Crèchekinderen doen het beter

Jonge kinderen die naar een goede crèche gaan, zijn slimmer, socialer en hebben meer zelfvertrouwen dan hun thuisblijvende leeftijdsgenoten. Door dagelijks met andere kinderen te spelen ontwikkelen ze sterkere sociale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Elly Singer van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Kinderen leren veel

Kinderen die veel samenspelen met leeftijdsgenootjes, blijken complexer gedrag te vertonen dan kinderen die thuis bij hun ouders blijven. “Ze kijken wat een ander doet en imiteren dat, maar dagen elkaar ook uit,” zegt Singer. “Zo leren kinderen nieuwe vaardigheden. Ze bouwen bijvoorbeeld complexere torens en spelen meer rollenspellen.”

Motorisch vaardiger en socialer

Door ‘te doen alsof’ leren kinderen bovendien na te denken over sociale situaties. Volgens Singer worden kinderen die veel met vriendjes spelen motorisch vaardiger, socialer en krijgen ze meer zelfvertrouwen. “Vaardigheden die een brede basis geven die ze nodig hebben voor een goede ontwikkeling,” zegt Singer. “Dat geeft ze een voorsprong.”