Informatieavond opleiding gastouders: u komt toch ook?

UITNODIGING VOOR ALLE GASTOUDERS

voor een zeer informatieve informatieavond op:

  • Woensdagavond 18 november
  • van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur
  •  in De Dikke Draai te Surhuisterveen, Gedempte Vaart 24

We hebben bewust gewacht met een informatieavond tot er echt wat te vertellen was. Dat is er nu eindelijk! Deze of volgende week wordt de definitieve lijst verwacht met diploma’s die erkend worden. Zodra deze lijst er is, sturen we die per email vast aan u door. Hebt u een diploma dat op deze lijst staat en een EHBO-diploma, dan bent u klaar om aangemeld te worden bij de gemeente. Zo niet, dan zijn er drie manieren om aan de juiste papieren te komen.

Deze opleiding is onder enkele voorwaarden voor alle SKA-gastouders gratis!

De opleidingen

Op de informatieavond krijgt u alles te horen over de drie verschillende mogelijkheden om te gaan voldoen aan de nieuwe opleidingseisen die de overheid stelt. Behalve de medewerkers van het gastouderbureau zijn er ook mensen aanwezig van het opleidingsinstituut met wie we als SKA gaan samenwerken. Zij zullen precies vertellen wat hun aanbod inhoudt.

Na deze avond hebt u voldoende informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken: ga ik door als gastouder in 2010 en welke van de drie routes past bij mij? U kunt er thuis nog even over nadenken en dan contact opnemen met uw bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Dan kunt u uw keuze doorgeven of er zo nodig nog even over doorpraten. We maken verdere afspraken en gaan een advies aan uw vraagouder opstellen.

Wettelijke verplichting

Het gastouderbureau is wettelijk verplicht om vóór 1 januari uw vraagouder te adviseren of wij denken dat u aan de opleidingseisen gaat voldoen. Dat advies nemen wij heel serieus; als we het mis hebben heeft dat namelijk veel nare gevolgen voor alle drie partijen.

Bovendien kunnen we niet met het advies wachten tot het laatste moment; de vraagouder zou dan immers ineens zonder gastouder kunnen komen te zitten op 1 januari. Wij vragen daarom van u om uiterlijk op 1 december contact met uw bemiddelingsmedewerker op te nemen.

Na de informatieavond is er dus nog maar weinig tijd om een definitief besluit te nemen. Het is daarom van groot belang dat alle gastouders die doorgaan in 2010 aanwezig zijn op de informatieavond!!!

Meld u nu aan

We hebben een grote zaal in De Dikke Draai besproken, omdat we verwachten dat alle gastouders die door willen gaan zullen komen. En om het ook een beetje gezellig te maken, zorgen we voor koffie en wat lekkers erbij. Voor de planning willen we graag weten hoeveel mensen er precies komen. Bij ons ingeschreven gastouders kunnen zich opgeven door de mail te beantwoorden die u deze week van ons krijgt. Ook gastouders die nog niet aan ons verbonden zijn zijn van harte welkom! Zij kunnen zich opgeven via gob@kinderopvangachtkarspelen.nl.

We rekenen op uw komst!