De piramide methode: een actievere rol bij het stimuleren van de ontwikkeling

ACHTKARSPELEN – Kinderopvang Achtkarspelen gaat vanaf nu een nog actievere rol spelen bij het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen in de dagopvang. Daarvoor wordt de methode Piramide ingevoerd, een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

De piramide methode

Piramide is een programma waarin in een rijk ingerichte speelomgeving verschillende thema’s aan bod komen. Aan de hand van die thema’s worden verhalen voorgelezen, spelletjes gedaan, tekeningen en knutselwerken gemaakt. Zo worden kinderen spelenderwijs bekend gemaakt met uiteenlopende onderwerpen die zij tegenkomen. Groepsleidsters bieden kinderen in de groep activiteiten aan en zoeken naar aansluiting tussen de thema’s, activiteiten en de interesse van het kind. Kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen begeleiding van een tutor, een soort coach voor het kind. En op het kinderdagverblijf kan die extra aandacht zelfs al heel vroeg beginnen, waardoor jonge kinderen een zo goed mogelijke start in het leven krijgen. De nadruk blijft liggen op het spelen in een veilige omgeving. Want juist daar leren jonge kinderen van.

Pedagogische doelen

SKA werkt natuurlijk al jaren met pedagogische doelen, met name op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de invoering van het programma Piramide zal SKA haar kennis en vaardigheden nog verder verbreden en verdiepen. Zo zal er meer gerichte aandacht ontstaan voor bijvoorbeeld taalstimulering en voorbereiding op de basisschool.

Aansluiting bij scholen

Piramide is niet nieuw in de gemeente Achtkarspelen. Het is al ingevoerd bij de peuterspeelzalen en op diverse scholen. Daarmee werden echter niet de kinderen bereikt die de kinderopvang bezoeken. Meestal gaan zij niet ook nog naar de peuterspeelzaal; op de dagen dat het kind thuis is wil de ouder graag zelf zoveel mogelijk tijd met het kind doorbrengen. SKA is van mening dat alle kinderen dezelfde kansen verdienen en heeft daarom gekozen voor een VVE-programma dat aansluit bij de meeste scholen in deze gemeente.

Scholing voor de medewerkers

Momenteel volgen alle pedagogisch medewerkers van SKA al een intensief scholingstraject voor Piramide, dat in totaal bijna 3 jaren in beslag zal nemen. De kennis wordt meteen op de groepen toegepast onder supervisie van de trainer.

Als één van de eerste

Op de speciale ouderavond over dit onderwerp op 30 november bleek dat ouders erg veel belangstelling en waardering voor dit initiatief hebben. Met de invoering van Piramide is SKA één van de eerste kinderopvangorganisaties met een dergelijk intensief programma op al haar kinderdagverblijfgroepen.