Professionele gastouderopvang blijft bestaan

Het laatste nieuws eind april: De ministerraad heeft besloten dat de informele opvang wordt geschrapt uit het nieuwe wetsvoorstel Kinderopvang. Het bedrag dat hierdoor vrijkomt wordt o.a. ingezet om de maximum prijs van professionele gastouderopvang te verhogen naar € 5,-. Bovendien blijft gastouderopvang op het adres van de ouder(s) mogelijk. MOgroep Kinderopvang is uitermate tevreden met deze uitkomst.

Ouders kunnen rekenen op de kwaliteit die ze gewend zijn

‘Het bereikte resultaat is geheel in lijn met de inzet van MOgroep Kinderopvang. Onze branche staat voor professionele kinderopvang. Een oppassubsidie hoort daarin niet thuis. Het ophogen van de maximum prijs naar € 5,- betekent dat de professionele gastouderopvang, behouden blijft. Het allerbelangrijkste is dat ouders kunnen blijven rekenen op de kwaliteit én de gastouder die ze nu gewend zijn. Nederland heeft nog steeds enorme behoefte aan kwalitatief goede kinderopvang. Gastouderopvang vervult daarin een heel belangrijke rol. Daarin investeren is investeren in de toekomst!’, zegt Ina Brouwer, voorzitter MOgroep Kinderopvang.”

In mei wordt er door de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel verder besloten.

Wat betekent dit voor onze klanten bij het gastouderbureau?

Het is ironisch dat er wordt gesproken over een verhoging van de gastoudervergoeding. Eerst zou het maximum 4 euro zijn, en ja, dan is 5 euro een verhoging. Maar: nu is de maximum vergoeding € 6,10, dus het gaat hier nog steeds om een grote bezuiniging op de gastouderopvang.

Dit betekent dat we op het gastouderbureau maatregelen zullen moeten gaan treffen om in de kosten te snoeien, zodat we toch gastouderopvang kunnen blijven aanbieden. Want dat is wel ons doel: al 19 jaar bieden we in al onze dorpen gastouderopvang, en dat willen we zeker blijven doen!!! Gastouderopvang is in onze regio niet meer weg te denken: kleinschalig, flexibel, en altijd dichtbij huis. En wij als SKA hebben daar ruime ervaring in. Ook aan de nieuwe eisen kunnen we ons aanpassen; veel van onze gastouders zijn al een heel eind op weg met de cursussen die in de loop der jaren zijn gevolgd.

Eerst duidelijkheid voor de gastouders

Maar eerst wachten we af wat er nu uiteindelijk echt besloten wordt, want we kennen allemaal de wispelturigheid van de politiek. Eerst duidelijkheid, dan maatregelen.

  • Zodra alles bekend is, krijgen onze gastouders en vraagouders schriftelijk informatie over wat er gaat veranderen. Ook gaan we aan u vragen wat uw wensen zijn.
  • Wilt u als gastouder gewoon blijven doorgaan met uw werk? Heel graag, wij helpen u erbij.
  • Kiest u als ouder voor een andere opvangsoort omdat uw gastouder niet wil doorgaan? We kijken naar wat we u kunnen bieden en zo nodig (en mogelijk) breiden we onze capaciteit uit.
  • Vangt u nu uw kleinkinderen op en wilt u dit straks als professionele gastouder blijven doen? Dat kan! Samen met u kijken we wat hiervoor nodig is.

De eerste slag is gewonnen; de eerste berichten zagen er veel somberder uit.

Het jaar 2010 wordt een overgangsjaar. Een jaar waarin we met ons allen de tijd en de kans krijgen ons aan te passen aan de nieuwe situatie.

Wij gaan ervoor!!! U ook?