Een nieuwe groep erbij

De aankoop van het naastgelegen muziekschooltje betekent niet alleen uitbreiding voor de buitenschoolse opvang. De huidige BSO-ruimte in de Kindertuin komt vrij zodra de BSO is verhuisd. Dat zal ongeveer in de zomervakantie plaatsvinden.

Geschikt voor extra groep kinderdagopvang: een peutergroep

De ruimte wordt dan verbouwd, zodat hij geschikt wordt voor een extra groep kinderdagopvang. Omdat er maar één grote slaapkamer is, is de ruimte het meest geschikt voor een peutergroep. De extra groep betekent goed nieuws voor met name het Kwetternest, want deze groep kan gaan inkrimpen tot haar oorspronkelijke omvang: maximaal 12 kinderen.

Liever kwaliteit dan kwantiteit

Hoewel we vergunning hebben in deze extra grote groepsruimte voor 16 kinderen en deze nu ook opvangen, vinden we zelf eigenlijk de groep te groot. Liever plaatsen we maar 12 kinderen, omdat dat veel meer rust in de groep brengt. Liever kwaliteit dan kwantiteit, en dankzij de uitbreiding is het weer mogelijk dat te bieden en toch geen nee te hoeven zeggen tegen ouders die er bij voorbeeld een kleintje bij krijgen!

Binnenkort wordt een plan voor de nieuwe groepsindeling gemaakt. Uiteraard worden wensen van ouders hierin zoveel mogelijk meegenomen.