Werken met thema’s: knutselen, zingen, voorlezen en meer

Vanaf september gaan we op de groepen werken met thema’s. In de maanden september en oktober beginnen we met het thema dieren. We doen activiteiten met de kinderen zoals knutselen, voorlezen, zingen en datgene wat aansluit bij het thema.

We houden u als ouders op de hoogte aan welk thema we werken. In de speelhal komt een collage te hangen met het thema en een briefje met wat we in de afgelopen week hebben gedaan.

Op de site komen de foto’s te staan en een verslag over wat we zoal hebben gedaan. Op de site wordt ook aangegeven wat het thema van de volgende twee maanden wordt.