Een nieuwe rechtsvorm maar we blijven Kinderopvang Achtkarspelen

Op 1 oktober j.l. heeft het bestuur van Stichting Kinderopvang Achtkarspelen de kinderopvangorganisatie officieel overgedragen aan Kinderopvang Achtkarspelen BV. Bestuur en directie vonden de stichtingsvorm niet meer passen bij wat er van een marktgerichte kinderopvangorganisatie anno 2007 wordt verwacht.

Een geslaagd streven

Na een zorgvuldig proces van wel anderhalf jaar, werden de handtekeningen gezet. Veel partijen waren bij dit proces betrokken: het bestuur, de gemeente, de belastingdienst, de notaris en accountant, en van de SKA behalve de directeur ook de personeelsvertegenwoordiging. Het streven was, de overdracht zó te regelen dat iedereen tevreden was. En dat is nu gelukt.

Ons motto blijft: het kind centraal!!!

Voortaan gaan we verder als Kinderopvang Achtkarspelen, oftewel, nog steeds, de SKA. Directie, management, personeel: iedereen blijft gewoon in dezelfde functie en met hetzelfde plezier doorwerken. U kunt, net als altijd, rekenen op goede kwaliteit, een klantgerichte opstelling van ons personeel, en, het belangrijkste: ons motto: het kind centraal!!! Wat verandert er wel? Ons logo en onze huisstijl. We hebben gekozen voor een warme oranje/rode huisstijl, mét behoud van de vertrouwde giraf. Deze heeft echter in het nieuwe logo een kleintje gekregen. U kunt het op ons briefpapier en in de nieuwe folder al zien; binnenkort wordt ook de website aangepast.