnaast heeft de sector te maken met een toegenomen regeldruk en zijn er sterke regionale prijsverschillen in huisvesting. Ook bieden veel organisaties, vaak op verzoek van ouders, extra diensten aan, die doorberekend worden in de prijs. Denk daarbij aan ruime openingstijden, biologische voeding en warme maaltijden. Tot slot bieden ondernemers steeds vaker flexibiliteit in contracten voor ouders.

Minister Asscher liet in een officiële reactie aan Kassa weten onderzoek te zullen doen naar de gevolgen van een eventuele hogere uurprijsvergoeding, voor met name ouders met lage inkomens. Voor de zomer informeert hij de Tweede Kamer over de onderzoeksresultaten. Kassa komt daar tegen die tijd in een uitzending op terug.

Tijd voor reële uurprijsvergoeding
De overheid heeft de afgelopen jaren zo’n 1 miljard euro bezuinigd op de tegemoetkoming van de kosten voor ouders. De vraag naar opvang is met ruim 30% afgenomen en organisaties hebben zwaar moeten interen op hun reserves, terwijl zij wel vaak de capaciteit hebben gehandhaafd. De kinderopvangsector is blij met de extra 290 miljoen euro die vanaf dit jaar is ingezet om de kosten van kinderopvang voor ouders te verlagen en kinderopvang toegankelijker te maken. Het is nu tijd om ook het maximaal te vergoeden uurtarief in lijn te brengen met de werkelijk kosten in de kinderopvang. De sector krijgt daardoor ruimte voor herstel om weer tot een financieel gezonde bedrijfsvoering te komen en verdere kwaliteitsverbetering door te voeren. De brancheorganisatie wil met de minister in gesprek om mogelijke oplossingen uit te werken.