De Kindertuin op de korrel…..

Het was ook de goden verzoeken: in de krant zetten dat je op álle locaties een foutloos GGD-rapport hebt….. Prompt ging het mis. De jaarlijkse controle op de Kindertuin beperkte zich tot een documentencontrole, juist omdat we alles zo goed hadden de afgelopen jaren. Maar: uit de roosters bleek dat het in het laatste kwartaal op 3 dagdelen op de Woelmuis was voorgekomen dat we drie uur een groepsleidster minder hadden ingezet. Dat klopt ook. Maar volgens ons volkomen terecht!

Zoals onze ouders weten, werken we met peuterplus-activiteiten. Dat betekent: een groepsleidster haalt een paar peuters die dat leuk vinden op uit hun vaste groep en gaat daarmee een extra peuteractiviteit doen, buiten, in het speellokaal, of in een andere ruimte. Even extra aandacht voor de oudere peuters, die dit erg interessant vinden. Ook van ouders krijgen we enthousiaste reacties. Op de achterblijvende groep met baby’s is het rustiger, ook prettig. Ook, en daar zijn we heel duidelijk in geweest, kijken we naar besparing. Bij 3 onderbezette groepen met bij voorbeeld elk 8 kinderen en 2 groepsleidsters, zijn de personeelskosten heel hoog. Vanaf 7 kinderen moet er een tweede leidster worden ingezet, volgens de zogenaamde leidster-kind-ratio.  Door 2 kinderen even uit zo’n groep te halen, kan er een groepsleidster een paar uur minder worden ingezet.

En daar kwamen we met de GGD niet uit. Vorige jaren is deze manier van werken nog door de GGD goedgekeurd, maar de inzichten zijn veranderd. We hadden dan ook niet verwacht dat we niet aan de eisen voldeden.

Het knelpunt zit hem in het feit, dat we bij het peuterplussen in de achterblijvende groep, als daar 6 of minder  kinderen overblijven, maar één groepsleidster inzetten. Eén op zes, is immers de verhouding. Het feit dat we daarmee een leidster uitsparen, vindt de GGD fout. Want dan doe je het om “economische motieven”. Dat we op andere dagen, als we geen leidster besparen, ook peuterplussen, gewoon omdat het zo leuk voor de kinderen is, maakt niet uit.

Het is jammer dat de pers dit verhaal eenzijdig en negatief heeft opgepakt. En helemaal jammer dat ze niet even hebben gebeld voor een toelichting. Dit geeft een verkeerd beeld, want wij zorgen er juist voor, dat we altijd voldoende groepsleidsters inzetten. De veiligheid is dan ook nooit in het geding geweest, daar kunnen onze ouders op rekenen. Om echter een tweede leidster in te zetten als er maar 6 kinderen zijn, puur om aan de letter van de wet te voldoen, vinden we onzin en inderdaad, verspilling. Kinderopvang moet ook betaalbaar voor ouders blijven, dus dat vinden we niet verantwoord in deze tijd.

Maar het zal wel moeten, regels zijn regels, dus we hebben de werkwijze aangepast. Peuterplussen doen we nog steeds, maar er loopt soms een extra leidster rond die eigenlijk niet nodig is.

Het volledige rapport met onze uitgebreide zienswijze op blz. 15 vindt u hier op onze website.