Foutieve definitieve beschikkingen kinderopvangtoeslag

Nieuwsbericht van Brancheorganisatie Kinderopvang:

De afgelopen dagen heeft de Belastingdienst definitieve beschikkingen van de kinderopvangtoeslag over 2014 gestuurd die fouten bevatten. Een groot aantal ouders hebben daarmee te maken. Wat kunnen ouders hiertegen doen?

Vorige week heeft de Belastingdienst naar een groot aantal ouders definitieve beschikkingen kinderopvangtoeslag 2014 gestuurd. Een substantieel aantal van deze beschikkingen bevatten fouten. Volgens eerste berichten zijn ergens fouten opgetreden in de gegevensaanlevering van kinderopvangorganisaties aan de Belastingdienst. De exacte oorzaak en wie verantwoordelijk is voor deze fouten, is op dit moment nog in onderzoek. Zodra hier meer over bekend is, zullen we u hierover informeren.

Wat kunnen ouders doen?
Brancheorganisatie Kinderopvang heeft gepleit voor een grootschalige herberekening van de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2014, door kinderopvangorganisaties opnieuw gegevens aan de Belastingdienst te laten sturen. De Belastingdienst heeft aangegeven hier niet in mee te kunnen gaan omdat dit tijdrovender zou zijn en dit geen opschortende werking van een betalingsverplichting heeft, een bezwaarprocedure heeft dit wel.

Ouders kunnen daarom binnen zes weken (na dagtekening beschikking) in bezwaar tegen de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2014. De Belastingdienst zet hiervoor een speciaal team in om de bezwaarschriften sneller te kunnen verwerken. Dit is ook afgestemd met ouderorganisatie BOinK.

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het bezwaarformulier:

Brancheorganisatie Kinderopvang begrijpt dat dit voor ouders én kinderopvangorganisaties vervelende situaties oplevert en betreurt dit.