Goed nieuws over kindercentrum Harkema!!!

Dinsdag heeft het College van B&W positief besloten op de aanvragen van SKA om in Harkema een stuk grond aan te kopen en daarop een kindercentrum te mogen bouwen!

De locatie

Het terrein waarop nu het oude gymlokaal staat mag (onder een aantal voorwaarden) door ons worden aangekocht. We hadden een aanvraag ingediend om hier een kindercentrum te mogen gaan bouwen waarin eventueel ook de peuterspeelzaal gehuisvest kan worden. Zowel de SPA als de SKA willen graag samenwerken met de beide voorschoolse voorzieningen in Harkema, en het College heeft besloten hiervoor deze grond ter beschikking te stellen.

Kinderopvang & peuterspeelzaal in één centrum

Eerst zochten we alleen een plek voor onze kinderdagopvang en BSO, omdat de peuterspeelzaal immers al met nieuwbouw bezig was. Om samen te gaan in één centrum is echter helemaal ideaal: alle Harkemase kleintjes onder één dak betekent dat er veel beter samengewerkt kan worden om alle kinderen goed voorbereid naar de basisschool te laten gaan. En natuurlijk is het zo, dat als je een voorziening deelt, je veel geld bespaart dat je vervolgens kunt gebruiken voor leuke dingen, zoals een mooie inrichting en een fijne buitenspeelplaats. In Buitenpost hebben we dat al gemerkt bij het samen gebruiken van de peuterspeelzaal en BSO-ruimte: er zijn eigenlijk alleen maar voordelen en de kinderen varen er wel bij.

Eindelijk ruimte om plannen te maken

Drukke tijden breken aan, want er moet natuurlijk héél veel gepraat en geregeld worden. Allereerst met de betrokkenen van SPA en de peuterspeelzaal. Na een jaar van behoorlijk wat frustraties omdat er geen plek voor het kindercentrum te vinden leek, is het een hele opluchting dat er nu gehandeld kan worden. Eindelijk ruimte, om echt plannen te maken, om te gaan bouwen, om het zo te maken dat het voor iedereen goed is, heerlijk!

Wanneer het er staat? Dat is nog onbekend. Maar, wat ons betreft, zo snel mogelijk. We hebben lang genoeg gewacht, het is nu tijd voor actie!!!