Drie weken na de doorstart…..

Bijna 3 weken na de doorstart van de Amarins-vestigingen op 24 september begint de nieuwe organisatie haar vorm te krijgen. Er is hard gewerkt door heel veel oude en nieuwe medewerkers. Wij zijn blij dat bijna alle medewerkers van de peuterspeelzalen aan het werk zijn gebleven. Op de speelzalen is dus weinig wisseling geweest; erg fijn voor kinderen en ouders. Op de kinderopvang was door terugloop van het aantal kinderen de laatste jaren een aantal mensen boventallig geworden. Hierdoor konden we maar ongeveer de helft van de leidsters weer een baan aanbieden. Inmiddels zijn de nieuwe teams gevormd en is de rust weer wat terug gekeerd.
Op kantoor is veel werk verzet om de administraties in elkaar te schuiven. Komende week wordt er verhuisd, want het kantoor Buitenpost wordt opgeheven en we trekken in bij de collega’s in Kollum. Van daaruit zal de nieuwe organisatie worden bestuurd. Ook de beide gastouderbureaus zijn samengevoegd; van beide organisaties blijven de bemiddelingsmedewerkers aan het werk en ze vormen nu samen één enthousiast team.

Nieuwe naam

Om recht te doen aan de nieuwe situatie, dat we in Achtkarspelen maar ook in Kollumerland gevestigd zijn, zoeken we een nieuwe naam. Op onze Facebook vindt u informatie over de prijsvraag die we hiervoor hebben uitgeschreven. Doe mee en denk na over een leuke nieuwe naam voor de nieuwe organisatie!! En misschien wint u dan wel de prijs voor de leukste naam…..

Postadres
Wel even belangrijk: het postadres in Kollum is veranderd. Alle post moet voortaan naar: Postbus 8, 9290 AA Kollum. De beide telefoonnummers blijven in gebruik, dus 0511 – 54 30 17 en 0511 – 45 44 88.

Website

Binnenkort wordt onze website aangepast met informatie over de peuterspeelzalen en over de kinderopvanglocaties in Gerkesklooster, Kollum en Buitenpost die er bij zijn gekomen.