Uitbreiding dagopvang Surhuisterveen

De kogel is door de kerk: SKA heeft het pand van de oude muziekschool naast de Kindertuin in Surhuisterveen kunnen aankopen. De gemeente bood dit pand te koop aan via het systeem van een gesloten bieding, dus het waren spannende tijden voor ons, want we wilden het pandje graag hebben maar natuurlijk ook niet te veel betalen. Gelukkig waren we van de drie gegadigden de hoogste bieder en is het pand ons gegund.

BSO krijgt een eigen honk

We kunnen nu met onze BSO naar een eigen “honk” verhuizen en toch op eigen terrein blijven, met alle voordelen van dien. Kleine broertjes en zusjes in de buurt (ook handig voor ouders bij het ophalen), makkelijk even overwippen voor leidsters, kinderen en ouders, en, het belangrijkste eigenlijk: we krijgen veel meer ruimte zonder daarvoor maar een centimeter van die prachtige speelwildernis te hoeven inleveren!

Extra groep kinderdagopvang

Er komen openslaande deuren en een directe toegang tot de speelplaats. In het gebouwtje is één heel grote ruimte en nog eens drie kleinere, zodat we de BSO echt kunnen opsplitsen in ruimtes voor verschillende activiteiten en verschillende leeftijden. Er is bovendien ruimte voor 10 extra kinderen, dus we kunnen weer kinderen plaatsen die nu op de wachtlijst dreigden te komen. De huidige BSO-ruimte komt vrij en dat betekent, dat we ook kunnen uitbreiden met een groep kinderdagopvang.

Terug naar maximaal 12 kinderen in een groep

Door de vele aanmeldingen was het Kwetternest al doorgegroeid naar 16 kinderen op de drukke dagen, en dat vinden we toch geen ideale situatie Dus: we zijn blij dat we weer terug kunnen naar de oude situatie van groepen van maximaal 12 kinderen. Véél rustiger voor de kinderen. Er komt eerst nog een bestemmingswijzigingsprocedure, maar als alles meezit hopen we zo rond mei, juni de nieuwe groepen in gebruik te nemen.