Brancheorganisatie wijst Belastingdienst op eigen rol en vraagt Kamer om helderheid

Ledennieuws • 12 januari 2016 Nieuwsbericht

Vorige week heeft de Belastingdienst definitieve beschikkingen kinderopvangtoeslag over 2014 aan ouders toegestuurd. Een substantieel aantal van deze beschikkingen bleken fouten te bevatten. Diverse leden van Brancheorganisatie Kinderopvang hebben problemen hiermee gemeld. Naar de exacte oorzaak van deze problemen wordt onderzoek gedaan.

Rol Brancheorganisatie
Sinds afgelopen vrijdag is door Brancheorganisatie Kinderopvang forse inzet gepleegd op dit onderwerp. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft daarbij de Belastingdienst gewezen op de eigen rol en een spoedige oplossing voor ouders bepleit. Hierop is afgesproken onderzoek te doen naar de oorzaak van de problematiek om herhaling te voorkomen en zet de Belastingdienst een speciaal team in om bezwaarschriften van ouders versneld te behandelen.

Ook is de afgelopen dagen met ouderorganisatie BOinK intensief contact onderhouden. Ook is contact gezocht met Kamerleden om hen te informeren over de inzet en rol van de sector bij dit onderwerp.

Vragenuur Tweede Kamer
SP-Kamerlid Siderius stelde vandaag de problemen aan de orde in het Vragenuur in de Tweede Kamer. De minister gaf aan dat de problemen mogelijk ontstaan zijn in het systeem voor het aanleveren van gegevens vanuit kinderopvangorganisaties naar de Belastingdienst. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak hiervan. De minister zegde toe de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren. Ouders kunnen bezwaar maken op de definitieve beschikking. Asscher gaf aan dat een speciaal team de bezwaarschriften zal behandelen.

Kamerlid Siderius bleef kritisch op dit punt en gaf aan het niet logisch te vinden dat de oorzaak moet worden gezocht bij kinderopvangorganisaties. Zij kreeg daarbij bijval van CDA-Kamerlid Omtzigt die aangaf dat “wanneer er een probleem is bij één organisatie, dit het probleem is van de kinderopvangorganisatie. Wanneer tien organisaties deze problemen hebben, is er sprake van problemen bij de Belastingdienst.”

Bezwaarmogelijkheid voor ouders
Ouders kunnen een bezwaar indienen tegen de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2014. Volgens de minister is dit de enige manier om voor ouders een snelle en minst foutgevoelige oplossing te organiseren. Deze oplossing is ook afgestemd met ouderorganisatie BOinK. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.