En de peuterspeelzalen?

Ook om 07.00 uur woensdagochtend is op de website en op Facebook te lezen of de peuterspeelzalen open zijn of niet.

 

Advertenties